Warsaw University of Technology - Central Authentication System
You are not logged in | log in
course directory - help

Digital Signal Processors

General data

Course ID: 103B-INIIT-ISP-PS Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Digital Signal Processors Name in Polish: Procesory sygnałowe
Department: The Faculty of Electronics and Information Technology
Course groups: ( Computer Systems )-Computer Information System Engineering-B.Sc.-EITI
( Electives )-Computer Information System Engineering-B.Sc.-EITI
( Technical Courses )---EITI
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00
Language: Polish
(in Polish) Jednostka decyzyjna:

(in Polish) 103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

(in Polish) Kod wydziałowy:

(in Polish) PS

(in Polish) Numer wersji:

(in Polish) 2

Short description: (in Polish)

Prezentacja budowy i zastosowania nowoczesnych procesorów sygnałowych. Przegląd najważniejszych architektur procesorów sygnałowych oraz sposobów ich programowania. Pozwala na zaznajomienie się z przeznaczonym dla tych procesorów narzędziami programowymi, językami asemblerowymi i wysokiego poziomu oraz systemami operacyjnymi czasu rzeczywistego. Umożliwia praktyczne zweryfikowanie nabytej wiedzy podczas pracy w środowisku sprzętowo-programowym wiodących producentów.

Full description: (in Polish)

Prezentacja budowy i zastosowania nowoczesnych procesorów sygnałowych. Przegląd najważniejszych architektur procesorów sygnałowych oraz sposobów ich programowania. Pozwala na zaznajomienie się z przeznaczonym dla tych procesorów narzędziami programowymi, językami asemblerowymi i wysokiego poziomu oraz systemami operacyjnymi czasu rzeczywistego. Umożliwia praktyczne zweryfikowanie nabytej wiedzy podczas pracy w środowisku sprzętowo-programowym wiodących producentów.


Treść wykładu
Wprowadzenie: pojęcia podstawowe, modyfikowane architektury typu Harvard, różnice w stosunku do procesorów ogólnego przeznaczenia, typowe obszary zastosowań. Przegląd procesorów sygnałowych - procesory stałoprzecinkowe, zmiennoprzecinkowe, ewolucja procesorów sygnałowych.
Organizacja procesorów sygnałowych: reprezentacja danych arytmetycznych, organizacja szyn, organizacja pamięci, podstawowe bloki funkcjonalne, układy peryferyjne, jednostka wspomagająca uruchamianie.
Organizacja rdzenia procesora: - jednostka arytmetyczna, jednostka wyliczania adresów danych, jednostka sterująca, stos, potokowanie, architektura z podwójnym układem MAC, architektura superskalarna, techniki SIMD, architektura z bardzo długim słowem instrukcyjnym (VLIW).
Języki asemblerowe: specjalizowane tryby adresowania, ortogonalność, specjalizowane instrukcje, mnożenie, przesłania równoległe, pętle sprzętowe, formaty instrukcji.
Języki wysokiego poziomu: specjalizowane struktury językowe, reprezentacja danych arytmetycznych, powiązania pomiędzy językiem C i asemblerem, rozkazy, procedury, skoki, przerwania.
Narzędzia programowe: translator, konsolidator, program ładujący, symulator, program uruchomieniowy, zintegrowane środowiska uruchomieniowe.
Narzędzia programowe: układy uruchomieniowe, emulatory, układy debagowania.
Systemy operacyjne czasu rzeczywistego: pojęcia podstawowe, monitory, strumienie, wektory, tablice, wyjątki, zarządzanie pamięcią, biblioteki.

Podstawowe zagadnienia omawiane są na przykładzie procesorów rodziny DSP56xxx (Motorola), TMS320C2xxx, TMS320C5xxx, TMS320C6xxx (Texas Instruments) oraz systemu operacyjnego czasu rzeczywistego DSP/BIOS (Texas Instruments). Prezentowane są również wybrane zagadnienia budowy procesorów sygnałowych innych rodzin oraz firm.Zakres laboratorium
Ćwiczenia 2-4 obejmują cały materiał "The TMS320C6000 Hands-On Workshop" zgodnie z zezwoleniem firmy Texas Instruments udzielonym dla przedmiotu Digital Signal Processors Architecture (PS).

Ćwiczenie 1: Opracowanie programu asemblerowego dla procesora DSP56300. Uruchomienie i debagowanie programu z zastosowaniem środowiska DSP Suite56.

Ćwiczenie 2: Wykonanie testów systemu TMS320C6711 DSK, konfigurowanie środowiska Code Composer Studio, utworzenie projektu i pliku CDB, uruchomienie i debagowanie programu, optymalizacja kodu.
Ćwiczenie 3: Konfigurowanie, inicjalizacja i obsługa przerwań, zastosowanie portu szeregowego, inicjalizacja przetwornika A/C i C/A, generacja cyfrowego sygnału sinusoidalnego i wyprowadzenie go w postaci sygnału analogowego.

Ćwiczenie 4: Konfiguracja buforów i pamięci typu cache, konfigurowanie i inicjalizacja układu DMA. Wprowadzenie do systemu operacyjnego czasu rzeczywistego DSP/BIOS, tworzenie i modyfikacja elementów typu SWI, zastosowanie LOG_printf, dodawanie wątków, wizualizacja pracy programu, instalacja wtyczki DTMF, inicjalizacja i konfigurowanie RTDX oraz RTA.

