Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy techniki mikroprocesorowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-TLRTM-ISP-TMIK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy techniki mikroprocesorowej
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Elektronika i inżynieria komputerowa-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Mikrosystemy i systemy elektroniczne-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Technika cyfrowa )-Elektronika, Telekomunikacja-inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

TMIK

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Przedstawienie zasady działania, architektury, konstrukcji i oprogramowania systemów mikroprocesorowych. Przedmiot obejmuje także praktyczne zajęcia z programowania mikroprocesorów/mikrokontrolerów.

Pełny opis:

Przedstawienie zasady działania, architektury, konstrukcji i oprogramowania systemów mikroprocesorowych. Przedmiot obejmuje także praktyczne zajęcia z programowania mikroprocesorów/mikrokontrolerów.


Treść wykładu
Wprowadzenie; historia rozwoju mikroprocesorów, zastosowania - mikrosystemy (1h).

System mikroprocesorowy; architektura szynowa, elementy składowe: jednostka centralna, pamięci, układy wejścia/wyjścia, mikroprocesory i mikrokontrolery (2h).

Mikrokontrolery - wprowadzenie (1h).
Jednostka centralna; architektura: zasada działania - cykl pracy, tryby adresowania, typy rozkazów, stos; wspólna przestrzeń pamięci - Von Neumann, rozdzielona przestrzeń pamięci - Harvard, Harvard zmodyfikowany (mikroprocesory sygnałowe); lista rozkazowa - RISC, CISC (6h).

Pamięci wewnętrzne; RAM, ROM, EPROM, EEPROM, FLASH (1h).

Architektura mikrokontrolerów; jednostka centralna, wewnętrzne układy wejścia/wyjścia (1h).

Jednostka centralna; zegar, specjalne tryby pracy - techniki zmniejszania poboru mocy, reset, układy nadzorujące - watchdog, system przerwań (4h).

Wewnętrzne układy wejścia/wyjścia; porty równoległe, układy czasowo-licznikowe, multipleksery analogowe, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, komparatory analogowe, sterowniki komunikacji szeregowej (UART, SPI, I2C, CAN, USB), interfejsy równoległe (4h).

Programowanie; asembler, języki wyższego poziomu, uruchamianie programów, programowanie wewnętrznych pamięci EPROM i FLASH (3h).

Rodziny mikrokontrolerów; Intel, Atmel, Microchip, Motorola, Hitachi, STMicroelectronics (2h).

Specjalizowane układy zewnętrzne (pamięci, przetworniki, ...) (2h).
Diagnostyka systemów mikroprocesorowych - narzędzia i metody (1h)

Perspektywy rozwoju mikrokontrolerów (1h).

Zaliczenie przedmiotu (1h).
Zakres laboratorium
Zapoznanie studentów z narzędziami służącymi do pisania i uruchamiania oprogramowania wybranego mikrokontrolera lub mikroprocesora (asembler, linker, symulator, debugger, ewentualnie kompilatory języków wyższego rzędu,)

Napisanie i uruchomienie programów obsługujących pamięć zewnętrzną oraz podstawowe urządzenia wejścia/wyjścia, np. klawiatura, wyświetlacz LED, wyświetlacz LCD, przetwornik A/C i C/A, układy czasowe, wejścia/wyjścia cyfrowe, RS-232C (z wykorzystaniem systemu przerwań wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i celowe)

Napisanie i uruchomienie programu realizującego przykładowe zadanie, np. zasilacz programowany, woltomierz cyfrowy, kalkulator 4-działaniowy
Pokazanie roli mikroprocesora lub mikrokontrolera w wybranych zastosowaniach charakterystycznych dla danej dziedziny

Literatura:

