Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dźwiękowa technika studyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-TLRTM-ISP-DTS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dźwiękowa technika studyjna
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

DTS

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z techniką realizacji nagrań dźwiękowych. W jego ramach studenci poznają zasady techniki mikrofonowej, podstawy nagrań i cyfrowego montażu, elementy postprodukcji, edycji i reżyserii dźwięku. W rezultacie studenci otrzymują niezbędną wiedzę teoretyczną w postaci wykładu a następnie w ramach laboratorium wykonują konkretne nagranie. Każdy z zespołów laboratoryjnych wybiera, przygotowuje i samodzielnie wykonuje nagranie, które po obróbce i masteringu jest zapisywane na płycie CD-R. Wykonane w ten sposób nagrania są na końcu zajęć dyskutowane i oceniane publicznie. Przedmiot ma charakter praktyczny.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z techniką realizacji nagrań dźwiękowych. W jego ramach studenci poznają zasady techniki mikrofonowej, podstawy nagrań i cyfrowego montażu, elementy postprodukcji, edycji i reżyserii dźwięku. W rezultacie studenci otrzymują niezbędną wiedzę teoretyczną w postaci wykładu a następnie w ramach laboratorium wykonują konkretne nagranie. Każdy z zespołów laboratoryjnych wybiera, przygotowuje i samodzielnie wykonuje nagranie, które po obróbce i masteringu jest zapisywane na płycie CD-R. Wykonane w ten sposób nagrania są na końcu zajęć dyskutowane i oceniane publicznie. Przedmiot ma charakter praktyczny.


Treść wykładu

 1. Techniki rejestracji sygnałów dźwiękowych (6h): budowa toru fonicznego; charakterystyki i właściwości mikrofonów; metody
  rejestracji sygnałów audio; rejestratory sygnału; karty dźwiękowe;
  subiektywne i obiektywne oceny jakości dźwięku; opóźnienia w torach
  fonicznych analogowych i cyfrowych; synchronizacja ścieżek w
  środowiskach DAW; prezentacja technik mikrofonowych przy rejestracji
  sygnału z różnych instrumentów; wykorzystanie klawiatury MIDI do
  produkcji muzyki.

 2. Efekty dźwiękowe, oprogramowanie i stół mikserski (4h): rodzaje efektów oraz ich wpływ na brzmienie tworzonych nagrań; filtracja cyfrowa; kompresja dynamiki; opóźnienia i efekty modulacyjne;
  zależności i schematy blokowe popularnych algorytmów przetwarzania
  sygnałów wraz z przykładami dźwiękowymi; rodzaje i parametry efektów w
  oprogramowaniu do edycji dźwięku oraz w stole mikserskim.

 3. Miksowanie materiału muzycznego (3h): funkcja operacji
  miksowania; nauka miksowania - wizja, analiza i ocena miksu; proces
  miksowania - aranżacja, edycja, montaż i tok postępowania; dziedzina
  częstotliwości, poziomów, stereofonii i głębia w miksie; wprowadzenie
  do masteringu gotowego miksu; kontrolny system odsłuchowy;
  przygotowywanie i powielanie wzorca.

 4. Miksowanie nagranego materiału muzycznego (2h): praktyczne
  wykorzystanie wizji, analizy i oceny miksu w środowiskach muzycznych
  DAW (Digital Audio Workstation); edycja i montaż zarejestrowango
  materiału; praktyczne wykorzystanie dostępnych w środowiskach DAW
  narzędzi do edycji materiału w dziedzinie częstotliwości, poziomów,
  stereofonii oraz głębi nagrania.


 5. Zakres laboratorium
  1. Stereofoniczne i monofoniczne techniki mikrofonowe oraz obsługa stołu mikserskiego (4h): Ćwiczenie ma na celu zapoznanie studentów ze sprzętem laboratoryjnym dostępnym w studiu nagraniowym oraz praktyczne wykorzystanie poznanych technik mikrofonowych do oceny akustyki sali nagraniowej. Jednocześnie studenci poznają obsługę cyfrowego stołu mikserskiego oraz schemat połączeń sygnałowych między studiem nagraniowym, reżysernią i komorą bezechową.

  2. Wstępne nagranie utworu muzycznego lub słownego (5h): Ćwiczenie ma na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy studentów z zakresu technik mikrofonowych oraz rejestracji wybranych w scenariuszu nagrania źródeł dźwięku. W trakcie ćwiczenia studenci poznają także organizację pracy w studiu nagraniowym przy rejestrowaniu utworu muzycznego lub audycji słownej.

  3. Nagranie utworu muzycznego lub słownego (5): Ćwiczenie ma na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy studentów z zakresu technik
   mikrofonowych oraz zapisu dźwięku. W trakcie ćwiczenia studenci
   dogrywają brakujące partie instrumentalne lub wokalne i dokonują
   wstępnej korekcji nagranego materiału.

  4. Montaż oraz korekcja zarejestrowanego materiału (4,5h): Ćwiczenie ma na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy studentów z zakresu obróbki dźwięku. Zarejestrowany materiał jest korygowany pod względem amplitudy (korekcja wzmocnienia) i częstotliwości (korekcja za pomocą filtrów cyfrowych). Ponadto studenci dopasowują brzmienie poszczególnych elementów nagrania oraz przygotowują je do dalszej obróbki.

