Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-xxxxx-ISP-SDI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe inżynierskie
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Dyplomowanie )--inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SDI

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do:

 • samodzielnego sformułowania problemu
 • doboru literatury i jej krytycznej analizy
 • przygotowania prezentacji
 • wygłoszenia referatu
 • napisania artykułu
 • sformatowania artykułu zgodnie z podanym wzorcem
Pełny opis:

Zadaniem każdego uczestnika seminarium jest opracowanie i prezentacja referatu dotyczącego pracy dyplomowej inżynierskiej w kontekście aktualnego stanu wiedzy oraz przygotowanie artykułu (w formie publikacji naukowej) na ten sam temat.

Studenci wygłaszają referaty (wsparte materiałami multimedialnymi), biorą udział w dyskusji na prezentowany temat i przygotowują publikacje naukowe opisujące swoje projekty dyplomowy lub ich tematykę.

Od każdego studenta oczekuje się przedstawienia prezentacji dotyczącej pracy dyplomowej. Wszyscy studenci omawiają wyniki (osiągnięte lub oczekiwane), zastosowane metody i procedury techniczne. Każdy student musi też napisać artykuł naukowy (z zastosowaniem wymaganego stylu naukowego i formatowania) na temat swojej pracy dyplomowej i/lub kontekstu tej pracy.

Seminarium ma pomóc studentom w przygotowaniu się do części teoretycznej egzaminu dyplomowego. Studenci mogą poszerzyć swoją wiedzę poprzez systematyczną analizę napotkanych problemów oraz doskonalić umiejętność interpretacji teorii i jej zastosowań. Mogą też rozwinąć swoje umiejętności toczenia sporów, odpowiadania na pytania, wyjaśniania, przekonywania, logicznego formułowania opinii itp.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student potrafi:

 • odnaleźć i właściwie wykorzystać źródła informacji, odnoszące się do obszaru problemowego referatu
 • przygotować prezentację na temat opracowanego referatu, oraz wygłosić referat korzystając z tej prezentacji
 • przygotować referat w postaci artykułu, zgodnie z podanym wzorcem
Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

 • przygotowanie prezentacji
 • wygłoszenie referatu
 • napisanie referatu w formie artykułu
 • sformatowanie referatu zgodnie z zadanym wzorcem