  1. P. Misiurewicz, Podstawy techniki mikroprocesorowej, WNT, 1991

  2. S. A. Money, Mikroprocesory, WKiŁ, 1996

  3. A. Skorupski, Podstawy budowy i działania komputerów, WKiŁ, 1997

  4. W. Daca, Mikrokontrolery od układów 8-bitowych do 32-bitowych, MIKOM, 2000

  5. A. Rydzewski, Mikrokomputery jednoukładowe rodziny MCS-51, WNT, 1999

  6. T. Starecki, Mikrokontrolery jednoukładowe rodziny 51, NOZOMI, 1996

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Derzakowski, Jakub Jasiński, Bogumił Konarzewski, Lidia Łukasiak
Prowadzący grup: Krzysztof Derzakowski, Jakub Jasiński, Bogumił Konarzewski, Lidia Łukasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Derzakowski, Krzysztof Gołofit, Tomasz Starecki
Prowadzący grup: Krzysztof Derzakowski, Krzysztof Gołofit, Tomasz Starecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Derzakowski, Jakub Jasiński, Bogumił Konarzewski, Lidia Łukasiak
Prowadzący grup: Krzysztof Derzakowski, Jakub Jasiński, Bogumił Konarzewski, Lidia Łukasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Derzakowski, Bartosz Gąsowski, Maciej Grzegrzółka, Lidia Łukasiak, Tomasz Starecki, Maciej Urbański
Prowadzący grup: Krzysztof Derzakowski, Tomasz Starecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Derzakowski, Jakub Jasiński, Bogumił Konarzewski, Lidia Łukasiak
Prowadzący grup: Krzysztof Derzakowski, Jakub Jasiński, Bogumił Konarzewski, Lidia Łukasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Derzakowski, Bartosz Gąsowski, Maciej Grzegrzółka, Lidia Łukasiak, Tomasz Starecki, Maciej Urbański
Prowadzący grup: Krzysztof Derzakowski, Krzysztof Gołofit, Bogumił Konarzewski, Lidia Łukasiak, Tomasz Starecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Derzakowski, Jakub Jasiński, Bogumił Konarzewski, Lidia Łukasiak
Prowadzący grup: Krzysztof Derzakowski, Jakub Jasiński, Bogumił Konarzewski, Lidia Łukasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Derzakowski, Bartosz Gąsowski, Maciej Grzegrzółka, Tomasz Starecki, Maciej Urbański
Prowadzący grup: Krzysztof Derzakowski, Bartosz Gąsowski, Krzysztof Gołofit, Maciej Grzegrzółka, Bogumił Konarzewski, Tomasz Starecki, Maciej Urbański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Jasiński, Bogumił Konarzewski, Lidia Łukasiak
Prowadzący grup: Krzysztof Derzakowski, Krzysztof Gołofit, Jakub Jasiński, Lidia Łukasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Derzakowski, Tomasz Starecki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Konarzewski, Lidia Łukasiak
Prowadzący grup: Bogumił Konarzewski, Lidia Łukasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Derzakowski, Tomasz Starecki
Prowadzący grup: Krzysztof Derzakowski, Tomasz Starecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 76 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 76 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Konarzewski, Lidia Łukasiak
Prowadzący grup: Lidia Łukasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Derzakowski, Tomasz Starecki
Prowadzący grup: Krzysztof Derzakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Konarzewski, Lidia Łukasiak
Prowadzący grup: Bogumił Konarzewski, Lidia Łukasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Derzakowski, Tomasz Starecki
Prowadzący grup: Krzysztof Derzakowski, Tomasz Starecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Konarzewski, Lidia Łukasiak
Prowadzący grup: Bogumił Konarzewski, Lidia Łukasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Derzakowski, Tomasz Starecki
Prowadzący grup: Krzysztof Derzakowski, Tomasz Starecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Konarzewski, Lidia Łukasiak
Prowadzący grup: Bogumił Konarzewski, Lidia Łukasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Czerwiński, Tomasz Owczarek
Prowadzący grup: Krzysztof Czerwiński, Tomasz Owczarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)