Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza i projektowanie systemów informacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103C-INIMU-MSP-APSI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów informacyjnych
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane )-Inżynieria systemów informatycznych-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
( Wytwarzanie systemów multimedialnych )-Informatyka w multimediach-mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

APSI

Numer wersji:

3

Skrócony opis:

W ramach wykładu omawiane są zagadnienia dotyczące cyklu życia projektu informatycznego realizacji projektu informatycznego oraz jego realizacji w oparciu o różne metodyki: tradycyjne i zwinne. Przedstawiane są wady, zalety, korzyści i problemy związane z poszczególnymi metodami. Nacisk położony jest na metody zwinne, w szczególności przedstawiona jest dokładnie metoda Scrum. Następnie omawiane są techniki stosowane przy wykonywaniu i dokumentowaniu zadań dotyczących inżynierii wymagań, analizy i projektowania – w odniesieniu do różnych metod prowadzenia projektów. Prezentowane są zaawansowane zagadnienia dotyczące definiowania wymagań, technik przypadków użycia i historyjek użytkownika, a także aspektów modelu analitycznego.

Zajęcia projektowe polegają na wykonaniu zespołowego projektu niewielkiego, funkcjonującego systemu. Praca zespołu ma być wykonywana w oparciu o zasady podejścia zwinnego.

Pełny opis:

Wykład:

 • Elementy cyklu życia systemu informatycznego, model kaskadowy i jego problemy.
 • Metody rozwiązywania problemów modelu kaskadowego, technika kontroli zmian, model przyrostowy i jego problemy.
 • Modele iteracyjne, model spiralny: ich założenia, cechy i mechanizmy; technika Timeboxing. Modele hybrydowe: Rational Unified Process. Podsumowanie i porównanie modeli.
 • Problemy tradycyjnego podejścia do realizacji projektu informatycznego.
 • Wprowadzenie do zasad podejścia zwinnego (Agile). Manifest i pryncypia podejścia zwinnego. Korzyści i problemy wynikające z jego stosowania.
 • Inżynieria wymagań – zbieranie, dokumentowanie i analiza wymagań. Przegląd norm i metod inżynierii wymagań. Wymagania pozafunkcjonalne: ich znaczenie dla projektu, sposób definiowania; przegląd rodzajów wymagań pozafunkcjonalnych. Wymagania ilościowe i jakościowe.
 • Technika przypadków użycia (Use Case): sposób opisu, różnicowanie przypadków użycia (biznesowe – systemowe – współpracy, wysokiego poziomu – rozszerzone, główne – drugorzędne, istotne – rzeczywiste, black box – white box). Metody identyfikacji przypadków użycia (4 perspektywy), rola przypadków użycia w procesie realizacji systemu.
 • Strukturalizacja modelu przypadków użycia: istota i techniki strukturalizacji, związki pomiędzy aktorami, związki pomiędzy przypadkami użycia, dekompozycja przypadków użycia, najczęstsze błędy. Analiza modelu.
 • Technika historyjek użytkownika (User Stories): zasady i cechy techniki, rola historyjek użytkownika w procesie realizacji systemu, historyjki a wymagania, forma opisu, zasady i techniki dekompozycji. Relacja pomiędzy wymaganiami, przypadkami użycia, a historyjkami użytkownika. Stosowalność obu technik w projektach informatycznych.
 • Metoda Scrum: wprowadzenie do metody, podstawy pojęcia i techniki: Sprint (Sprint Plannig, Sprint Review, Sprint Retrospective), Backlog – jego tworzenie i pielęgnacja; uczestnicy procesu: zespół, Scrum Master, Product Owner. Zasady stosowania, zalety, wady, i ograniczenia metody, problemy we wdrażaniu, 3 „typy” Scrum.
 • Architektura systemu: zakres, cel i zasady definiowania architektury. Sposób opisu i stosowane techniki. Szablony architektoniczne.
 • Analiza systemowa: model analityczny, techniki opisu (analiza obiektowa). Relacja model przypadków użycia – model analityczny. Zaawansowane zagadnienia modelowania obiektowego: semantyka diagramu klas, w tym 12 typów związków agregacji, semantyka i techniki opisu modelu stanów.
 • Techniki prototypowania i projektowania: Spike, Tracer Bullet, Personas.
 • Projektowanie: cel zadania, zawartość i sposób opisu specyfikacji. Relacja model analityczny – model projektowy. Projekt ogólny systemu: przegląd zagadnień koniecznych do ujęcia w specyfikacji.


