Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie obiektów dla potrzeb animacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103C-INIIT-ISP-MOA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie obiektów dla potrzeb animacji
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Metody inżynierii informatycznej )-Inżynieria systemów informatycznych-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Inżynieria systemów informatycznych-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

MOA

Numer wersji:

3

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat zaawansowanych metod modelowania obiektów w grafice komputerowej. Zwraca się uwagę na fakt, że przy modelowaniu konieczne jest zazwyczaj uwzględnianie zmian, jakie powinny zachodzić zarówno w scenie jak i w samym obiekcie z upływem czasu. Student ma okazję zapoznać się zarówno z intuicyjnym podejściem, jak też z podejściami bardziej abstrakcyjnymi, takimi jak IFS, L-systemy, modelowanie symulacyjne i geometryczne oraz porównać ze sobą te metody w różnych zastosowaniach. Podstawy kompozycji estetycznej filmów pozwalają tworzyć bardziej zaawansowane animacje.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat zaawansowanych metod modelowania obiektów w grafice komputerowej. Zwraca się uwagę na fakt, że przy modelowaniu konieczne jest zazwyczaj uwzględnianie zmian, jakie powinny zachodzić zarówno w scenie jak i w samym obiekcie z upływem czasu. Student ma okazję zapoznać się zarówno z intuicyjnym podejściem, jak też z podejściami bardziej abstrakcyjnymi, takimi jak IFS, L-systemy, modelowanie symulacyjne i geometryczne oraz porównać ze sobą te metody w różnych zastosowaniach. Podstawy kompozycji estetycznej filmów pozwalają tworzyć bardziej zaawansowane animacje.


Treść wykładu
Znaczenie wizualizacji i animacji w grafice komputerowej. Przegląd
metod modelowania na przykładzie 3DS Max. Interfejs użytkownika.
Obiekty proste i złożone. Transformacje. Wprowadzanie ruchu do sceny.
Nadawanie właściwości optycznych obiektom. Przegląd klas materiałów.
Przykłady edycji. Sposoby oświetlania sceny. Parametry świateł.
Operowanie kamerami. (4h)Animacje materiałów i świateł. Sposoby renderowania scen.
Zapamiętywanie animacji. Tekstury animowane. Sposoby podglądu,
użyteczne z punktu widzenia animacji. Animacja obiektów złożonych.
Modyfikacja kształtu w czasie. Deformowanie obiektów siatkowych
i łat. (4h)Ścieżki ruchu, edycja kluczy, ograniczniki ruchu i kontrolery.
Hierarchia obiektów ruchomych. Metamorfoza. Modyfikatory animacji.
Kontroler wyrażeń matematycznych. Warstwy animacji. Systemy cząstek.
Pola sił i obiekty elastyczne. Animacje z wykorzystaniem zasad
dynamiki na przykładzie narzędzia Reactor. Animowanie włosów i
tkanin.(9h)Systemy szkieletowe. Cyfrowy aktor. Nakładanie skóry. Sterowanie mimiką
twarzy. Ubrania. Kinematyka prosta i odwrotna. Animacja pojedynczych
postaci i tłumów. Filmy cyfrowe. Ogólny schemat produkcji. Komponowanie
kadru i ujęcia. Estetyka. Scenariusz i scenopis. Dialogi.(7h)Animacje w podejściu abstrakcyjnym. Animowane modele roślin z
wykorzystaniem IFS i L systemów. (3h)Kolokwia(2h)


Zakres laboratorium
W ramach laboratorium student, posługując się programem 3ds Max,
wykonuje sześć ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie wykonywane jest przy użyciu
programu Blender, pozostałe 3ds Max. Tematy ćwiczeń są następujące:
modelowanie obiektów i tworzenie scen animowanych metodą kluczy (5h),
edycja ścieżek ruchu obiektów sztywnych i użycie systemów cząstek (5h),
tworzenie scen z udziałem obiektów elastycznych (5h), sceny dynamiczne
z wykorzystaniem narzędzia reactor (5h), animowanie obiektów
szkieletowych (5h), animowanie aktorów cyfrowych (5h).


Poprzedniki

Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Wymagany1103B-INIIT-ISP-GKOMGrafika komputerowa
Wymagany1103C-INIIT-ISP-GKOMGrafika komputerowa
Zalecany2103B-ELxxx-MSP-CPOOCyfrowe przetwarzanie obrazów
Zalecany2103A-ELxxx-MSP-CPOOCyfrowe przetwarzanie obrazów

Literatura:

  Literatura podstawowa:


  1. Murdock K. L.: 3ds Max 2009. Biblia. Helion. Gliwice 2009.

  2. Foley J, D. i inni: Wprowadzenie do grafiki komputerowej. WNT.
   Warszawa 2001.

  3. Zabrodzki J. i inni: Grafika komputerowa - metody i narzędzia.
   WNT. Warszawa 1994.  Literatura uzupełniająca:


  1. J. Pasek: 3ds Max 2010. Ćwiczenia praktyczne. Helion. Gliwice
   2010.

  2. Mądry W.: Podstawowe zasady kompozycji estetycznej filmów
   cyfrowych. Praca dyplomowa. Instytut Informatyki PW. Warszawa 2000.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Chabko
Prowadzący grup: Krzysztof Chabko, Krzysztof Gracki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Chabko
Prowadzący grup: Krzysztof Chabko, Krzysztof Gracki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Chabko
Prowadzący grup: Krzysztof Chabko, Krzysztof Gracki, Cezary Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Chabko
Prowadzący grup: Krzysztof Chabko, Krzysztof Gracki, Cezary Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Stępień
Prowadzący grup: Cezary Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Stępień
Prowadzący grup: Cezary Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Stępień
Prowadzący grup: Cezary Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Stępień
Prowadzący grup: Cezary Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Stępień
Prowadzący grup: Cezary Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.