Warsaw University of Technology - Central Authentication System
Strona główna

Analysis and Design of Communication Protocols

General data

Course ID: 103B-TLSST-ISP-APPT
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Analysis and Design of Communication Protocols
Name in Polish: Analiza i projektowanie protokołów telekomunikacyjnych
Organizational unit: The Faculty of Electronics and Information Technology
Course groups: ( Electives )-Data Communications and Telecommunications Management-B.Sc.-EITI
( Electives )-Telecommunication Systems and Networks-B.Sc.-EITI
( Technical Courses )---EITI
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
 • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
 • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
 • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
 • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
 • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Jednostka decyzyjna:

(in Polish) 103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

(in Polish) Kod wydziałowy:

(in Polish) APPT

(in Polish) Numer wersji:

(in Polish) 2

Short description: (in Polish)

Przedmiot dotyczy jednego z podstawowych zagadnień w dziedzinie telekomunikacji, jakim jest projektowanie, implementacja i weryfikowanie protokołów komunikacyjnych. W odróżnieniu od innych dziedzin (jak np. teoria kolejek), w których nacisk został położony na zjawiska o charakterze ilościowym - stochastycznym, przedmiot niniejszy koncentruje się na poprawności logicznej i metodach jej uzyskania zarówno w teorii, jak i w praktyce telekomunikacyjnej. Jako podstawę dla rozważań wprowadza się specyficzny aparat formalny, pokrewny teorii grafów / automatów / procesów.

Full description: (in Polish)

Przedmiot dotyczy jednego z podstawowych zagadnień w dziedzinie telekomunikacji, jakim jest projektowanie, implementacja i weryfikowanie protokołów komunikacyjnych. W odróżnieniu od innych dziedzin (jak np. teoria kolejek), w których nacisk został położony na
zjawiska o charakterze ilościowym - stochastycznym, przedmiot niniejszy koncentruje się na poprawności logicznej i metodach jej uzyskania zarówno w teorii, jak i w praktyce telekomunikacyjnej. Jako podstawę dla rozważań wprowadza się specyficzny aparat formalny, pokrewny teorii grafów / automatów / procesów.Treść wykładu
Wprowadzenie. Charakterystyka systemów telekomunikacyjnych jako dużych, rozproszonych systemów czasu rzeczywistego. Pojęcie protokołu (Merlin). Rola i miejsce dziedziny protocol science. Historia badań nad protokołami (2h).

Protokół jako abstrakcja systemu. Podstawowe zagadnienia projektowania systemu. Własności protokołu: generyczne (reguły poprawnej konstrukcji) i specyficzne. Bezpieczeństwo / żywotność. Konstruktywne i korektywne podejście do cyklu życiowego. Weryfikacja i walidacja (2h).

Specyfikacja a opis. Cele i aspekty formalizacji. Języki i formalizmy: SDL, Estelle, Lotos, MSC, ASN.1+BER, TTCN. Baza semantyczna dla opisu cech behawioralnych protokołu: logiki temporalne, algebry procesów, model automatowy (2h).

Szczegółowa dyskusja modelu automatowego. Automat globalny a automaty poszczególnych procesów. Style specyfikacji. Formalizacja: FSM, EFSM. Konwencja notacyjna Zafiropulo. Model systemu: CEFSM. Modele kanałów komunikacyjnych. Stan globalny syntaktyczny a osiągalny. Zachowanie systemu: przeplot zdarzeń, ślad. Przestrzeń stanów osiągalnych. Modele błędów jako predykaty na stanach osiągalnych (4h).

Konstruowanie grafu osiągalności: wszerz, wgłąb. Jakość i pokrycie
metod eksploracji przestrzeni stanów. Eksploracja pełna i cząstkowa. Zapis informacji o stanie z kompresją - metoda Holzmanna (supertrace, bitstate hashing). Wielokrotna eksploracja z kompresją (multihash): równoległa i szeregowa. Heurystyki zwiększania jakości eksploracji. Metoda analizy osiągalności zredukowanej (Cacciari). Eksploracja bez zapisu informacji o stanie (random walk) (4h).

Język MSC (Message Sequence Chart). Całkowity i częściowy porządek zdarzeń. Elementy języka. Spójność zachowania systemu z wyspecyfikowanym porządkiem częściowym. Zastosowanie do weryfikacji cech nie dających się przedstawić jako predykaty na stanach osiągalnych (3h).

Protokół w funkcjonalnej architekturze warstwowej: model i uwarunkowania implementacyjne. Struktura elementów statycznych protokołu: definicja tabelaryczna, język ASN.1 / reguły kodowania BER (3h).

Weryfikacja implementacji - pojęcia podstawowe: testowanie bierne i czynne; testowanie zgodności i zdolności do współpracy. Model testowania zgodności oparty na relacjach implementowania (imp) i relacjach spełnienia (sat). Przemysłowe testowanie zgodności w telekomunikacji - norma ISO 9646. Cechy protokołu w normach - formularze PICS. Zgodność statyczna i dynamiczna. Istota i technika formułowania wymagań względem implementacji (2h).

Szczegółowa dyskusja testowania zgodności: system testujący / testowany, architektury testowe, metody i kontekst testowania, cel i struktura testu, struktura i pokrycie zestawu testów. Język TTCN2 - konstrukcje, semantyka i przykłady użycia. Informacja o języku TTCN3. Standaryzowany proces oceny zgodności (4h).

Metody automatycznego generowania testów zgodności ze specyfikacji w postaci automatu FSM: DS, W, E, UIO. Inne rodzaje testów. Teoria i zastosowania testowania biernego (2h).

Struktura norm telekomunikacyjnych dla protokołów. Podsumowanie (2h).Zakres projektu
W ramach projektu studenci rozwiązują, w niewielkich grupach, problemy projektowe bądź analityczne wskazane przez prowadzącego. Przykłady projektów: zaprojektować i zaimplementować system automatycznej weryfikacji protokołów zadanych w postaci sieci automatów FSM; wyspecyfikować jako protokół i przy użyciu poznanych metod zbadać zachowanie znanego z literatury generycznego problemu (np. wybór monitora w sieci pierścieniowej, problem jedzących filozofów); zaprojektować i zaimplementować model systemu wykrywającego zadane wzorce zachowań w systemie rzeczywistym.

Bibliography: (in Polish)

  1. G.J.Holzmann, Design and Validation of Computer Protocols. Prentice Hall, 1991

  2. K.M.Brzeziński,Wprowadzene do testowania protokołów telekomunikacyjnych. Skrypt, CITCOM-PW
  3. wskazane i udostępnione przez prowadzącego standardy telekomunikacyjne i artykuły m.in. z konferencji FORTE, PSTV, Testcom.

Classes in period "Summer Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2019-02-18 - 2019-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
lectures, 30 hours, 30 places more information
project , 15 hours, 30 places more information
Coordinators: Krzysztof Brzeziński
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Winter Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2017-10-01 - 2018-02-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
lectures, 30 hours, 30 places more information
project , 15 hours, 30 places more information
Coordinators: Krzysztof Brzeziński
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Winter Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2015-10-01 - 2016-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
lectures, 30 hours, 40 places more information
project , 15 hours, 40 places more information
Coordinators: Krzysztof Brzeziński
Group instructors: Krzysztof Brzeziński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Warsaw University of Technology.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)