Warsaw University of Technology - Central Authentication System
You are not logged in | log in
course directory - help

Algorithms and Data Structures

General data

Course ID: 103B-INxxx-ISP-AISDI Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Algorithms and Data Structures Name in Polish: Algorytmy i struktury danych
Department: The Faculty of Electronics and Information Technology
Course groups: ( Fundamentals )-Computer Information System Engineering-M.Sc.-EITI
( Programming Methods )-Computer Science-B.Sc.-EITI
( Technical Courses )---EITI
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00
Language: Polish
(in Polish) Jednostka decyzyjna:

(in Polish) 103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

(in Polish) Kod wydziałowy:

(in Polish) AISDI

(in Polish) Numer wersji:

(in Polish) 2

Short description: (in Polish)

Prezentacja struktur danych oraz algorytmów operujących na tych strukturach. Przegląd najważniejszych struktur i algorytmów w kontekście metodyki projektowania obiektowego programów.

Full description: (in Polish)

Prezentacja struktur danych oraz algorytmów operujących na tych strukturach. Przegląd najważniejszych struktur i algorytmów w kontekście metodyki projektowania obiektowego programów.


Treść wykładu
Przegląd struktur danych: typ danych, system typów danych, obiekt, struktura danych, liniowe struktury danych, drzewiaste struktury danych, grafowe struktury danych, koszt i rząd kosztu przetwarzania struktur.
Typy danych: typy proste, kolekcje i kolekcje indeksowane.
Liniowe struktury danych: listy jednokierunkowe i dwukierunkowe, pierścienie, stosy, kolejki i kolejki priorytetowe.
Algorytmy sortowania: Insertion Sort, Selection Sort, Bubble Sort, Quicksort, Merge Sort, Heap Sort, Straight Radix Sort, Radix Exchenge Sort, Shell Sort.
Algorytmy wyszukiwania: wyszukiwanie liniowe, binarne, interpolacyjne, z podziałem Fibonacciego, zastosowania funkcji mieszającej (ang. hashing).
Drzewa: drzewa binarne, Binary Tree Sort, drzewa o dowolnej liczbie następników, AVL, B, BB, SBB.
Grafy: metody implementacji grafów, przeglądanie w głąb (DFS), przeglądanie wszerz (BFS), algorytm badania osiągalności węzłów, wyznaczenie wszystkich ścieżek, wyszukiwanie najkrótszej ścieżki w grafie, algorytm Dijkstry.


Zakres laboratorium
Praktyczne utrwalenie wiadomości z wykładu poprzez uzupełnienie przygotowanych szkieletów implementacji określonych typów danych przy pomocy różnych struktur danych
Cztery pierwsze zajęcia laboratoryjne są poświęcone implementacji jedne typu danych (wykazu) przy pomocy różnych struktur danych (tablica, lista jednokierunowa, pierścień dwukierunkowy, drzewo binarne) przy zachowaniu tych samych aksjomatów. Kolejne zajęcia mają na celu opanowanie programowania z wykorzystaniem rekursji oraz podstawowych algorytmów przetwarzania grafów.
Każde zajęcia laboratoryjne wymagają zakodowania w języku C++ algorytmów (zgodnie z aksjomatami) przetwarzania struktur danych oraz przeprowadzenia systematycznych testów.


Przedmioty podobne

Kod przedmiotuNazwa przedmiotuDyskonto ECTS
103A-CSCSN-ISA-EADSAlgorithms & Data Structures5
103A-CSCSN-ISA-EADSAlgorithms & Data Structures4
103B-TExxx-ISP-AISDEAlgorytmy i struktury danych4
103B-TExxx-ISP-AISDEAlgorytmy i struktury danych3
103B-CTxxx-ISA-EADSAlgorithms & Data Structures5
103B-CTxxx-ISA-EADSAlgorithms & Data Structures4

Bibliography: (in Polish)

    1. M. A. Weiss: Data Structures and Problem Solving Using C++, Second Edition, Addison Wesley Longman Inc., 2000.
    2. S. Sengupta, C.Ph. Korobkin: C++, Object-Oriented Data Structures, Springer-Verlag, 1994.
    3. N. Wirth: Algorytmy + struktury danych=program, WNT, Warszawa, 1980.
    4. L. Banachowski, A. Kreczmar: Elementy analizy algorytmów, WNT, Warszawa, 1982.

Classes in period "Winter Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2013-10-01 - 2014-02-23
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
tutorials, 15 hours, 120 places more information
Coordinators: Roman Podraza
Group instructors: Roman Podraza
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2013-02-20 - 2013-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 100 places more information
lectures, 30 hours, 100 places more information
tutorials, 15 hours, 100 places more information
Coordinators: Andrzej Zalewski
Group instructors: Andrzej Zalewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Winter Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2012-10-01 - 2013-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
tutorials, 15 hours, 120 places more information
Coordinators: Roman Podraza
Group instructors: Roman Podraza
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Warsaw University of Technology.