Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy komunikacji ruchomej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-TLSST-ISP-SKRU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy komunikacji ruchomej
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obowiązkowe )-Systemy i sieci telekomunikacyjne-inż.-EITI
( Przedmioty obowiązkowe )-Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SKRU

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z nowoczesnymi systemami komunikacji ruchomej oraz trendami rozwojowymi w tej dziedzinie. Wykład zawiera wprowadzenie w problematykę łączności ruchomej (omówienie wykorzystywanych technik), omówienie ewolucji systemów łączności ruchomej, opis wykorzystywanych w systemach łączności ruchomej technik oraz zwarte i stosunkowo szczegółowe omówienie europejskich systemów łączności ruchomej GSM/GPRS/EDGE i UMTS. W ramach wykładu omówieniu podlega ich architektura, interfejsy urządzeń, analiza funkcjonalna, stos protokołów, środowiska kreacji usług, charakterystyka usługowa oraz stan standaryzacji i wdrożeń.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z nowoczesnymi systemami komunikacji ruchomej oraz trendami rozwojowymi w tej dziedzinie. Wykład zawiera wprowadzenie w problematykę łączności ruchomej (omówienie wykorzystywanych technik), omówienie ewolucji systemów łączności ruchomej, opis wykorzystywanych w systemach łączności ruchomej technik oraz zwarte i stosunkowo szczegółowe omówienie europejskich systemów łączności ruchomej GSM/GPRS/EDGE i UMTS. W ramach wykładu omówieniu podlega ich architektura, interfejsy urządzeń, analiza funkcjonalna, stos protokołów, środowiska kreacji usług, charakterystyka usługowa oraz stan standaryzacji i wdrożeń.


Treść wykładu

 1. Przegląd systemów komórkowych

  • standardy; generacje: l G, 2G, 2.5G, 3G, 4G

  • statystyki rozwoju; Europa, Polska, USA, Azja, inne, rola GSM,

  • zasady działania systemów komórkowych; wykorzystanie zakresów częstotliwości dla tworzenia podsystemów radiowych, tryby FDD i TDD,

  • charakterystyka łącza radiowego,

  • techniki wielodostępu: FDMA, TDMA, CDMA.

 2. Systemy komórkowe 2G (głównie GSM)

  • platforma sieciowa GSM, standaryzacja ETSI, elementy funkcjonalne sieci, interfejsy( radiowy, A-bis, A),

  • usługi w systemie GSM; telefonia, transmisja danych, faks, SMS,

  • protokoły dostępu w interfejsie radiowym, kanały logiczne,

  • numeracja w systemie GSM,

  • sygnalizacja Nr 7 w GSM,

  • kompresja mowy (kodek), kodowanie transmisji - zasady protekcji przed błędami dla telefonii, transmisji danych i dla kanałów logicznych,

  • zasady roamingu (rola HLR, VLR) i handover (współpraca MS, BTS, BSC i MSC /VLR),

  • zagadnienia teorii ruchu, planowanie i rozwój podsystemu radiowego,

  • współpraca z innymi sieciami.


 3. Systemy komórkowe generacji 2.5

  • GPRS: pakietyzacja transmisji w kanale radiowym, efektywność wykorzystania pasma częstotliwości, protokoły transmisyjne,

  • platforma sieciowa GPRS: rola węzłów pakietowych, współpraca z HLR i innymi sieciami,

  • EDGE - nowy systemy modulacji radiowej,

  • potencjalne usługi; poczta, Internet, MMS, inne.