Projekt:

Zajęcia projektowe polegają na wytworzeniu w zespole (od 4 do 6 osób) niewielkiego, funkcjonującego systemu. W ramach projektu wykonywane są 3 iteracje, w każdej z nich należy zaprezentować przyrost ilościowy funkcjonalności aplikacji względem poprzedniego punktu kontrolnego.

Po zdefiniowaniu problemu do rozwiązania i wyspecyfikowaniu tworzonego produktu na poziomie „biznesowym” zespól realizuje poszczególne iteracje, w ramach których:

 • definiuje elementy backlogu oraz zadania do wykonania;
 • wykonuje prace analityczne, projektowe i implementacyjne;
 • weryfikuje rezultaty.

Każda iteracja podlega weryfikacji przez osobę prowadzącą zajęcia projektowe. Na zakończenie ostatniej iteracji powinien być gotowy działający system wraz z odpowiednią dokumentacją analityczną, projektową, techniczną, użytkową i administratorską.

Literatura:

 1. Robert Martin: Agile Software Development, Principles, Patterns, and Practices, Prentice Hall, 2002.
 2. Jeff Sutherland: Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time, Random House Business, 2015.
 3. Kenneth S. Rubin: Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process, Addison Wesley, 2012.
 4. Geoff Watts: Scrum Mastery: From Good To Great Servant-Leadership, Inspect & Adapt Ltd, 2013.
 5. Andrew Stellman, Jennifer Greene: Learning Agile: Understanding Scrum, XP, Lean, and Kanban, O'Reilly Media, 2014.
 6. James Coplien, Neil Harrison: Organizational Patterns of Agile Software Development, Prentice Hall, 2004.
 7. Alistair Cockburn: Agile Software Development: The Cooperative Game, Addison-Wesley, 2006.
 8. Alistair Cockburn: Writing Effective Use Cases, Addison-Wesley, 2001 (WNT 2004).
 9. Jim Highsmith: Agile Project Management, Addison-Wesley, 2004.
 10. Mike Cohn: Succeeding With Agile: Software Development Using Scrum, Addison-Wesley, 2010.
 11. Ivar Jacobson, Grady Booch, James Rumbaugh: The Unified Software Development Process, Addison-Wesley, 1999.
 12. Grady Booch, Robert Maksimchuk, Michael Engel, Bobbi Young, Jim Conallen, Kelli Houston: Object-Oriented Analysis And Design With Applications (3rd Edition), Addison-Wesley, 2007.
 13. Kurt Bittner, Ian Spence: Use Case Modeling, Addison-Wesley, 2002.
 14. Karl Wiegers: Software Requirements, Microsoft Press, 2003.
 15. Dean Leffingwell, Don Widrig: Managing Software Requirements: A Use Case Approach, Addison-Wesley, 2003.
 16. Mike Cohn: User Stories Applied: For Agile Software Development, Addison-Wesley, 2004.
 17. Jeff Patton: User Story Mapping: Discover the Whole Story, Build the Right Product, O'Reilly Media, 2014.
 18. Jeffrey Whitten, Lonnie Bentley: Systems Analysis and Design Methods (7th Edition), McGraw Hill, 2007.
 19. Per Kroll, Philippe Krutchen: The Rational Unified Process Made Easy: A Practitioner's Guide to Rational Unified Process, Addison-Wesley, 2003 (WNT 2006).

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Salata
Prowadzący grup: Piotr Salata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.