Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Quality Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-xxxxx-ISA-EQUMA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Quality Management
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Courses in English )--eng.-EITI
( Non-Technical Electives )--B.Sc.-EITI
( Non-Technical Electives )--M.Sc.-EITI
( Przedmioty ekonomiczno-społeczne )--inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

EQUMA

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

W dobie konkurencji globalnej, jakość wszelkich działań ma znaczenie decydujące o sukcesie. Dotyczy to działań zarówno wytwórczych jak i projektowych oraz serwisowych. Celem kursu jest przedstawienie i przedyskutowanie współczesnego spójnego podejścia do całego procesu tworzenia i obsługi produktów elektronicznych. Podejścia opartego o szczegółową wiedzę z dziedziny zarządzania jakością i zarządzania projektami. Kurs przedstawia metodologie i doświadczenia takich korporacji jak Motorola, General Electric, Allied Signals, Philips i in. Omawiane są międzynarodowe certyfikaty ISO:2000 i reguły ich uzyskiwania. W trakcie zajęć wykładowych, i dla lepszego przyswojenia nabytej wiedzy, narzędzi i metodologii, uczestnicy biorą udział w dwóch grach symulacyjnych a w następującej po wykładzie części projektowej zespołowo przygotowują programy własnych projektów (przedsięwzięć) zgodnie z omawianymi zasadami.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Quality of the results of every activity is the crucial factor in the global competition. The goal of the course is to present and discuss the modern approach to the entire process of creating and servicing of electronic products. The approach is based on specific knowledge of quality and project management The course make use of the methodologies and experiences of such corporations as Motorola, General Electric, Allied Signals, Philips and others. International quality certificates as ISO 9000:2000 are presented. The course is organized as a lecture with interactive elements like simulation games, followed by a creative part - team project design and preparation to assimilate the presented ideas, tools and methodologies.


Lecture contents

 • (2h)Evolution of the meaning of quality. Objective and subjective quality. Technical and economical factors of quality. Busines issue. Quality of manufacturing and non-manufacturing activities. Search for the common quality measure.

 • (2h)The concept of a defect, and its relation to the quality factors. Defect and design specification limits. The concept of DPU/DPKU and its application in the current activity performance evaluation. Opportunities for error. Introduction of DPMO as a primary quality measure.

 • (2h)Definition of SIGMA as a measure. Sigma level calculation. Sigma as a means of a quality comparison for manufacturing and non-manufacturing activities (administrative, servicing, etc.).

 • (2h)Simulation game: illustration of the necessity of asking questions and gathering of data during the designing phase.

 • (2h)The impact of the quality control procedures on the manufacturing process, and on the cycle time reduction. Design margin. Capability indices: Cp and Cpk.

 • Predicting the quality of the products. Probability of defects in manufactured product.

 • (2h)Descriptive process quality improvement techniques: Pareto diagram, Cause-and-Effect Problem Analysis Diagrams, Multi-vari analysis. Inferential process quality improvement techniques: a designed experiment, a full factorial and fractional factorial experiment, the Taguchi approach, Evolutionary Operation (EVOP), response surface methodology, control charts.

 • (1h)ISO - 9000:2000. Discussion of standards in various fields of their application.

  Projects contents
  Projects as activities supporting business goals and objectives. Quality improvement projects as the basic means of implementing Black Belts - Green Belts structures.The project planning process: defining the team and its ground rules, risk management plan, work breakdown structure (WBS), plan optimisation, supporting software tools. Managing project.

Literatura: (tylko po angielsku)

  1. The Six Sigma Handbook: A complete Guide for Green Belts, Black Belts and managements at all Levels, Thomas Pyzdek, McGraw-Hill

  2. Six Sigma for Electronic Design and Manufacturing (Professional Engineering), Sammy G. Shina, McGraw-Hill

  3. Handouts distributed among course participants

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Mączeński
Prowadzący grup: Zdzisław Mączeński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.