Warsaw University of Technology - Central Authentication System
You are not logged in | log in
course directory - help

Software Engineering

General data

Course ID: 103C-INIIT-ISP-IOP Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Software Engineering Name in Polish: Inżynieria oprogramowania
Department: The Faculty of Electronics and Information Technology
Course groups: ( Electives )-Automatic Control and Robotics-B.Sc.-EITI
( Fundamentals )-Computer Information System Engineering-M.Sc.-EITI
( Fundamentals )-Information and Decision Systems-M.Sc.-EITI
( Fundamentals of Computer Science )-Computer Science-B.Sc.-EITI
( Technical Courses )---EITI
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
Language: Polish
(in Polish) Jednostka decyzyjna:

(in Polish) 103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

(in Polish) Kod wydziałowy:

(in Polish) IOP

(in Polish) Numer wersji:

(in Polish) 3

Short description:

This is an introductory course to the software engineering. Topics include: Software lifecycle, analysis and design methods, software verification and validation, and the basics of the software project planning and management. The lab part of the course enables the students to make practical exercises in modeling and designing real programs and to use a real CASE system.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w podstawowe zagadnienia inżynierii oprogramowania, obejmujące organizację cyklu wytwarzania aplikacji, metodykę projektowania i weryfikacji programów oraz zarządzania projektem programistycznym. Związane z wykładem laboratorium pozwala studentom nabyć praktyczną umiejętność obiektowego modelowania i projektowania programów oraz posługiwania się systemem wspomagającym.


Treść wykładu
Wprowadzenie (4h). Zakres i cel inżynierii oprogramowania. Projektowanie systemu a projektowanie programu. Kaskadowy cykl życia oprogramowania: rozkład kosztów między fazy cyklu. Inne modele cyklu życia oprogramowania: szybkie makietowanie, realizacja przyrostowa, model spiralny, formalne konstruowanie programu. Narzędzia wspomagające proces analizy i projektowania (upper CASE) oraz implementację i testowanie (lower CASE).

Studium wykonalności (4h). Cel i zakres studium, techniki zbierania informacji, dokumentacja wyników. Szacowanie kosztów projektu - modele punktów funkcyjnych i COCOMO, wielokryterialna ocena wariantów. Przykład.

Analiza i specyfikacja wymagań (4h). Cel i zakres analizy. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Metoda przypadków użycia (use cases) , hierarchia funkcji. Specyfikacja wymagań, standardowa struktura dokumentu. Rola systemów wspomagających CASE. Przykład.

Analiza i projektowanie obiektowe (10h). Podstawowe pojęcia i notacje obiektowe, język UML (Unified Modeling Language). Diagramy klas i obiektów: obiekty i klasy, atrybuty i operacje, relacje między klasami. Diagramy sekwencji (scenariusze). Diagramy stanu (modele automatowe): stany, zdarzenia, warunki, akcje. Wykorzystanie języka UML w kolejnych fazach wytwarzania oprogramowania: proces RUP (Rational Unified Process). Diagram komponentów. Rola systemów wspomagających CASE. Przykład.

Analiza i projektowanie strukturalne (4h). Podstawowe pojęcia i notacje strukturalne: schematy transformacji, diagramy stanów, schematy danych. Specyfikowanie transformacji, specyfikowanie danych. Budowa modelu funkcjonalnego. Budowa modelu implementacyjnego. Systemy wspomagające CASE. Przykład.

Metody weryfikacji i oceny (2h). Testowanie, inspekcje i prezentacje, dowody poprawności.

Zarządzanie projektem programistycznym (2h). Struktura organizacyjna projektu, procedura kontroli zmian, harmonogramowanie zadań.Zakres laboratorium
Celem laboratorium jest praktyczne zapoznanie studentów z przebiegiem projektu prowadzonego metodami obiektowymi. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem systemu wspomagającego Rational Rose. Zakres wykonywanych zadań obejmuje przede wszystkim fazy analizy i projektu, wraz z dokumentacją uzyskanych rezultatów.