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 385 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski, Andrzej Buchowicz, Andrzej Jakubiak, Artur Janicki, Andrzej Karbowski, Rajmund Kożuszek, Lidia Łukasiak, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Krzysztof Pieńkosz, Sławomir Szostak, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Krzysztof Gołofit, Andrzej Jakubiak, Artur Janicki, Andrzej Karbowski, Małgorzata Kowalska, Marzena Kryszkiewicz, Lidia Łukasiak, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Tomasz Skotnicki, Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
103200 - Instytut Informatyki
103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 570 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Brzeziński, Andrzej Buchowicz, Jacek Cichocki, Krzysztof Gołofit, Kacper Gradoń, Andrzej Jakubiak, Andrzej Karbowski, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Lidia Łukasiak, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Krzysztof Pieńkosz, Krzysztof Szczypiorski, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Krzysztof Brzeziński, Wiktor Daszczuk, Piotr Gawrysiak, Krzysztof Gołofit, Kacper Gradoń, Andrzej Jakubiak, Andrzej Karbowski, Małgorzata Kowalska, Marzena Kryszkiewicz, Lidia Łukasiak, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Krzysztof Pieńkosz, Waldemar Smolik, Kajetana Snopek, Krzysztof Szczypiorski, Tomasz Traczyk, Dariusz Turlej, Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
103200 - Instytut Informatyki
103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski, Andrzej Buchowicz, Jacek Cichocki, Andrzej Karbowski, Rajmund Kożuszek, Lidia Łukasiak, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Krzysztof Pieńkosz, Jerzy Siuzdak, Sławomir Szostak, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Wiktor Daszczuk, Andrzej Karbowski, Małgorzata Kowalska, Marzena Kryszkiewicz, Lidia Łukasiak, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Krzysztof Pieńkosz, Ryszard Romaniuk, Jerzy Siuzdak, Tomasz Skotnicki, Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
103200 - Instytut Informatyki
103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 570 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Buchowicz, Dariusz Bursztynowski, Jacek Cichocki, Krzysztof Gołofit, Andrzej Jakubiak, Andrzej Karbowski, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Lidia Łukasiak, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Krzysztof Pieńkosz, Artur Tomaszewski, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Dariusz Bursztynowski, Wiktor Daszczuk, Piotr Gawrysiak, Krzysztof Gołofit, Andrzej Jakubiak, Andrzej Karbowski, Małgorzata Kowalska, Marzena Kryszkiewicz, Lidia Łukasiak, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Krzysztof Pieńkosz, Waldemar Smolik, Artur Tomaszewski, Tomasz Traczyk, Dariusz Turlej, Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
103200 - Instytut Informatyki
103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski, Andrzej Buchowicz, Jacek Cichocki, Andrzej Karbowski, Rajmund Kożuszek, Lidia Łukasiak, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Krzysztof Pieńkosz, Jerzy Siuzdak, Sławomir Szostak, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Wiktor Daszczuk, Krzysztof Gołofit, Andrzej Karbowski, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Lidia Łukasiak, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Krzysztof Pieńkosz, Jerzy Siuzdak, Kajetana Snopek, Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
103200 - Instytut Informatyki
103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 570 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Brzeziński, Andrzej Buchowicz, Jacek Cichocki, Krzysztof Gołofit, Andrzej Karbowski, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Lidia Łukasiak, Krzysztof Pieńkosz, Jerzy Siuzdak, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Krzysztof Brzeziński, Dariusz Bursztynowski, Wiktor Daszczuk, Krzysztof Gołofit, Andrzej Karbowski, Małgorzata Kowalska, Marzena Kryszkiewicz, Lidia Łukasiak, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Krzysztof Perlicki, Krzysztof Pieńkosz, Kajetana Snopek, Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
103200 - Instytut Informatyki
103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski, Jacek Cichocki, Artur Janicki, Andrzej Karbowski, Rajmund Kożuszek, Andrzej Kraśniewski, Sławomir Kula, Lidia Łukasiak, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Krzysztof Pieńkosz, Sławomir Szostak, Eugeniusz Toczyłowski, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Krzysztof Gołofit, Artur Janicki, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Andrzej Kraśniewski, Marzena Kryszkiewicz, Sławomir Kula, Lidia Łukasiak, Kajetana Snopek, Eugeniusz Toczyłowski, Alicja Trojanowska, Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
103200 - Instytut Informatyki
103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 570 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Brzeziński, Jacek Cichocki, Krzysztof Gołofit, Andrzej Karbowski, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Lidia Łukasiak, Krzysztof Pieńkosz, Jerzy Siuzdak, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Krzysztof Brzeziński, Wiktor Daszczuk, Piotr Gawrysiak, Krzysztof Gołofit, Małgorzata Kowalska, Andrzej Kraśniewski, Marzena Kryszkiewicz, Sławomir Kula, Lidia Łukasiak, Janusz Marzec, Krzysztof Pieńkosz, Jerzy Siuzdak, Dariusz Turlej, Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
103200 - Instytut Informatyki
103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski, Jacek Cichocki, Andrzej Karbowski, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Lidia Łukasiak, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Krzysztof Pieńkosz, Sławomir Szostak, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Krzysztof Gołofit, Andrzej Karbowski, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Andrzej Kraśniewski, Marzena Kryszkiewicz, Sławomir Kula, Lidia Łukasiak, Krzysztof Perlicki, Krzysztof Pieńkosz, Wiesław Winiecki, Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
103200 - Instytut Informatyki
103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 570 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki, Krzysztof Gołofit, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Lidia Łukasiak, Eugeniusz Toczyłowski, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Wiktor Daszczuk, Piotr Gawrysiak, Krzysztof Gołofit, Artur Janicki, Marzena Kryszkiewicz, Lidia Łukasiak, Janusz Marzec, Jerzy Siuzdak, Eugeniusz Toczyłowski, Alicja Trojanowska, Dariusz Turlej, Wiesław Winiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
103200 - Instytut Informatyki
103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski, Jacek Cichocki, Wiesława Duszyńska, Monika Feluś, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Lidia Łukasiak, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Sławomir Szostak, Eugeniusz Toczyłowski, Alicja Trojanowska, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Krzysztof Gołofit, Rajmund Kożuszek, Marzena Kryszkiewicz, Sławomir Kula, Lidia Łukasiak, Eugeniusz Toczyłowski, Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
103200 - Instytut Informatyki
103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Lidia Łukasiak, Eugeniusz Toczyłowski, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Lidia Łukasiak, Eugeniusz Toczyłowski, Piotr Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
103200 - Instytut Informatyki
103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki, Ryszard Jachowicz, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Lidia Łukasiak, Eugeniusz Toczyłowski
Prowadzący grup: Jacek Cichocki, Ryszard Jachowicz, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Lidia Łukasiak, Eugeniusz Toczyłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
103200 - Instytut Informatyki
103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki, Ryszard Jachowicz, Andrzej Jakubowski, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Eugeniusz Toczyłowski
Prowadzący grup: Jacek Cichocki, Ryszard Jachowicz, Andrzej Jakubowski, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Eugeniusz Toczyłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
103200 - Instytut Informatyki
103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki, Ryszard Jachowicz, Andrzej Jakubowski, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Eugeniusz Toczyłowski
Prowadzący grup: Jacek Cichocki, Ryszard Jachowicz, Andrzej Jakubowski, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Eugeniusz Toczyłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
103200 - Instytut Informatyki
103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki, Andrzej Jakubowski, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Daniel Paczesny, Eugeniusz Toczyłowski
Prowadzący grup: Jacek Cichocki, Andrzej Jakubowski, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Daniel Paczesny, Eugeniusz Toczyłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
103200 - Instytut Informatyki
103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki, Ryszard Jachowicz, Andrzej Jakubowski, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Eugeniusz Toczyłowski
Prowadzący grup: Jacek Cichocki, Ryszard Jachowicz, Andrzej Jakubowski, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Eugeniusz Toczyłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
103200 - Instytut Informatyki
103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki, Andrzej Jakubowski, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Andrzej Pacut, Daniel Paczesny
Prowadzący grup: Jacek Cichocki, Andrzej Jakubowski, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Andrzej Pacut, Daniel Paczesny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
103200 - Instytut Informatyki
103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki, Ryszard Jachowicz, Andrzej Jakubowski, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Andrzej Pacut
Prowadzący grup: Jacek Cichocki, Ryszard Jachowicz, Andrzej Jakubowski, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Andrzej Pacut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
103200 - Instytut Informatyki
103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki, Ryszard Jachowicz, Andrzej Jakubowski, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Andrzej Pacut
Prowadzący grup: Jacek Cichocki, Ryszard Jachowicz, Andrzej Jakubowski, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Andrzej Pacut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
103200 - Instytut Informatyki
103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)