  5. Efekty dźwiękowe w nagraniu stereofonicznym (4,5h): Ćwiczenie ma na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu tworzenia efektów dźwiękowych. Studenci badają wpływ efektów na zarejestrowany materiał dźwiękowy oraz wykorzystują wybrane efekty w celu jego wzbogacenia.

  6. Miksowanie utworu muzycznego lub słownego (4,5h): Celem ćwiczenia jest poznanie techniki miksowania utworu oraz nabycie umiejętności odpowiedniego, wzajemnego dopasowywania do siebie składników utworu, aby uzyskać pożądany efekt. Studenci wykorzystują w tym ćwiczeniu materiał nagrany w ćwiczeniu 2 i 3 i poddany obróbce w ćwiczeniach 4 i 5. Ich zadaniem jest zmiksowanie poszczególnych ścieżek do postaci stereofonicznego pliku dźwiękowego. Wynikiem ćwiczenia są
   stereofoniczne pliki dźwiękowe zawierające gotowy utwór.

  7. Subiektywna oraz obiektywna ocena nagrań (3h): Ćwiczenie ma na celu subiektywną oraz obiektywną ocenę nagranego materiału poddanego
   obróbce na ćwiczeniach od 2 do 6. Każdy z gotowych utworów muzycznych
   lub słownych jest komentowany przez prowadzących pod kątem aspektów
   technicznych realizacji dźwięku oraz poddany dyskusji z udziałem
   wszystkich uczestników laboratorium.


Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1103A-TLRTM-ISP-PTDPodstawy techniki dźwiękowej
Wymagany1103A-TLRTM-ISP-PTDPodstawy techniki dźwiękowej

Literatura:

  1. B. and J. Bartlett, Practical Recording Techniques - The
   Step-By-Step Approach to Professional Audio Recording, Focal Press, 2002

  2. A. Czyżewski, Dźwięk cyfrowy, AOW EXIT, Warszawa (1998)

  3. R. Izhaki, Mixing Audio: Concepts, Practices and Tools, Focal
   Press (2008)

  4. D. M. Huber, Modern Recording Techniques, Focal Press, 2001

  5. K. C. Pohlman, Principles of digital audio, McGraw Hill (1995)

  6. R. Derry, PC Audio Editing, Focal Press, 2003

  7. B. Katz, Mastering Audio, the art and the science, Focal Press
   (2002)

  8. K. Sztekmiler, Podstawy nagłośnienia i realizacji nagrań,
   Narodowe Centrum Kultury (2003)

  9. D. Gibson, The Art of Mixing: A viusal guide to Recording,
   Enineering, and Production, Mix Books (1997)

  10. B. Owsinski, The Mixing Engineer`s Handbook 2nd edition, Thomson
   Course Technology (2006)

  11. B. Owsinski, The Recording Engineer`s Handbook 2nd edition,
   Course Technology PTR (2009)

  12. K. B. Benson, Audio Engineering Handbook, McGraw Hill (1988)

  13. https://ccrma.stanford.edu/~jos/pasp/

  14. http://www.theatreorgans.com/hammond/faq/mystery/mystery.html

  15. http://matlab.atspace.org/teoria/dzwiek/dzwiek.html

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest oceniany na podstawie ocen uzyskanych:

 • w ramach laboratorium ? krótkie kolokwia sprawdzające przed
  rozpoczęciem laboratoriów nr 2, 3, 4, 5 oraz 6 z wagą 0,3 oraz ocena za
  aktywność i wykazanie się znajomością tematyki danego ćwiczenia
  laboratoryjnego (skala ocen 2-5); nieodbycie ćwiczenia laboratoryjnego
  skutkuje uzyskaniem oceny 0 (możliwość odrobienia ćwiczenia),


 • w ramach zaliczenia końcowego ? ocena wykonanego projektu
  (raporty z wykonania zadań laboratoryjnych w postaci zarejestrowanego
  materiału dźwiękowego poddanego aranżacji, edycji, montażowi, korekcji,
  miksowaniu oraz masteringowi) oraz odsłuch i ocena nagrań w studiu
  nagraniowym w obecności wszystkich uczestników i prowadzących (skala
  ocen 2-5).

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie średniej powyżej 2,75.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lewandowski
Prowadzący grup: Marcin Lewandowski, Agnieszka Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lewandowski
Prowadzący grup: Marcin Lewandowski, Agnieszka Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lewandowski
Prowadzący grup: Marcin Lewandowski, Agnieszka Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lewandowski
Prowadzący grup: Zbigniew Kulka, Marcin Lewandowski, Agnieszka Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lewandowski
Prowadzący grup: Marcin Lewandowski, Agnieszka Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kulka, Marcin Lewandowski
Prowadzący grup: Zbigniew Kulka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kulka
Prowadzący grup: Zbigniew Kulka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lewandowski
Prowadzący grup: Marcin Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kulka
Prowadzący grup: Zbigniew Kulka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kulka
Prowadzący grup: Zbigniew Kulka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kulka
Prowadzący grup: Zbigniew Kulka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kulka
Prowadzący grup: Zbigniew Kulka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kulka
Prowadzący grup: Zbigniew Kulka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kulka
Prowadzący grup: Zbigniew Kulka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kulka
Prowadzący grup: Zbigniew Kulka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.