Warsaw University of Technology - Central Authentication System
You are not logged in | log in
course directory - help

Computer Graphics

General data

Course ID: 103C-INIIT-ISP-GKOM Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Computer Graphics Name in Polish: Grafika komputerowa
Department: The Faculty of Electronics and Information Technology
Course groups: ( Fundamentals )-Computer Information System Engineering-M.Sc.-EITI
( Fundamentals of Computer Science )-Computer Science-B.Sc.-EITI
( Technical Courses )---EITI
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
Language: Polish
(in Polish) Jednostka decyzyjna:

(in Polish) 103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

(in Polish) Kod wydziałowy:

(in Polish) GKOM

(in Polish) Numer wersji:

(in Polish) 3

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami i algorytmami stosowanymi w grafice komputerowej. Wykład pokazuje kluczowe pojęcia i algorytmy grafiki komputerowej. Na wstępie omówione są typowe architektury potoku przetwarzania i generowania obrau oraz pojęcia grafiki wektorowej i rastrowej z uwzględnieniem zagadnień dotyczących stosowanych modeli barw. W dalszej części wykład dotyczy zagadnień grafiki 3D. Omawiane są metody i algorytmy dotyczące modelowania i wizualizacji scen trójwymiarowych, generowania grafiki wysokiej jakości oraz animacji komputerowej.

Full description: (in Polish)


Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami i algorytmami stosowanymi w grafice komputerowej. Wykład pokazuje kluczowe pojęcia i algorytmy grafiki komputerowej. Na wstępie omówione są typowe architektury potoku przetwarzania i generowania obrau oraz pojęcia grafiki wektorowej i rastrowej z uwzględnieniem zagadnień dotyczących stosowanych modeli barw. W dalszej części wykład dotyczy zagadnień grafiki 3D. Omawiane są metody i algorytmy dotyczące modelowania i wizualizacji scen trójwymiarowych, generowania grafiki wysokiej jakości oraz animacji komputerowej.Treść wykładu


 1. Wstęp do grafiki komputerowej (typowy tor obliczeń, wyświetlanie
  obrazów) (1h).

 2. Grafika rastrowa (podstawowe algorytmy: odcinek, okrąg,
  wypełnianie, obcinanie, zwalczanie zakłóceń) (4h).

 3. Barwa w grafice komputerowej (2h).

 4. Przekształcenia geometryczne 2D i 3D (2h).

 5. Krzywe i powierzchnie Béziera (1h).

 6. Modelowanie brył (CSG), Brep, sweep, octree, reprezentacja
  wolumetryczna) (2h)

 7. Rzutowanie, eliminacja powierzchni niewidocznych (2h).

 8. Metody renderingu powierzchni (cieniowanie płaskie, Gourauda,
  Phonga, metoda śledzenia promieni, tekstury) (3h).

 9. Animacja (1h).

 10. Procesory graficzne (1h).

 11. Stereoskopia i monitory 3D (1h).

 12. Sztuczna rzeczywistość (1h).

 13. Formaty i standardy graficzne (1h).

 14. Wprowadzenie do przetwarzania obrazów (2h).

 15. Kompresja obrazów (2h)

 16. Kolokwia (4h).


  Zakres laboratorium

  Celem zajęć laboratoryjnych jest pogłębienie zdobytej wiedzy i jej praktyczne zastosowanie z użyciem narzędzi dostępnych na rynku. Zadania pozwalają zapoznać się z narzędziami i typowymi zadaniami grafiki wektorowej, rastrowej oraz modelowania, wizualizacji i animacji 3D. Studenci przygotowują także program wykorzystujący do animowania prostej sceny bibliotekę OpenGL.
  Zadanie programistyczne OpenGL zostało przygotowane i jest realizowane z wykorzystaniem metodyki PBL (Problem Based Learning). W szczególności zespoły otrzymują dość ogólne sformułowanie problemu, który należy doprecyzować i zaimplementować zgodnie z ustalonym przez zespół harmonogramem. Rozpoczęcie programowania w OpenGL ułatwiają przygotowane materiały instruktażowe a śledzenie postępu projektu umożliwia system pracy grupowej.Przedmioty podobne
Kod przedmiotuNazwa przedmiotuDyskonto ECTS
103A-CSCSN-ISA-ECOGRComputer Graphics5
103A-CSCSN-ISA-ECOGRComputer Graphics4
Bibliography: (in Polish)


  1. Foley J. i in., Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT 1995,
   2002

  2. Zabrodzki J. (red.), Grafika komputerowa, WNT 1994

  3. Malina W., Smiatacz M., Metody cyfrowego przetwarzania obrazów,
   EXIT 2008


Classes in period "Winter Semester 2021/2022" (future)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20

Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 60 places more information
lectures, 30 hours, 60 places more information
Coordinators: Krzysztof Gracki, Rajmund Kożuszek, Jan Zabrodzki
Group instructors: Rajmund Kożuszek, Jan Zabrodzki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2020/2021" (in progress)

Time span: 2021-02-20 - 2021-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 60 places more information
lectures, 30 hours, 60 places more information
Coordinators: Rajmund Kożuszek, Jan Zabrodzki
Group instructors: Krzysztof Chabko, Łukasz Dąbała, Krzysztof Gracki, Henryk Kowalski, Marek Pawłowski, Cezary Stępień, Zbigniew Szymański, Jan Zabrodzki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2020/2021" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 110 places more information
lectures, 30 hours, 110 places more information
Coordinators: Krzysztof Gracki, Rajmund Kożuszek, Jan Zabrodzki
Group instructors: Rajmund Kożuszek, Jan Zabrodzki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2019/2020" (past)

Time span: 2020-02-22 - 2020-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 80 places more information
lectures, 30 hours, 80 places more information
Coordinators: Rajmund Kożuszek, Jan Zabrodzki
Group instructors: Krzysztof Chabko, Łukasz Dąbała, Krzysztof Gracki, Henryk Kowalski, Marek Pawłowski, Cezary Stępień, Zbigniew Szymański, Jan Zabrodzki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2019/2020" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-02-21
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 128 places more information
lectures, 30 hours, 128 places more information
Coordinators: Rajmund Kożuszek, Jan Zabrodzki
Group instructors: Krzysztof Chabko, Łukasz Dąbała, Krzysztof Gracki, Henryk Kowalski, Rajmund Kożuszek, Marek Pawłowski, Cezary Stępień, Zbigniew Szymański, Jan Zabrodzki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2019-02-18 - 2019-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 80 places more information
lectures, 30 hours, 80 places more information
Coordinators: Rajmund Kożuszek, Jan Zabrodzki
Group instructors: Krzysztof Chabko, Łukasz Dąbała, Krzysztof Gracki, Henryk Kowalski, Marek Pawłowski, Cezary Stępień, Zbigniew Szymański, Jan Zabrodzki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2018-10-01 - 2019-02-17
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 128 places more information
lectures, 30 hours, 128 places more information
Coordinators: Rajmund Kożuszek, Jan Zabrodzki
Group instructors: Krzysztof Chabko, Łukasz Dąbała, Krzysztof Gracki, Henryk Kowalski, Rajmund Kożuszek, Marek Pawłowski, Cezary Stępień, Zbigniew Szymański, Jan Zabrodzki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2018-02-19 - 2018-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 80 places more information
lectures, 30 hours, 80 places more information
Coordinators: Rajmund Kożuszek, Jan Zabrodzki
Group instructors: Krzysztof Chabko, Krzysztof Gracki, Henryk Kowalski, Marek Pawłowski, Cezary Stępień, Zbigniew Szymański, Jan Zabrodzki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2017-10-01 - 2018-02-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 128 places more information
lectures, 30 hours, 128 places more information
Coordinators: Jan Zabrodzki
Group instructors: Jan Zabrodzki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2017-02-20 - 2017-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 80 places more information
lectures, 30 hours, 80 places more information
Coordinators: Jan Zabrodzki
Group instructors: Jan Zabrodzki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2016-10-01 - 2017-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 128 places more information
lectures, 30 hours, 128 places more information
Coordinators: Jan Zabrodzki
Group instructors: Jan Zabrodzki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2016-02-23 - 2016-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 80 places more information
lectures, 30 hours, 80 places more information
Coordinators: Jan Zabrodzki
Group instructors: Jan Zabrodzki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2015-10-01 - 2016-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 130 places more information
lectures, 30 hours, 130 places more information
Coordinators: Jan Zabrodzki
Group instructors: Jan Zabrodzki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2015-02-23 - 2015-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 102 places more information
lectures, 30 hours, 102 places more information
Coordinators: Jan Zabrodzki
Group instructors: Jan Zabrodzki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2014-09-29 - 2015-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 110 places more information
lectures, 30 hours, 110 places more information
Coordinators: Jan Zabrodzki
Group instructors: Jan Zabrodzki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2014-02-24 - 2014-09-28
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 80 places more information
lectures, 30 hours, 80 places more information
Coordinators: Jan Zabrodzki
Group instructors: Jan Zabrodzki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Warsaw University of Technology.