Przedmioty podobne

Kod przedmiotuNazwa przedmiotuDyskonto ECTS
103A-CSCSN-ISA-ESOENSoftware Engineering4

Bibliography: (in Polish)

    1. Sacha K.: Inżynieria oprogramowania, WNT, Warszawa 2010.

    2. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML przewodnik użytkownika, WNT 2001.

    3. Fohler M., Scot K.: UML w kropelce; LTP 2002.

Classes in period "Winter Semester 2021/2022" (future)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20

Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Marcin Szlenk
Group instructors: Marcin Szlenk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2020/2021" (in progress)

Time span: 2021-02-20 - 2021-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Marcin Szlenk
Group instructors: Anna Derezińska, Andrzej Ratkowski, Marcin Szlenk, Andrzej Zalewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Winter Semester 2020/2021" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Marcin Szlenk
Group instructors: Anna Derezińska, Jakub Koperwas, Agnieszka Malanowska, Paweł Radziszewski, Andrzej Ratkowski, Marcin Szlenk, Andrzej Zalewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2019/2020" (past)

Time span: 2020-02-22 - 2020-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Marcin Szlenk
Group instructors: Anna Derezińska, Jakub Koperwas, Agnieszka Malanowska, Paweł Radziszewski, Andrzej Ratkowski, Andrzej Zalewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Winter Semester 2019/2020" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-02-21
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Marcin Szlenk
Group instructors: Klara Borowa, Anna Derezińska, Jakub Koperwas, Agnieszka Malanowska, Paweł Radziszewski, Andrzej Ratkowski, Marcin Szlenk, Andrzej Zalewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2019-02-18 - 2019-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Marcin Szlenk
Group instructors: Klara Borowa, Anna Derezińska, Waldemar Grabski, Szymon Kijas, Jakub Koperwas, Andrzej Ratkowski, Andrzej Zalewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Winter Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2018-10-01 - 2019-02-17
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Marcin Szlenk
Group instructors: Anna Derezińska, Waldemar Grabski, Jakub Koperwas, Julian Myrcha, Marcin Szlenk, Andrzej Zalewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2018-02-19 - 2018-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Krzysztof Sacha
Group instructors: Krzysztof Sacha
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Winter Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2017-10-01 - 2018-02-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 144 places more information
lectures, 30 hours, 144 places more information
Coordinators: Krzysztof Sacha
Group instructors: Krzysztof Sacha
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2017-02-20 - 2017-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Krzysztof Sacha
Group instructors: Krzysztof Sacha
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Winter Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2016-10-01 - 2017-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 140 places more information
lectures, 30 hours, 140 places more information
Coordinators: Krzysztof Sacha
Group instructors: Krzysztof Sacha
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2016-02-23 - 2016-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Krzysztof Sacha
Group instructors: Krzysztof Sacha
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Winter Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2015-10-01 - 2016-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 156 places more information
lectures, 30 hours, 156 places more information
Coordinators: Krzysztof Sacha
Group instructors: Krzysztof Sacha
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2015-02-23 - 2015-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Krzysztof Sacha
Group instructors: Krzysztof Sacha
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Winter Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2014-09-29 - 2015-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 122 places more information
lectures, 30 hours, 122 places more information
Coordinators: Krzysztof Sacha
Group instructors: Krzysztof Sacha
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2014-02-24 - 2014-09-28
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Krzysztof Sacha
Group instructors: Krzysztof Sacha
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Winter Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2013-10-01 - 2014-02-23
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 136 places more information
lectures, 30 hours, 136 places more information
Coordinators: Krzysztof Sacha
Group instructors: Krzysztof Sacha
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2013-02-20 - 2013-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Krzysztof Sacha
Group instructors: Krzysztof Sacha
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Winter Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2012-10-01 - 2013-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Krzysztof Sacha
Group instructors: Krzysztof Sacha
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Warsaw University of Technology.