Warsaw University of Technology - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Mobile Communications Systems

General data

Course ID: 103B-TLSST-ISP-SKRU Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Mobile Communications Systems Name in Polish: Systemy komunikacji ruchomej
Department: The Faculty of Electronics and Information Technology
Course groups: ( Obligatory )-Data Communications and Telecommunications Management-B.Sc.-EITI
( Obligatory )-Telecommunication Systems and Networks-B.Sc.-EITI
( Technical Courses )---EITI
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00
Language: Polish
(in Polish) Jednostka decyzyjna:

(in Polish) 103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

(in Polish) Kod wydziałowy:

(in Polish) SKRU

(in Polish) Numer wersji:

(in Polish) 2

Short description:

During the MCS course all main aspects of modern wireless communications and systems, and their evolution trends are presented. The course starts with a short introduction to telecommunications wireless systems (including market issues and forecasts) and the description of the technologies which form basis of commercial macro-cellular wireless systems (TDMA/FDMA, CDMA). Next, the evolution of cellular systems (from 1G through 2G/2.5G to 3G systems) is discussed. A strong emphasis is given to the analysis of European cellular systems (GSM/GPRS, UMTS). The description of these systems covers the following aspects: system architecture, interfaces, functional analysis, protocol stacks, service creation environments, standardization and deployment issues. The course ends with presentation of the latest wireless system trends (4G systems, Software Defined Radio, WLAN and GSM/UMTS integration).

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z nowoczesnymi systemami komunikacji ruchomej oraz trendami rozwojowymi w tej dziedzinie. Wykład zawiera wprowadzenie w problematykę łączności ruchomej (omówienie wykorzystywanych technik), omówienie ewolucji systemów łączności ruchomej, opis wykorzystywanych w systemach łączności ruchomej technik oraz zwarte i stosunkowo szczegółowe omówienie europejskich systemów łączności ruchomej GSM/GPRS/EDGE i UMTS. W ramach wykładu omówieniu podlega ich architektura, interfejsy urządzeń, analiza funkcjonalna, stos protokołów, środowiska kreacji usług, charakterystyka usługowa oraz stan standaryzacji i wdrożeń.


Treść wykładu

 1. Przegląd systemów komórkowych

  • standardy; generacje: l G, 2G, 2.5G, 3G, 4G

  • statystyki rozwoju; Europa, Polska, USA, Azja, inne, rola GSM,

  • zasady działania systemów komórkowych; wykorzystanie zakresów częstotliwości dla tworzenia podsystemów radiowych, tryby FDD i TDD,

  • charakterystyka łącza radiowego,

  • techniki wielodostępu: FDMA, TDMA, CDMA.

 2. Systemy komórkowe 2G (głównie GSM)

  • platforma sieciowa GSM, standaryzacja ETSI, elementy funkcjonalne sieci, interfejsy( radiowy, A-bis, A),

  • usługi w systemie GSM; telefonia, transmisja danych, faks, SMS,

  • protokoły dostępu w interfejsie radiowym, kanały logiczne,

  • numeracja w systemie GSM,

  • sygnalizacja Nr 7 w GSM,

  • kompresja mowy (kodek), kodowanie transmisji - zasady protekcji przed błędami dla telefonii, transmisji danych i dla kanałów logicznych,

  • zasady roamingu (rola HLR, VLR) i handover (współpraca MS, BTS, BSC i MSC /VLR),

  • zagadnienia teorii ruchu, planowanie i rozwój podsystemu radiowego,

  • współpraca z innymi sieciami.


 3. Systemy komórkowe generacji 2.5

  • GPRS: pakietyzacja transmisji w kanale radiowym, efektywność wykorzystania pasma częstotliwości, protokoły transmisyjne,

  • platforma sieciowa GPRS: rola węzłów pakietowych, współpraca z HLR i innymi sieciami,

  • EDGE - nowy systemy modulacji radiowej,

  • potencjalne usługi; poczta, Internet, MMS, inne.

 4. Systemy komórkowe 3G (UMTS)

  • funkcjonalność i charakterystyka usługowa systemu UMTS,

  • architektura systemu UMTS i funkcjonalność urządzeń (zgodnie z wszystkimi wersjami specyfikacji opracowanych przez organizację 3GPP),

  • podsystem dostępu radiowego UTRAN: właściwości łącza radiowego, opis implementacji techniki CDMA w systemie UMTS (W-CDMA: FDD i TDD), typy handover`ów, mechanizmy sterowania mocą, charakterystyka kanałów logicznych, transportowych i fizycznych systemu UTRAN, zagadnienia związane z planowaniem pokrycia radiowego,

  • architektura sieci szkieletowej UMTS (UMTS Core) i jej ewolucji zgodnie z koncepcją Next Generation Network i uwzględnienia dominującej roli protokołu IP (model All-IP),

  • funkcjonalność protokołów UMTS w relacji end-to-end dla realizacji podstawowych usług połączeniowych (obsługa mobilności), środowiska kreacji zaawansowanych usług (Camel, Open Service Access),

  • wdrożenia systemu UMTS - stan obecny, problemy.