 4. Systemy komórkowe 3G (UMTS)

  • funkcjonalność i charakterystyka usługowa systemu UMTS,

  • architektura systemu UMTS i funkcjonalność urządzeń (zgodnie z wszystkimi wersjami specyfikacji opracowanych przez organizację 3GPP),

  • podsystem dostępu radiowego UTRAN: właściwości łącza radiowego, opis implementacji techniki CDMA w systemie UMTS (W-CDMA: FDD i TDD), typy handover`ów, mechanizmy sterowania mocą, charakterystyka kanałów logicznych, transportowych i fizycznych systemu UTRAN, zagadnienia związane z planowaniem pokrycia radiowego,

  • architektura sieci szkieletowej UMTS (UMTS Core) i jej ewolucji zgodnie z koncepcją Next Generation Network i uwzględnienia dominującej roli protokołu IP (model All-IP),

  • funkcjonalność protokołów UMTS w relacji end-to-end dla realizacji podstawowych usług połączeniowych (obsługa mobilności), środowiska kreacji zaawansowanych usług (Camel, Open Service Access),

  • wdrożenia systemu UMTS - stan obecny, problemy.


 5. Perspektywy rozwoju systemów komórkowych

  • inne systemy 3G: cdma2000, systemy TDMA,

  • WLAN - współpraca z systemami makrokomórkowymi,

  • prace nad generacją 4G,

  • sieci ad-hoc,

  • Software Defined Radio.  Zakres laboratorium
  1. Projektowanie siatki komórek telefonii komórkowej dla GSM i UMTS

  2. Interfejs radiowy systemu GSM i UMTS

  3. Sygnalizacja w systemach GSM i UMTS


  Zakres projektu
  Indywidualnie wybierane zagadnienia o charakterze zarówno praktycznym jak i analizy teoretyczne.


Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1103C-TExxx-ISP-PRPodstawy radiokomunikacji

Literatura:

  1. M. Dąbrowski "Systemy komórkowe", IT-PW, skrypt CITCOM, 2000.

  2. K. Wesołowski, "Systemy radiokomunikacji ruchomej", WKŁ Warszawa 2003.

  3. H. Holma, A. Toskala, "WCDMA for UMTS: Radio Access forThird Generation Mobile Communications", ISBN: 0471486876.

  4. H. Kaaranen, S. Naghian, L. Laitinen, A. Ahtiainen, V. Niemi "UMTS Networks: Architecture, Mobility and Services", ISBN: 047148654X.

  5. J. Laiho, A. Wacker, T. Novosad "Radio Network Planning and Optimisation for UMTS", ISBN: 0471486531.

  6. www.3gpp.org

  7. roczniki Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Bursztynowski
Prowadzący grup: Dariusz Bursztynowski, Jordi Mongay Batalla, Marek Średniawa, Mateusz Żotkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Bursztynowski, Jordi Mongay Batalla
Prowadzący grup: Dariusz Bursztynowski, Jordi Mongay Batalla, Marek Średniawa, Mateusz Żotkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Bursztynowski, Jordi Mongay Batalla, Marek Średniawa, Mateusz Żotkiewicz
Prowadzący grup: Dariusz Bursztynowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Bursztynowski, Piotr Gajowniczek, Jordi Mongay Batalla
Prowadzący grup: Dariusz Bursztynowski, Jordi Mongay Batalla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Bursztynowski
Prowadzący grup: Dariusz Bursztynowski, Piotr Gajowniczek, Jordi Mongay Batalla, Marek Średniawa, Mateusz Żotkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Bursztynowski, Piotr Gajowniczek, Jordi Mongay Batalla
Prowadzący grup: Dariusz Bursztynowski, Jordi Mongay Batalla, Marek Średniawa, Mateusz Żotkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kukliński
Prowadzący grup: Dariusz Bursztynowski, Sławomir Kukliński, Mateusz Żotkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kukliński
Prowadzący grup: Sławomir Kukliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kukliński
Prowadzący grup: Sławomir Kukliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kukliński
Prowadzący grup: Sławomir Kukliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 66 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 66 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 66 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kukliński
Prowadzący grup: Sławomir Kukliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kukliński
Prowadzący grup: Sławomir Kukliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kukliński
Prowadzący grup: Sławomir Kukliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kukliński
Prowadzący grup: Sławomir Kukliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kukliński
Prowadzący grup: Sławomir Kukliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kukliński
Prowadzący grup: Sławomir Kukliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kukliński
Prowadzący grup: Sławomir Kukliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kukliński
Prowadzący grup: Sławomir Kukliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.