Warsaw University of Technology - Central Authentication System
Strona główna

Data Bases 1

General data

Course ID: 103B-INxxx-ISP-BD
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Data Bases 1
Name in Polish: Bazy danych 1
Organizational unit: The Faculty of Electronics and Information Technology
Course groups: ( Fundamentals )-Information and Decision Systems-M.Sc.-EITI
( Fundamentals of Computer Science )-Computer Science-B.Sc.-EITI
( Technical Courses )---EITI
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
 • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
 • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
 • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
 • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
 • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Jednostka decyzyjna:

(in Polish) 103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

(in Polish) Kod wydziałowy:

(in Polish) BD

(in Polish) Numer wersji:

(in Polish) 2

Short description: (in Polish)

Kurs jest wprowadzeniem do technologii baz danych. Tematyka wykładu obejmuje problematykę modelowania danych, metodykę projektowania i implementacji relacyjnych baz danych (podstawowe zagadnienia), podstawy programowania aplikacji do baz danych i wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bazami danych. Relacyjny model danych jest omawiany zarówno od strony podstaw teoretycznych, jak i od strony praktycznych problemów implementacyjnych. W zakresie programowania aplikacji. Wykład zawiera wprowadzenie do języka SQL oraz omówienie technik konstruowania modułów programowych po stronie serwera i po stronie klienta. Ćwiczenia projektowe polegają na skonstruowaniu prostej bazy danych wraz z programem użytkowym - z wykorzystaniem narzędzi do projektowania i konstruowania baz danych i aplikacji.

Full description: (in Polish)

Kurs jest wprowadzeniem do technologii baz danych. Tematyka wykładu obejmuje problematykę modelowania danych, metodykę projektowania i implementacji relacyjnych baz danych (podstawowe zagadnienia), podstawy programowania aplikacji do baz danych i wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bazami danych. Relacyjny model danych jest omawiany zarówno od strony podstaw teoretycznych, jak i od strony praktycznych problemów implementacyjnych. W zakresie programowania aplikacji. Wykład zawiera wprowadzenie do języka SQL oraz omówienie technik konstruowania modułów programowych po stronie serwera i po stronie klienta. Ćwiczenia projektowe polegają na skonstruowaniu prostej bazy danych wraz z programem użytkowym - z wykorzystaniem narzędzi do projektowania i konstruowania baz danych i aplikacji.


