Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sieci komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-INxxx-ISP-SKM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy informatyki )-Informatyka-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Informatyka w multimediach-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Inteligentne systemy-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Inżynieria systemów informatycznych-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Systemy informacyjno-decyzyjne-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Sztuczna inteligencja-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SKM

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie podstaw używania, administrowania i projektowania współczesnych sieci komputerowych.Wykład należy traktować jako wprowadzenie do bardzo bogatej i niezwykle szybko rozwijającej się dziedziny informatyki. W ramach wykładu omawiany jest 7 warstwowy model systemów sieciowych OSI ISO oraz model sieci TCP/IP. Szczegółowo omawiane są protokoły należące do rodziny TCP/IP, mechanizmy rutowania oraz interfejsy gniazd BSD. Prezentowane są powszechnie używane sieci Ethernet ze wszystkimi ich odmianami jak np. Fast, Gigabit i 10-gigabit Ethernet. Omawiane jest konfigurowanie w sieci stacji, przełączników, mostów i ruterów, oraz tworzenie wirtualnych sieci lokalnych (VLAN) i wirtualnych sieci prywatnych (VPN).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie podstaw używania,
administrowania i projektowania współczesnych sieci
komputerowych.Wykład należy traktować jako wprowadzenie do bardzo bogatej i niezwykle szybko rozwijającej się dziedziny informatyki.
W ramach wykładu omawiany jest 7 warstwowy model systemów
sieciowych OSI ISO oraz model sieci TCP/IP.
Szczegółowo omawiane są protokoły należące do rodziny
TCP/IP, mechanizmy rutowania oraz interfejsy gniazd BSD.
Prezentowane są powszechnie używane sieci Ethernet
ze wszystkimi ich odmianami jak np. Fast, Gigabit i
10-gigabit Ethernet. Omawiane jest konfigurowanie w sieci stacji,
przełączników, mostów i ruterów, oraz tworzenie wirtualnych sieci lokalnych (VLAN) i wirtualnych sieci prywatnych (VPN).

Treść wykładu

 • Historia rozwoju sieci komputerowych, modele ISO/OSI, TCP/IP.

 • Historia Internetu. Adresowanie w sieciach IP, w tym adresy
  domenowe.

 • Protokoły ARP, RARP, DHCP, BOOTP, IP, ICMP.

 • Rutowanie statyczne i dynamiczne.

 • Ethernet i wirtualne sieci lokalne.

 • Protokoły UDP i TCP.

 • Translacja adresów i ściany ogniowe.

 • Interfejsy programisty: gniazda BSD i protokół RPC.

 • Kolokwium.

 • Rodzaje urządzeń sieciowych: repeater, bridge, switch,
  router, gateway.

 • Serwery DNS i ich konfigurowanie.

 • Protokół IP wersja 6.

 • Wirtualne sieci prywatne, protokoły PPTP i L2TP.

 • Modemy i połączenia przez łącza szeregowe: SLIP, PPP.

 • Kolokwium.

 • Nowe technologie: Multicast IP, MPLS i WLAN.Zakres laboratorium


 • monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci,

 • konfigurowanie stacji w sieci,

 • translacja adresów,

 • rutowanie statyczne i dynamiczne,

 • wirtualne sieci lokalne,

 • transmisje strumieniowe,

 • priorytetyzacja ruchu,

 • zaawansowany routing,

 • ściana ogniowa,

 • system DNS.

Literatura:

  1. R.Breyer, S.Rileyi, Switched, Fast i Gigabit Ethernet, Helion
   2000.

  2. D.U.Comer, Sieci komputerowe TCP/IP, WNT 1997.

  3. D.U.Comer, Sieci komputerowe i Intersieci, WNT 2000.

  4. H.Graig, TCP/IP administracja sieci, ReadMe 1996.

  5. J.R.Levine, C.Barondi, Sekrety Internetu, ReadMe 1995.

  6. M.A.Miller, Internetworking, WRM 1999.

  7. M.A.Miller, TCP/IP Wykrywanie i usuwanie problemów, WRM 1999.

  8. M.Sportack, Sieci komputerowe, Helion 1999.

  9. R.Stevens, Unix programowanie usług sieciowych, WNT 2000.

  10. R.Stevens, Biblia TCP/IP, WRM 1998.

  11. Vademecum teleinformatyka, NetWorld IDG, 2002.

Metody i kryteria oceniania:

SKM.A

sprawdzian 1 0..20 pkt

sprawdzian 2 0..10 pkt

laboratoria łacznie 0..60 pkt

projekt 0..10 pkt

Ocena wynika z sumy punktów bez żadnych dodatkowych warunków.

Skala: 91..100 pkt 5,0

81..90 pkt 4,5

71..80 pkt 4,0

61..70 pkt 3,5

51..60 pkt 3,0

41..50 pkt 2,0

0..40 pkt 0,0

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk, Jacek Wytrębowicz
Prowadzący grup: Szymon Kijas, Adam Kozakiewicz, Grzegorz Nieradka, Andrzej Ratkowski, Jerzy Sobczyk, Maciej Sosnowski, Edward Śliwa, Jacek Wytrębowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 140 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 140 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jacek Wytrębowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Szymon Kijas, Andrzej Ratkowski, Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Szymon Kijas, Andrzej Ratkowski, Jerzy Sobczyk, Maciej Sosnowski, Edward Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Mariusz Kamola, Jerzy Sobczyk, Edward Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 158 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 158 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 164 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 164 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 155 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 155 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 111 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 111 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 62 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 62 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.