Warsaw University of Technology - Central Authentication System
You are not logged in | log in
course directory - help

Fundamentals of Telecommunications

General data

Course ID: 103B-INxxx-ISP-PTT Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Fundamentals of Telecommunications Name in Polish: Podstawy telekomunikacji
Department: The Faculty of Electronics and Information Technology
Course groups: ( Fundamentals of Systems )-Computer Science-B.Sc.-EITI
( Technical Courses )---EITI
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
Language: Polish
(in Polish) Jednostka decyzyjna:

(in Polish) 103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

(in Polish) Kod wydziałowy:

(in Polish) PTT

(in Polish) Numer wersji:

(in Polish) 2

Short description:

The lecture provides an introduction to the principles of the telecommunications embracing the fundamental concepts in communication systems, signal processing (modulation, error control coding) and the transmission of information. The course studies modern telecommunication networks including ISDN, packet switching, cellular networks (GSM and UMTS) and computer networks.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zasadami działania nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych, zasadami przetwarzania sygnałów (kodowanie transmisyjne, modulacja, kodowanie nadmiarowe) oraz z zasadami działania systemów teletransmisyjnych. Omawiana jest koncepcja telefonicznej sieci cyfrowej z integracją usług (ISDN) oraz systemy telefonii bezprzewodowej GSM i UMTS pod kątem struktury dostępu abonenckiego i oferowanych usług.

Treść wykładu
Wprowadzenie (2h)

Zapoznanie z tematyką wykładu, przedstawienie modelu systemu
telekomunikacyjnego oraz omówienie podstawowych pojęć z zakresu
trasmisji danych. Przedstawienie problematyki standaryzacji w
telekomunikacji - organizacje standaryzacyjne (ITU, ETSI)Kodowanie źródła (2h)

Analiza sygnału audio w dziedzinie czasu i częstotliwości. Cyfryzacja
sygnału audio - próbkowanie i kwantyzacja. Techniki kompresji.
Omówienie standardu PCM.Metody zabezpieczania danych przed błędami (6h)

Twierdzenie Shannona. Porównanie wad i zalet systemów ARQ i FEC.
Parametry i możliwości korekcyjne kodów nadmiarowych. Kody blokowe:
kody z kontrolą parzystości, kody cykliczne, kody Reeda-Solomona.
Przedstawienie protokołu HDLC jako przekładu systemu ARQ. Kodowanie
splotowe i algorytm Viterbiego. Zastosowanie kodowania nadmiarowego w
systemie telefonii komórkowej GSM.Transmisja w paśmie podstawowym (4h)

Transmisja synchroniczna i start-stopowa, widma sygnałów elementarnych,
okresowych i losowych. Przedstawienie najczęściej stosowanych kodów
transmisyjnych, cel i zasada operacji skramblingu, twierdzenie Nyquista.Modulacje cyfrowe (2h)

Pojęcie szybkości modulacji i efektywności widmowej. Omówienie
modulacji binarnych ASK, PSK i FSK oraz modulacji wielowartościowych
QAM. Przedstawienie celu stosowania kodowania różnicowego.Współczesne metody transmisji w systemach bezprzewodowych (2h)

Przedstawienie problemu interferencji i wielodrogowości, transmisja w
paśmie poszerzonym - spread spectrum i transmisja wielotonowa OFDM.
Metody wielodostępu: TDMA, FDMA i CDMA.Współczesne systemy telefoniczne (6h)

Pojęcie komutacji kanałów i pakietów, sygnalizacja abonencka
impulsowa i DTMF, dostęp analogowy POTS, struktura dostępu abonenckiego
w ISDN, koncepcja sieci zintegrowanych ISDN, usługi w sieci ISDN,
protokół sygnalizacyjny DSS1, modemy xDSLSystemy telefonii komórkowej (2h)

Schemat blokowy systemu GSM, podstawowe parametry systemu GSM, usługi w
telefonii komórkowej GSM. Systemy transmisji w 2.5G - GPRS, HSCSD,
EDGE. Podstawowe parametry systemu UMTS i jego rozszerzenia HSPA.Bezprzewodowe systemy transmisji danych (2h)

Sieci bezprzewodowe PAN, LAN, MAN i WAN, systemy satelitarne -
podstawowe parametry i przykłady współczesnych sieci (Bluetooth, WLAN,
WIMAX).Zakres laboratorium
Modulacja PCM telefonicznego sygnału mowy. Analiza sygnału mowy.
Analiza parametrów próbkowania i kwantowania. Badanie wpływu
charakterystyki kanału na jakość sygnału mowy.Badanie protokołu HDLC. Badanie efektywnej szybkości transmisji w sytemach ARQ: SAW, GBN i SR w zależności od długości bloku, jakości
kanału, szybkości transmisji i opóźnienia. Wybór optymalnej długości
ramki i metody ARQ w systemach kablowych i bezprzewodowych.Pomiar BER w kanale AWGN ze zniekształceniami nieliniowymi. Badanie BER systemu z pojedynczą nośną i systemu wielotonowego z modulacjami QPSK i 16 QAM. Badanie wpływu zniekształceń nieliniowych powodowanych przez wzmacniacz dużej mocy na jakość transmisji w systemie OFDM.

Bibliography: (in Polish)

    1. A. Dabrowski"Podstawy transmisji cyfrowej"
    2. K. Wesołowski "Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych"

    3. K. Wesołowski "Systemy radiokomunikacji ruchomej"

    4. S. Haykin "Systemy telekomunikacyjne"

    5. K. Brzeziński " Istota sieci ISDN"


Classes in period "Winter Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2013-10-01 - 2014-02-23
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 130 places more information
lectures, 30 hours, 130 places more information
Coordinators: Ewa Obarska
Group instructors: Ewa Obarska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Summer Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2013-02-20 - 2013-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 130 places more information
lectures, 30 hours, 130 places more information
Coordinators: Ewa Obarska
Group instructors: Ewa Obarska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Winter Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2012-10-01 - 2013-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 130 places more information
lectures, 30 hours, 130 places more information
Coordinators: Ewa Obarska
Group instructors: Ewa Obarska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Warsaw University of Technology.