Treść wykładu

 1. Baza danych, system zarządzania bazami danych, system bazy danych.Podstawowe własności bazy danych jako zorganizowanego zbioru danych. Dane a informacja: baza danych jako "magazyn informacji". Semantyka danych: obiekty rzeczywistego świata, atrybuty, związki, rekordy b.d. jako reprezentacja faktów. Rola SZBD. Interfejs użytkowy systemu bazy danych. Abstrakcyjny widok b.d. prezentowany na poziomie użytkowym. Model trójpoziomowy. Przegląd podstawowych zadań SZBD.
 2. Modele danych.Pojęcie modelu danych. Wstępna charakterystyka modelu relacyjnego, porównanie z modelami "przedrelacyjnymi": struktury danych i operacje widziane na poziomie użytkowym. Główne cechy modelu obiektowego. Modele danych w kontekście historii techlogii b.d.
 3. Model relacyjny w ujęciu nieformalnym. Własności tabeli jako implementacyjnej struktury danych w modelu relacyjnym. Dwa wymiary agregacji,przypisanie dziedzin wartości kolumnom, podstawowe operacje na tabelach, język operacji na tabelach jako język typu "set-at-a-time". Identyfikacja wierszy przez zawartość: pojecie klucza. Reprezentacja związków: pojęcie klucza obcego. Konfiguracja klas związków, min. i maks.krotność uczestnictwa (cardinality). Semantyczne warunki poprawności (Integrity constraints) dotyczące kluczy i kluczy obcych.
 4. Wprowadzenie do projektowania baz danych. Model ER. Zasady opisu struktury bazy danych w kategoriach klas encji i klas związków. Podstawowe decyzje projektowe na poziomie konceptualnym (przekształcenie klas związków do klas encji, problem atrybutów wielowartościowych, klasy encji o identyfikacji zewnętrznej, problem atrybutów opcjonalnych, itd. Zasady normalizacji (ujęcie nieformalne). Odwzorowanie do modelu relacyjnego. Specyfikacja struktury b.d. w DDL. Definiowanie dziedzin i semantycznych warunków poprawności. Opis struktury b.d. w słowniku danych.
 5. Język SQL.Konstrukcje DML. Konstrukcje DQL: wyrażenie SELECT jako specyfikacja sekwencji operacji na tabelach. Sładnia i semantyka podstawowych postaci wyrażenia SELECT, pojęciowa kolejność przetwarzania sekcji (klauzul). Wyrażenia akceptowalne w poszczególnych klauzulach. Konstrukcje wielopoziomowe: podzapytania skorelowane i nieskorelowane. Zasady formułowania zapytań w postaci wyrażeń SELECT: postacie równoważne. Semantya deklaratywna i semantyka proceduralna wyrażeń SELECT. Logika trójwartościowa w SQL: problem "wartości brakujących", anomalie związane ze znacznikiem NULL. Tabele wirtualne (tzw. perspektywy), dopuszczlne operacje na tabelach wirtualnych. Specyfikowanie złożonych warunków poprawności (frazy CHECK z podzapytaniami).
 6. Zarys matematycznych podstaw modelu relacyjnego. Relacja jako matematyczny model zbioru rekordów. Relacja, zmienna relacyjna, schemat relacji. Warunki poprawności w ujęciu formalnym. Przegląd operatorów algebry relacyjnej (z rozszerzeniem Date`a).
 7. Programowanie aplikacji do baz danych - wprowadzenie. Konstruowanie i programowanie aplikacji po stronie klienta. Poziom wywołań procedur API (CLI, ODBC...) - krótka charakterystyka. Poziom Embedded SQL: przekazywanie danych z/do programu użytkowego, kursory. Poziom wyspecjalizowanych klas obiektów w środowiskach do konstruowania aplikacji-porównanie (SQL* Forms, Visual, Basic, Delphi, Power Builder...). Programowanie aplikacji po stronie serwera. Rozszerzenia proceduralne SQL. Konstrukcja procedur wbudowanych, procedury wyzwalane zdarzeniami
 8. Ochrona spójności baz danych. Podstawowe problemy spójności bazy danych. Pojęcie transakcji. Mechanizmy zarządzaniam transakcjami w SZBD. Mechanizmy zarządzania współbieżnym dostępem do b.d.
 9. Wprowadzenie do organizacji fizycznej relacyjnych baz danych. Fizyczne rozmieszczenie tabel w pamięci zewnętrznej. Podział na bloki, adresowanie bloków. Rozwiązania organizacyjne i mechanizmy usprawniające dostęp do danych. Organizacja indeksów. Zasady korzystania z mechanizmów dostępu, podstawy optymalizajci zapytań.


Zakres projektu
 1. Projektowanie baz danych: zaprojektowanie za pomocą narzędzia CASE struktury bazy danych dla prostego systemu informacyjnego i zdefiniowanie jej implementacji relacyjnej.
 2. Programowanie aplikacji klienckich do baz danych: opracowanie poleceń w języku SQL realizujących zadane operacje na bazie danych i wbudowanie ich w prosty interakcyjny program użytkowy skonstruowany w środowisku narzędzia do budowy aplikacji
 3. Programowanie aplikacji po stronie serwera: opracowanie pakietu procedur wbudowanych w bazę danych (w tym również procedur wyzwalanych zdarzeniami), realizujących zadane operacje.
 4. Podstawy optymalizacji zapytań: zbadanie przebiegu wykonania zapytań w zależności od zdefiniowanych ścieżek dostępu i postaci zapytań.


