Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sieci wielousługowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-TLTTI-ISP-SWUS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci wielousługowe
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obowiązkowe )-Systemy i sieci telekomunikacyjne-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Techniki bezprzewodowe i multimedialne-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Techniki teleinformatyczne )-Techniki teleinformatyczne-inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SWUS

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie architektur, algorytmów, mechanizmów i metod zapewnienia jakości przekazu „od końca do końca” w sieci Internet. Ze względu na fakt, iż sieć Internet jest „siecią sieci”, poszczególne domeny mogą być realizowane w oparciu o różne techniki sieciowe dla sieci dostępowych (LAN, WLAN, xDSL, …) i sieci szkieletowych. W ramach przedmiotu zostaną omówione rozwiązania dla zapewnienia jakości przekazu na poziomie niezależnym od techniki (czyli na poziomie między-domenowym) oraz dla każdej techniki (czyli na poziomie danej domeny). Ostatecznie, zostanie przedstawiona metoda zapewniania jakości przekazu w sieci 5G.

Pełny opis:

WYKŁADY:

 1. Wprowadzenie
 2. Charakterystyka sieci wielousługowych
  • Ewolucja sieci
  • Typy aplikacji
  • Jakość przekazu w ramach połączenia
  • Aplikacje a klasy usług
  • Nowe wymagane funkcjonalności sieci IP QoS w porównaniu z siecią best effort
  • Czym jest klasa usług i jakie usługi zdefiniowano/wdrożono
 3. Mechanizmy QoS
  • Problemy teoretyczne związane z opracowaniem efektywnej metody sterowania ruchem w sieci IP QoS
  • Opis profilu ruchowego a mechanizm token bucket
  • Mechanizm szeregowania pakietów dla statycznego i statystycznego podziału przepływności łączy (oparty na cyklu i WFQ-like)
  • Mechanizm RED/WRED
 4. Wprowadzenie do Internetu Przyszłości
  • Architektura MANA
  • System IIP (oparty na wirtualizacji)
 5. Zarządzane ruchem w sieci ATM
 6. Metody zapewnienia QoS w różnych technikach sieciowych (sieci bezprzewodowe, sieci SDN, sieci xDSL itd.)
 7. Projektowanie usług sieciowych w architekturze Differv System AQUILA (zasady wymiarowania systemu, realizacje funkcji CAC)
 8. Projektowanie systemu EuQoS, zapewniającego QoS w sieci Internet (sieci wielo-domenowej)
 9. Zapewnienie jakości przekazu w sieci 5G


LABORATORIA:

 1. Ruting QoS w sieci
 2. System DiffServ
 3. Elementy Systemów AQUILA i EuQoS
 4. Elementy Systemu IIP


PROJEKT:

 1. Przeprowadzanie eksperymentów w sieci PL-LAB (badanie jakości przekazu w różnych konfiguracjach)
 2. Badanie algorytmów dla sieci IP QoS
 3. Badanie algorytmów dla Internetu Przyszłości
 4. Badanie algorytmów w sieci 5G
Literatura:

 1. Wybrane zalecenia ITU-T oraz IETF
 2. Materiały dydaktyczne na stronie Zespołu Architektur i Zastosowań Internetu: aai.tele.pw.edu.pl
 3. W.Burakowski, et al., „Zapewnienie jakości obsługi w sieci Internet” (w przygotowaniu)
 4. Dokumenty wewnętrzne projektów UE AQUILA, EuQoS
 5. T. Braun, M. Diaz, J. Enriquez Gabeiras, T. Staub (eds.), "End-to-End Quality of Service Over Heterogeneous Networks", Springer-Verlag 2008, ISBN: 978-3-540-79119-5
 6. W.Stallings, “Data and Computer Communications (10th Edition)”, 2013
 7. A.S. Tanebaum, “Computer Networks (5. edycja)”, Prentice Hall, 2010
 8. H. Krawczyk et al., “Aplikacje I usługi a technologie sieciowe”, PWN, 2018

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Burakowski
Prowadzący grup: Wojciech Burakowski, Maciej Sosnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.