Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-TExxx-ISP-FOG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka ogólna
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Fizyka i fizyczne podstawy elektroniki )-Elektronika, Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

FOG

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Wykład obejmuje podstawy elektrodynamiki, mechaniki kwantowej i statystycznej oraz fizyki ciała stałego w zakresie typowym dla uniwersytetu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. W wykładzie podkreśla się uniwersalność i interdyscyplinarność praw fizyki, eksponuje jej doświadczalny charakter i elementy współczesnego naukowego obrazu przyrody.

Pełny opis:

Wykład obejmuje podstawy elektrodynamiki, mechaniki kwantowej i statystycznej oraz fizyki ciała stałego w zakresie typowym dla uniwersytetu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. W wykładzie podkreśla się uniwersalność i interdyscyplinarność praw fizyki, eksponuje jej doświadczalny charakter i elementy współczesnego naukowego obrazu przyrody.

Treść wykładu
ElektrodynamikaSiła Coulomba (4 rodzaje oddziaływań w przyrodzie ? porównanie). Pole
elektryczne E (linie sił pola i ich przebieg jakościowy dla typowych
rozkładów ładunków). Obliczanie pola elektrycznego (pole E od ładunków
punktowych i przestrzennych - prawo Gaussa). Równanie Posilona.
Potencjał i energia pola elektrycznego. Elementy elektrostatyki
dielektryków (dipol elektryczny, polaryzacja - ładunki swobodne i
związane, wektory D, E, P). Pole magnetyczne (wektory H i B,
podobieństwa i różnice z polem elektrycznym). Siła Lorentza
(powstawanie siły elektrodynamicznej). Prawo Ampere?a (obliczanie pól
elektrycznych od prostych rozpływów prądów). Potencjał wektorowy (prawo
Biota-Savarta, przykłady). Prawo indukcji Faradaya (proste
zastosowania). Równania Maxwella (charakterystyka, zakres zastosowań,
główne równania elektrodynamiki klasycznej). Rozwiązanie równań
Maxwella dla próżni i widmo fal elektromagnetycznych. Optyka (optyka
falowa i geometryczna - zakresy zastosowań). Interferencja fal
(doświadczenie Younga). Dyfrakcja (rodzaje dyfrakcji, proste
przykłady).Mechanika kwantowaKrysys fizyki klasycznej (promieniowanie ciała doskonale czarnego, wady
modelu atomu Bohra). Hipoteza de Broglie`a (potwierdzenie doświadczalne
dualizmu korpuskularno-falowego materii, paczka falowa). Podstawy
formalne mechaniki kwantowej (operatory i zagadnienia własne, postulaty
mechaniki kwantowej, porównanie opisu klasycznego i kwantowego).
Równanie Schrödingera (stany stacjonarne i niestacjonarne, cząstka
swobodna). Przykłady rozwiązania równania Schrödingera (jama
potencjału, bariera potencjału - zjawisko tunelowe, mikroskop
tunelowy). Atom wodoropodobny (liczby kwantowe i ich interpretacja,
układ okresowy pierwiastków, widma spektroskopowe). Momenty magnetyczne
w atomie (odkrycie spinu elektronu, zasada Pauliego, sprzężenie między
momentami - właściwości magnetyczne atomów, rezonans magnetyczny i
zastosowania). Model Kroniga - Penneya (funkcja falowa elektronu w
krysztale, pasma energetyczne, właściwości elektryczne). Przykłady
zastosowań mechaniki kwantowej (mikroskop tunelowy, kwantowe układy
niskowymiarowe, spintronika).Fizyka statystycznaPodstawowe pojęcia fizyki statystycznej (mikrostan i mikrostan,
trajektoria fazowa, ewolucja czasowa układu, dokładność opisu
statystycznego - fluktuacje). Zespół statystyczny (obliczanie średnich
wartości wielkości fizycznych). Pojęcie entropii i temperatury w fizyce
statystycznej. Rozkład mikrokanoniczny. Rozkład kanoniczny (przykłady -
opis gazu doskonałego, układ z dwoma poziomami energetycznymi -
zjawisko inwersji obsadzeń, laser). Wielki rozkład statystyczny
(temperatura degeneracji, rozkłady Fermiego - Diraca i Bosego -
Einsteina). Zastosowania metod fizyki statystycznej w fizyce ciała
stałego (ciepło właściwe elektronów przewodnictwa, prosty paramagnetyk).


Przedmioty podobne

Kod przedmiotuNazwa przedmiotuDyskonto ECTS
103C-INxxx-ISP-FOFizyka ogólna5
103C-INxxx-ISP-FOFizyka ogólna4
103B-INxxx-ISP-FOFizyka ogólna5
103B-INxxx-ISP-FOFizyka ogólna4

Literatura:

Podręczniki


 • J. Orear, Fizyka, t.1, 2, WNT, Warszawa 2005.

 • R. Kosiński, Wprowadzenie do mechaniki kwantowej i fizyki
  statystycznej, Oficyna Wydawnicza PW, 2006.

 • I.W. Sawieliew, Wykłady z fizyki, t.2 Elektryczność i magnetyzm,
  fale, optyka; t.3 Optyka kwantowa, fizyka atomowa, fizyka ciała
  stałego, fizyka jądra i cząstek elementarnych, Wyd. Naukowe PWN
  Warszawa 1997.

 • A. Sukiennicki, A. Zagórski, Fizyka ciała stałego, WNT, 1984.

 • R. Eisberg, R. Resnick, Fizyka kwantowa, PWN 1983.

 • L. Schiff, Mechanika kwantowa, PWN.


Zbiory zadań


 • K. Jezierski, B. Kołodka, K. Sierański, Zadania z rozwiązaniami.
  Skrypt do ćwiczeń dla studentów I roku, cz. I i II. Oficyna Wydawnicza
  Scripta, Wrocław 2001.

 • K. Blankiewicz, M. Igalson, Zbiór zadań rachunkowych z fizyki,
  Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1993.

 • A. Hennel, W. Szuszkiewicz, Zadania i problemy z fizyki, cz. 1, 2
  PWN.

 • J. B. Brojan, J.Mostowski, K.Wódkiewicz, Zbiór zadań z mechaniki
  kwantowej, PWN 1978.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teodor Buchner, Maciej Mrowiński
Prowadzący grup: Teodor Buchner, Agata Fronczak, Dorota Kokosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Mrowiński
Prowadzący grup: Agata Fronczak, Maciej Mrowiński, Katarzyna Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teodor Buchner
Prowadzący grup: Teodor Buchner, Agata Fronczak, Dorota Kokosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Mrowiński
Prowadzący grup: Maciej Mrowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teodor Buchner
Prowadzący grup: Teodor Buchner, Agata Fronczak, Dorota Kokosińska, Andrzej Krawiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Mrowiński
Prowadzący grup: Maciej Mrowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Fronczak
Prowadzący grup: Agata Fronczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Mrowiński
Prowadzący grup: Maciej Mrowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teodor Buchner
Prowadzący grup: Teodor Buchner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Fronczak, Piotr Fronczak
Prowadzący grup: Agata Fronczak, Piotr Fronczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teodor Buchner
Prowadzący grup: Teodor Buchner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Fronczak, Piotr Fronczak
Prowadzący grup: Agata Fronczak, Piotr Fronczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teodor Buchner
Prowadzący grup: Teodor Buchner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Fronczak
Prowadzący grup: Agata Fronczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.