Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Multi-Service and Multimedia Networks

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-TCTCM-ISA-EMSMN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Multi-Service and Multimedia Networks
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Courses in English )--eng.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Technical Courses )--eng.-EITI
( Telecommunications - Foundation )-Telecommunications-M.Sc.-EITI
( Telecommunications )-Telecommunications-B.Sc.-EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

EMSMN

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Wprowadzenie do tematyki bezprzewodowych i przewodowych sieci wielousługowych oraz sieci multimedialnych. Podstawy transmisji optycznej i radiowej, metody modulacji i kodowania, techniki wielodostępu i korekcja błędów. Przedstawienie podstawowych i najpopularniejszych protokołów sieciowych i typów sieci. Optyczne, radiowe i przewodowe rozwiązania systemów transmisyjnych. Przykłady szerokopasmowych sieci radiowych i optycznych.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Introduction to wireless and wired solutions for multi-services and multimedia networks. Basics of optical and radio transmission, modulation and coding methods, multiple access and error correction. Main networks structures and protocols. Examples of optical, radio and wired transmission systems, broadband radio and optical networks.


Lecture contents

 1. Introduction. History of wire and wireless communication. Elements of transmission system. Information and signals. Analog and Digital Data Transmission. Channel Capacity. Transmission Media. Multiplexing. Coding and transmission methods. Multiple access methods. (4h).

 2. Basics of optical transmission. Multi-mode, single-mode, power budget, WDM (2h).

 3. Basics of radio transmission. Propagation issues, radio link calculations, frequency management. Antennas. Propagation Models. Line-of-Sight Transmission. Fading in the Mobile Environment. Signal Encoding. Spread Spectrum techniques (FHSS, DSSS). Code Division Multiple Access. Error Detection. Block Error Correction Codes. Convolutional Codes. Automatic Repeat Request. (4h).

 4. Network structures and protocols. Backbone networks, digital hierarchy (PDH, SDH). Service nodes. Access networks. Switching Techniques (circuit-switching, packet-switching). The OSI Protocol Architecture. Protection methods. Communication protocols (Asynchronous Transfer Mode, TCP/IP Protocol Architecture, CAS, ISDN) (4h)

 5. Optical access systems. Narrowband and broadband systems. FITL. FSAN (2h)

 6. Last mile techniques (HDSL, SDSL, ADSL, VDSL, PLC) (4h)

 7. Multimedia HFC networks: network structures, add-on services, digital video transmission, VoD, broadband cable transmission systems (2h)

 8. Broadband radio systems. Wireless personal, local, metropolitan and wide area networks (UWB, WiMax, Hiperlan, 802.11x). Cellular systems (GSM, UMTS, MBS). Point-to-point and point-to-multipoint communication systems (LMDS, MMDS). Satellite systems (8h) 9. Projects contents
  Design and simulation of different (wired, radio, optical and satellite) transmission systems

Literatura: (tylko po angielsku)

  1. William Stallings, Wireless Communications and Networks, Prentice Hall, New Jersey, 2002

  2. Harry R. Anderson, Fixed Broadband Wireless System Design, John Wiley and Sons Ltd., London, 2003

  3. Bernard Sklar, Digital Communications. Fundamentals and applications, Prentice Hall, New Jersey, 2001


Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kozłowski
Prowadzący grup: Grzegorz Bogdan, Konrad Godziszewski, Sebastian Kozłowski, Krzysztof Kurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kozłowski
Prowadzący grup: Grzegorz Bogdan, Konrad Godziszewski, Sebastian Kozłowski, Krzysztof Kurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kozłowski
Prowadzący grup: Grzegorz Bogdan, Sebastian Kozłowski, Krzysztof Kurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kozłowski
Prowadzący grup: Grzegorz Bogdan, Sebastian Kozłowski, Krzysztof Kurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kozłowski
Prowadzący grup: Grzegorz Bogdan, Sebastian Kozłowski, Krzysztof Kurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Keller
Prowadzący grup: Tomasz Keller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Keller
Prowadzący grup: Tomasz Keller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Keller
Prowadzący grup: Tomasz Keller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)