 5. Perspektywy rozwoju systemów komórkowych

  • inne systemy 3G: cdma2000, systemy TDMA,

  • WLAN - współpraca z systemami makrokomórkowymi,

  • prace nad generacją 4G,

  • sieci ad-hoc,

  • Software Defined Radio.  Zakres laboratorium
  1. Projektowanie siatki komórek telefonii komórkowej dla GSM i UMTS

  2. Interfejs radiowy systemu GSM i UMTS

  3. Sygnalizacja w systemach GSM i UMTS


  Zakres projektu
  Indywidualnie wybierane zagadnienia o charakterze zarówno praktycznym jak i analizy teoretyczne.


Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1103C-TExxx-ISP-PRPodstawy radiokomunikacji

Bibliography: (in Polish)

  1. M. Dąbrowski "Systemy komórkowe", IT-PW, skrypt CITCOM, 2000.

  2. K. Wesołowski, "Systemy radiokomunikacji ruchomej", WKŁ Warszawa 2003.

  3. H. Holma, A. Toskala, "WCDMA for UMTS: Radio Access forThird Generation Mobile Communications", ISBN: 0471486876.

  4. H. Kaaranen, S. Naghian, L. Laitinen, A. Ahtiainen, V. Niemi "UMTS Networks: Architecture, Mobility and Services", ISBN: 047148654X.

  5. J. Laiho, A. Wacker, T. Novosad "Radio Network Planning and Optimisation for UMTS", ISBN: 0471486531.

  6. www.3gpp.org

  7. roczniki Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne.

Classes in period "Summer Semester 2019/2020" (in progress)

Time span: 2020-02-22 - 2020-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 40 places more information
lectures, 30 hours, 40 places more information
project , 15 hours, 40 places more information
Coordinators: Dariusz Bursztynowski
Group instructors: Dariusz Bursztynowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Winter Semester 2019/2020" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-02-21
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 40 places more information
lectures, 30 hours, 40 places more information
project , 15 hours, 40 places more information
Coordinators: Jordi Batalla-Mongay, Dariusz Bursztynowski, Piotr Gajowniczek
Group instructors: Jordi Batalla-Mongay, Dariusz Bursztynowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Summer Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2019-02-18 - 2019-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 40 places more information
lectures, 30 hours, 40 places more information
project , 15 hours, 40 places more information
Coordinators: Dariusz Bursztynowski
Group instructors: Dariusz Bursztynowski, Piotr Gajowniczek, Jordi Mongay Batalla, Marek Średniawa, Mateusz Żotkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Winter Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2018-10-01 - 2019-02-17
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 40 places more information
lectures, 30 hours, 40 places more information
project , 15 hours, 40 places more information
Coordinators: Jordi Batalla-Mongay, Dariusz Bursztynowski, Piotr Gajowniczek
Group instructors: Jordi Batalla-Mongay, Dariusz Bursztynowski, Marek Średniawa, Mateusz Żotkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Summer Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2018-02-19 - 2018-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 48 places more information
lectures, 30 hours, 48 places more information
project , 15 hours, 48 places more information
Coordinators: Sławomir Kukliński
Group instructors: Dariusz Bursztynowski, Sławomir Kukliński, Mateusz Żotkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Winter Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2017-10-01 - 2018-02-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 48 places more information
lectures, 30 hours, 48 places more information
project , 15 hours, 48 places more information
Coordinators: Sławomir Kukliński
Group instructors: Sławomir Kukliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Summer Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2017-02-20 - 2017-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 63 places more information
lectures, 30 hours, 63 places more information
project , 15 hours, 63 places more information
Coordinators: Sławomir Kukliński
Group instructors: Sławomir Kukliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Winter Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2016-10-01 - 2017-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 48 places more information
lectures, 30 hours, 48 places more information
project , 15 hours, 48 places more information
Coordinators: Sławomir Kukliński
Group instructors: Sławomir Kukliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Summer Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2016-02-23 - 2016-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 66 places more information
lectures, 30 hours, 66 places more information
project , 15 hours, 66 places more information
Coordinators: Sławomir Kukliński
Group instructors: Sławomir Kukliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Winter Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2015-10-01 - 2016-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 48 places more information
lectures, 30 hours, 48 places more information
project , 15 hours, 48 places more information
Coordinators: Sławomir Kukliński
Group instructors: Sławomir Kukliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Summer Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2015-02-23 - 2015-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 40 places more information
lectures, 30 hours, 40 places more information
project , 15 hours, 40 places more information
Coordinators: Sławomir Kukliński
Group instructors: Sławomir Kukliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Winter Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2014-09-29 - 2015-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 40 places more information
lectures, 30 hours, 40 places more information
project , 15 hours, 40 places more information
Coordinators: Sławomir Kukliński
Group instructors: Sławomir Kukliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Summer Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2014-02-24 - 2014-09-28
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 48 places more information
lectures, 30 hours, 48 places more information
project , 15 hours, 48 places more information
Coordinators: Sławomir Kukliński
Group instructors: Sławomir Kukliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Winter Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2013-10-01 - 2014-02-23
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 60 places more information
lectures, 30 hours, 60 places more information
project , 15 hours, 60 places more information
Coordinators: Sławomir Kukliński
Group instructors: Sławomir Kukliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Summer Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2013-02-20 - 2013-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 60 places more information
lectures, 30 hours, 60 places more information
project , 15 hours, 60 places more information
Coordinators: Sławomir Kukliński
Group instructors: Sławomir Kukliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Winter Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2012-10-01 - 2013-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 40 places more information
lectures, 30 hours, 40 places more information
project , 15 hours, 40 places more information
Coordinators: Sławomir Kukliński
Group instructors: Sławomir Kukliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Warsaw University of Technology.