Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zbiorcze bazy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-INIIT-ISP-ZBD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zbiorcze bazy danych
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Inżynieria systemów informatycznych-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Technologie systemów informacyjnych )-Inżynieria systemów informatycznych-inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

ZBD

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Zapoznanie z problematyką analizy, projektowania oraz wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych typu Zbiorcze Bazy Danych (Hurtownie Danych, ang. Data Warehouses), systemów wspomagania decyzji oraz systemów wizualizacji/analiz danych wielowymiarowych typu OLAP.

Pełny opis:

Zapoznanie z problematyką analizy, projektowania oraz wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych typu Zbiorcze Bazy Danych (Hurtownie Danych, ang. Data Warehouses), systemów wspomagania decyzji oraz systemów wizualizacji/analiz danych wielowymiarowych typu OLAP.

Treść wykładu

 • Wprowadzenie. Historia systemów informatycznych; współczesne trendy rozwoju systemów informatycznych; co to jest zbiorcza baza danych (hurtownia danych, ang. Data Warehouse - DW) uwarunkowania pojawienia się systemów typu zbiorcze bazy danych. Korzyści z stosowania systemów typu DW. Hurtownie i mini-hurtownie danych.
 • Wprowadzenie w tematykę informatyki wspomagającej zarządzanie w przedsiębiorstwie. Infrastruktura informatyczna w firmie; funkcje zarządcze w organizacji; piramida zarządzania w przedsiębiorstwie; typy systemów informatycznych w organizacji ; typowa funkcjonalność systemu typu MIS; nowe technologie - zastosowanie Internetu oraz technologii WWW w różnych procesach w firmie.
 • Systemy wspomagania decyzji w organizacji. Systemy typu MIS, DSS, EIS, ESS. Źródła danych, metody analizy, modelowania oraz wizualizacji danych; pozyskiwanie danych/wiedzy; rola systemów typu DW w tworzeniu systemów wspomagania decyzji; przykłady systemów oraz rozwiązywanych problemów.
 • Analiza projektowanie infrastruktury informatycznej w organizacji. Podstawowe problemy zarządzania infrastrukturą informatyczną w przedsiębiorstwie, definiowanie wymagań biznesowych, techniki modelowania organizacji, łańcuch Portera, modelowanie procesów biznesowych.
 • Cechy funkcjonalne oraz architektura systemów typu Hurtownie Danych. Definicje rozwiązań typu Hurtownia Danych; Charakterystyczne cechy Hurtowni Danych; Elementy składowe rozwiązania typu DW; Dostawcy poszczególnych elementów oprogramowania typu DW; Zarządzanie Hurtownią Danych; Użytkowanie Hurtowni Danych; Zastosowanie technologii WWW - praca grupowa, kanały informacyjne, uniwersalna baza danych.
 • Metodologia wdrażania systemów typu Hurtownia Danych. Dlaczego DW nie jest prostym przedsięwzięciem?
 • Przykłady zastosowań. Wybrane dziedziny zastosowań Hurtowni Danych; analiza przypadków.


Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Wymagany1103B-INxxx-ISP-BDBazy danych 1
Wymagany1103A-CSCSN-ISA-EDABAData Bases
Wymagany1103C-TLTZT-ISP-WBDWprowadzenie do baz danych
Wymagany1103A-INxxx-ISP-BDBazy danych 1

Literatura:

  1. Dokumentacja sytemu SAS.
  2. S. Kelly, Data Warehousing - the route to mass customisation, John Wiley and Sons, 1996.
  3. W. Inmon, R. Hackathorn, Using the Data Warehouse, John Wiley and Sons, 1994.
  4. Strony WWW firm dostarczających oprogramowanie typu DW.
  5. Materiały reklamowe firm.
  6. Dodatkowa literatura będzie podana w trakcie wykładu.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciemski
Prowadzący grup: Andrzej Ciemski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciemski
Prowadzący grup: Andrzej Ciemski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciemski
Prowadzący grup: Andrzej Ciemski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciemski
Prowadzący grup: Andrzej Ciemski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciemski
Prowadzący grup: Andrzej Ciemski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)