Warsaw University of Technology - Central Authentication System
You are not logged in | log in
course directory - help

Event-Driven Programming

General data

Course ID: 103B-INxxx-ISP-PROZ Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Event-Driven Programming Name in Polish: Programowanie zdarzeniowe
Department: The Faculty of Electronics and Information Technology
Course groups: ( Programming Methods )-Computer Science-B.Sc.-EITI
( Technical Courses )---EITI
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00
Language: Polish
(in Polish) Jednostka decyzyjna:

(in Polish) 103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

(in Polish) Kod wydziałowy:

(in Polish) PROZ

(in Polish) Numer wersji:

(in Polish) 2

Short description: (in Polish)

Przedmiot obejmuje wykład i projekt. Wykład ma na celu zapoznanie z zasadami pisania programów interakcyjnych i wielowątkowych z wykorzystaniem podstawowych klas i komponentów języka Java 6. Zakłada się znajomość języka C++ i zasad programowania obiektowego. Celem projektu jest poznanie zasad projektowania, uruchamiania i testowania programów napisanych w języku Java (aplikacji i apletów) wykorzystujących graficzny interfejs użytkownika i techniki programowania współbieżnego.

Full description: (in Polish)

Przedmiot obejmuje wykład i projekt. Wykład ma na celu zapoznanie z zasadami pisania programów interakcyjnych i wielowątkowych z wykorzystaniem podstawowych klas i komponentów języka Java 6. Zakłada się znajomość języka C++ i zasad programowania obiektowego. Celem projektu jest poznanie zasad projektowania, uruchamiania i testowania programów napisanych w języku Java (aplikacji i apletów) wykorzystujących graficzny interfejs użytkownika i techniki programowania współbieżnego.


Treść wykładu

 • Informacje wstępne o środowisku języka Java: Język, program
  źródłowy, kompilator, maszyna wirtualna, biblioteki API, konfiguracja
  JDK, pakiety. Podstawowe elementy programu, typy języka Java, typy
  wbudowane, stałe, zmienne, operatory i wyrażenia, instrukcje
  strukturalne i sterujące - porównanie z C++. Bloki, zakresy
  interpretacji nazw. Obsługa sytuacji wyjątkowych.

 • Klasy i obiekty, definiowanie klas, tworzenie obiektów,
  cykl życia obiektu, odśmiecanie pamięci. Definiowanie metod,
  przeciążenie, sygnatury, metody statyczne, abstrakcyjne,
  synchronizowane. Tablice. Dziedziczenie i polimorfizm. Interfejsy.
  Zarządca bezpieczeństwa. Systemowe obiekty wejścia/wyjścia.

 • Przegląd klas i pakietów podstawowych. Klasy pakietu
  java.lang (Object, obiektowe klasy numeryczne, klasa String, hierarchia
  wyjątków, System, Runnable, Thread). Klasy pakietu java.util,
  java. math, java.io.

 • Java Beans: idea i konstrukcja, indekser, wzorzec
  projektowy obserwator, powiadamianie o zmianie własności, kontrola i
  zatwierdzanie zmiany własności. Trwałość obiektów. Odzwierciedlenie i
  introspekcja.

 • Programowanie wielowątkowe: Sytuacje wymagające
  współbieżności, reagowanie na zdarzenia i wątki. Tworzenie wątków,
  wątek główny, wątki - demony. Stany wątków, priorytety. Anomalie w
  programach wielowątkowych, wyścigi, impas, synchronizowanie wątków;
  instrukcje synchronizujące, metody synchronizowane, monitory.

 • Wzorzec Model-View-Controller: okoliczności stosowania,
  alternatywy.

 • Programowanie interfejsu: Abstract Window Toolkit -
  elementy interfejsu, zdarzenia.

 • Programowanie interfejsu: Swing

 • Programowanie interfejsu: Swing cd.

 • Klasa Aplet

 • Klasa Graphics

 • Programowanie zaawansowane wejścia/wyjścia

 • Kod uogólniony (generics). Kolekcje.

 • Komunikacja sieciowa - gniazdka, obsługa http, RMI, JMS.

 • Mechanizm adnotacji.Zakres projektu
Celem projektu jest poznanie zasad projektowania, uruchamiania i testowania przenośnych programów napisanych w języku Java (aplikacji i apletów) wykorzystujących graficzny interfejs użytkownika i techniki programowania współbieżnego.


Przedmioty podobne
Kod przedmiotuNazwa przedmiotuDyskonto ECTS
103B-xxxxx-ISP-PPOJPraktyka programowania obiektowego w języku Java1
103B-xxxxx-ISP-PPOJPraktyka programowania obiektowego w języku Java1
103A-TExxx-ISP-PROZEProgramowanie zdarzeniowe4
103A-TExxx-ISP-PROZEProgramowanie zdarzeniowe3
103A-ELxxx-ISP-PPOJPraktyka programowania obiektowego w języku Java1
103A-ELxxx-ISP-PPOJPraktyka programowania obiektowego w języku Java1

Bibliography: (in Polish)

Mary Campione, Kathy Walrath, Hunt: The Java Tutorial, online:

http://java.sun.com/docs/books/tutorialKathy Walrath, Mary Campione: The JFC Swing Tutorial. online:

http://java.sun.com/docs/books/tutorial


Classes in period "Winter Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2013-10-01 - 2014-02-23
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 100 places more information
project , 30 hours, 100 places more information
Coordinators: Mariusz Kamola
Group instructors: Mariusz Kamola
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2013-02-20 - 2013-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 108 places more information
project , 30 hours, 108 places more information
Coordinators: Roman Podraza
Group instructors: Roman Podraza
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2012-10-01 - 2013-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 60 places more information
project , 30 hours, 60 places more information
Coordinators: Mariusz Kamola
Group instructors: Mariusz Kamola
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Warsaw University of Technology.