Przedmioty podobne
Kod przedmiotuNazwa przedmiotuDyskonto ECTS
103A-CSCSN-ISA-EDABAData Bases5
103A-CSCSN-ISA-EDABAData Bases4
103C-TLTZT-ISP-WBDWprowadzenie do baz danych5
103C-TLTZT-ISP-WBDWprowadzenie do baz danych4

Bibliography: (in Polish)

  1. C.J. Date, Wprowadzenie do systemu baz danych, WNT, Warszawa 2000.
  2. J.D. Vilman, J.D. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT, Warszawa 2001.
  3. H. Rybiński, M. Muraszkiewicz, Relacyjne bazy danych
  4. Elmasri, Ramez, Navathe, Shamkant, Fundamentals of database systems, Aodison-Wesley, 2000.
  .

Classes in period "Winter Semester 2020/2021" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
laboratory, 30 hours, 36 places more information
lectures, 30 hours, 36 places more information
Coordinators: Jarosław Chudziak, Agnieszka Szmurło
Group instructors: Jarosław Chudziak, Piotr Maciąg, Agnieszka Szmurło
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2019/2020" (past)

Time span: 2020-02-22 - 2020-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
laboratory, 30 hours, 128 places more information
lectures, 30 hours, 128 places more information
Coordinators: Jarosław Chudziak, Agnieszka Szmurło
Group instructors: Jarosław Chudziak, Adam Kozłowski, Piotr Maciąg, Agnieszka Szmurło, Piotr Wąsiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2019/2020" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-02-21
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
laboratory, 30 hours, 60 places more information
lectures, 30 hours, 60 places more information
Coordinators: Jarosław Chudziak
Group instructors: Jarosław Chudziak, Adam Kozłowski, Michał Rudowski, Piotr Wąsiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2019-02-18 - 2019-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
laboratory, 30 hours, 128 places more information
lectures, 30 hours, 128 places more information
Coordinators: Jarosław Chudziak
Group instructors: Jarosław Chudziak, Adam Kozłowski, Piotr Maciąg, Grzegorz Protaziuk, Agnieszka Szmurło
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2018-10-01 - 2019-02-17
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
laboratory, 30 hours, 80 places more information
lectures, 30 hours, 80 places more information
Coordinators: Jarosław Chudziak, Michał Rudowski
Group instructors: Jarosław Chudziak, Adam Kozłowski, Michał Rudowski, Agnieszka Szmurło, Piotr Wąsiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2018-02-19 - 2018-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
laboratory, 30 hours, 128 places more information
lectures, 30 hours, 128 places more information
Coordinators: Andrzej Ciemski
Group instructors: Andrzej Ciemski, Dariusz Jagodziński, Adam Kozłowski, Marcin Lewandowski, Marcin Lewandowski, Leszek Śliwa, Bartłomiej Twardowski, Piotr Wąsiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2017-10-01 - 2018-02-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
laboratory, 30 hours, 80 places more information
lectures, 30 hours, 80 places more information
Coordinators: Andrzej Ciemski
Group instructors: Andrzej Ciemski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2017-02-20 - 2017-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
laboratory, 30 hours, 128 places more information
lectures, 30 hours, 128 places more information
Coordinators: Andrzej Ciemski
Group instructors: Andrzej Ciemski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2016-10-01 - 2017-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
laboratory, 30 hours, 60 places more information
lectures, 30 hours, 60 places more information
Coordinators: Andrzej Ciemski
Group instructors: Andrzej Ciemski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2016-02-23 - 2016-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
laboratory, 30 hours, 128 places more information
lectures, 30 hours, 128 places more information
Coordinators: Andrzej Ciemski
Group instructors: Andrzej Ciemski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2015-10-01 - 2016-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
laboratory, 30 hours, 80 places more information
lectures, 30 hours, 80 places more information
Coordinators: Andrzej Ciemski
Group instructors: Andrzej Ciemski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2015-02-23 - 2015-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
laboratory, 30 hours, 131 places more information
lectures, 30 hours, 131 places more information
Coordinators: Andrzej Ciemski
Group instructors: Andrzej Ciemski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2014-09-29 - 2015-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
laboratory, 30 hours, 80 places more information
lectures, 30 hours, 80 places more information
Coordinators: Piotr Parewicz
Group instructors: Piotr Parewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2014-02-24 - 2014-09-28
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
laboratory, 30 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Piotr Parewicz
Group instructors: Piotr Parewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Warsaw University of Technology.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)