Ćwiczenie 5: Opracowanie programu z zastosowaniem asemblera procesora TMS320C5416 oraz środowiska Code Composer Studio dla systemu TMS320C5416 DSK.


Zakres projektu
Projekt obejmuje napisanie i uruchomienie programu w wybranym języku wg. założeń podanych przez prowadzącego. Umożliwia utrwalenie wiedzy nabytej podczas wykładu i zajęć laboratoryjnych. Projekt jest uruchamiany w dwu etapach: najpierw w środowisku symulacyjnym a następnie z wykorzystaniem systemu czasu rzeczywistego. Czas przeznaczony na uruchamianie pierwszego etapu nie jest ograniczany.


Przedmioty podobne

Kod przedmiotuNazwa przedmiotuDyskonto ECTS
103A-CSCSN-MSA-EDSPADigital Signal Processor Architecture and Programming5
103C-ELEIK-ISP-PSAPProcesory sygnałowe - architektura i programowanie5

Bibliography: (in Polish)

  1. Lapsley P, Bier J, Shoham A, Lee EA, "DSP processors fundamentals, Architectures and features", Berkeley Design Technology, Inc, 1996. (John Wiley & Sons, 1997)

  2. Marven C, Ewers G, "A simple approach to digital signal processing", Texas Instruments, 1993. (John Wiley & Sons, 1996)

  3. Marven C, Ewers G, "Zarys cyfrowego przetwarzania sygnałów" WKŁ, 1999.)

  4. Dahnoun N, "Digital signal processing implementation using the TMS320C6000 DSP platform", Prentice Hall, 2000

  5. Bateman A, Paterson-Stephens I, "The DSP Handbook, Algorithms, Applications and Design Techniques", Prentice-Hall, 2002,

  6. Chassaing R, "DSP Applications Using C and the TMS320C6x DSK", John Wiley & Sons; 2002.

  7. "2004 DSP directory", EDN, 29.04.2004. (www.ednmag.com)

  8. "TMS320C6000 CPU and Instruction Set Reference Guide", Texas Instruments, SPRU189.

  9. "TMS320C6000 Peripherals Reference Guide" , Texas Instruments, SPRU190.

  10. "TMS320C6000 DSP/BIOS User`s Guide", Texas Instruments, SPRU303.

  11. "TMS320C54x User`s Guide", Texas Instruments, 1993.

  12. Steven W. Smith, "The Scientist and Engineer`s Guide to Digital Signal Processing", Analog Devices, 1999.
  13. (www.analog.com)

Classes in period "Summer Semester 2020/2021" (past)

Time span: 2021-02-20 - 2021-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 42 places more information
lectures, 30 hours, 42 places more information
project , 15 hours, 42 places more information
Coordinators: Henryk Kowalski
Group instructors: Henryk Kowalski, Paweł Radziszewski, Zbigniew Szymański
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2019/2020" (past)

Time span: 2020-02-22 - 2020-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 42 places more information
lectures, 30 hours, 42 places more information
project , 15 hours, 42 places more information
Coordinators: Henryk Kowalski
Group instructors: Henryk Kowalski, Paweł Radziszewski, Zbigniew Szymański
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2019-02-18 - 2019-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 42 places more information
lectures, 30 hours, 42 places more information
project , 15 hours, 42 places more information
Coordinators: Henryk Kowalski
Group instructors: Henryk Kowalski, Paweł Radziszewski, Zbigniew Szymański
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2018-02-19 - 2018-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 42 places more information
lectures, 30 hours, 42 places more information
project , 15 hours, 42 places more information
Coordinators: Henryk Kowalski, Rajmund Kożuszek
Group instructors: Henryk Kowalski, Paweł Radziszewski, Zbigniew Szymański
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2017-10-01 - 2018-02-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 24 places more information
lectures, 30 hours, 24 places more information
project , 15 hours, 24 places more information
Coordinators: Henryk Kowalski
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2017-02-20 - 2017-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 42 places more information
lectures, 30 hours, 42 places more information
project , 15 hours, 42 places more information
Coordinators: Henryk Kowalski
Group instructors: Henryk Kowalski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2016-02-23 - 2016-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 48 places more information
lectures, 30 hours, 48 places more information
project , 15 hours, 48 places more information
Coordinators: Henryk Kowalski
Group instructors: Henryk Kowalski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2015-02-23 - 2015-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 32 places more information
lectures, 30 hours, 32 places more information
project , 15 hours, 32 places more information
Coordinators: Henryk Kowalski
Group instructors: Henryk Kowalski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2014-02-24 - 2014-09-28
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 32 places more information
lectures, 30 hours, 32 places more information
project , 15 hours, 32 places more information
Coordinators: Henryk Kowalski
Group instructors: Henryk Kowalski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2013-02-20 - 2013-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 32 places more information
lectures, 30 hours, 32 places more information
project , 15 hours, 32 places more information
Coordinators: Henryk Kowalski
Group instructors: Henryk Kowalski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2012-10-01 - 2013-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 24 places more information
lectures, 30 hours, 24 places more information
project , 15 hours, 24 places more information
Coordinators: Henryk Kowalski
Group instructors: Henryk Kowalski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Warsaw University of Technology.