Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algorytmy i struktury danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-INxxx-ISP-AISDI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algorytmy i struktury danych
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Metody programowania )-Informatyka-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Inżynieria systemów informatycznych-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

AISDI

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Prezentacja struktur danych oraz algorytmów operujących na tych strukturach. Przegląd najważniejszych struktur i algorytmów w kontekście metodyki projektowania obiektowego programów.

Pełny opis:

Prezentacja struktur danych oraz algorytmów operujących na tych strukturach. Przegląd najważniejszych struktur i algorytmów w kontekście metodyki projektowania obiektowego programów.


Treść wykładu
Przegląd struktur danych: typ danych, system typów danych, obiekt, struktura danych, liniowe struktury danych, drzewiaste struktury danych, grafowe struktury danych, koszt i rząd kosztu przetwarzania struktur.
Typy danych: typy proste, kolekcje i kolekcje indeksowane.
Liniowe struktury danych: listy jednokierunkowe i dwukierunkowe, pierścienie, stosy, kolejki i kolejki priorytetowe.
Algorytmy sortowania: Insertion Sort, Selection Sort, Bubble Sort, Quicksort, Merge Sort, Heap Sort, Straight Radix Sort, Radix Exchenge Sort, Shell Sort.
Algorytmy wyszukiwania: wyszukiwanie liniowe, binarne, interpolacyjne, z podziałem Fibonacciego, zastosowania funkcji mieszającej (ang. hashing).
Drzewa: drzewa binarne, Binary Tree Sort, drzewa o dowolnej liczbie następników, AVL, B, BB, SBB.
Grafy: metody implementacji grafów, przeglądanie w głąb (DFS), przeglądanie wszerz (BFS), algorytm badania osiągalności węzłów, wyznaczenie wszystkich ścieżek, wyszukiwanie najkrótszej ścieżki w grafie, algorytm Dijkstry.


Zakres laboratorium
Praktyczne utrwalenie wiadomości z wykładu poprzez uzupełnienie przygotowanych szkieletów implementacji określonych typów danych przy pomocy różnych struktur danych
Cztery pierwsze zajęcia laboratoryjne są poświęcone implementacji jedne typu danych (wykazu) przy pomocy różnych struktur danych (tablica, lista jednokierunowa, pierścień dwukierunkowy, drzewo binarne) przy zachowaniu tych samych aksjomatów. Kolejne zajęcia mają na celu opanowanie programowania z wykorzystaniem rekursji oraz podstawowych algorytmów przetwarzania grafów.
Każde zajęcia laboratoryjne wymagają zakodowania w języku C++ algorytmów (zgodnie z aksjomatami) przetwarzania struktur danych oraz przeprowadzenia systematycznych testów.


Przedmioty podobne

Kod przedmiotuNazwa przedmiotuDyskonto ECTS
103A-CSCSN-ISA-EADSAlgorithms & Data Structures5
103A-CSCSN-ISA-EADSAlgorithms & Data Structures4
103B-TExxx-ISP-AISDEAlgorytmy i struktury danych4
103B-TExxx-ISP-AISDEAlgorytmy i struktury danych3
103B-CTxxx-ISA-EADSAlgorithms & Data Structures5
103B-CTxxx-ISA-EADSAlgorithms & Data Structures4

Literatura:

    1. M. A. Weiss: Data Structures and Problem Solving Using C++, Second Edition, Addison Wesley Longman Inc., 2000.
    2. S. Sengupta, C.Ph. Korobkin: C++, Object-Oriented Data Structures, Springer-Verlag, 1994.
    3. N. Wirth: Algorytmy + struktury danych=program, WNT, Warszawa, 1980.
    4. L. Banachowski, A. Kreczmar: Elementy analizy algorytmów, WNT, Warszawa, 1982.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Podraza
Prowadzący grup: Roman Podraza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Zalewski
Prowadzący grup: Andrzej Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Podraza
Prowadzący grup: Roman Podraza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.