Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komercyjne bazy danych - Oracle

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103C-INIOP-ISP-KBD2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komercyjne bazy danych - Oracle
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Informatyka, Sztuczna inteligencja-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Inżynieria oprogramowania-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

KBD2

Numer wersji:

3

Pełny opis:

Przedmiot ma zapoznać słuchaczy z zaawansowanymi możliwościami systemu zarządzania bazami danych (SZBD) Oracle, interesującymi z punktu widzenia projektanta systemów informatycznych. Pozwoli także zdobyć umiejętność wyboru zaawansowanych rozwiązań technicznych SZBD Oracle i oceny ich przydatności do rozwiązywania konkretnych problemów praktycznych. Projekt da okazję wykorzystania tych umiejętności do zbudowania niewielkiego systemu informatycznego

Wykład:
,,Ekosystem” SZBD Oracle. Zaawansowane rozwiązania relacyjne b.d. Oracle. Ciekawsze właściwości języka SQL i PL/SQL, pakiety wbudowane i ich zastosowania. Interfejsy programistyczne b.d. Oracle. Cechy relacyjno-obiektowe SZBD Oracle. XML i JSON w SZBD Oracle. Rozwiązania dla hurtowni danych i VLDB. Funkcje analityczne, wsparcie dla analizy danych i uczenia maszynowego. Przetwarzanie grafów i RDF. Środki do budowy rozproszonych b.d. homoi heterogenicznych. Elementy infrastruktury b.d. Oracle: narzędzia projektanta, narzędzia bazy danych, Oracle Application Express (ApEx), bramki WWW i REST, Oracle Gateways, współdziałanie z oprogramowaniem zewnętrznym.

Projekt:
Zaprojektowanie i wykonanie kompletnego niewielkiego systemu informatycznego (transakcyjnego lub analitycznego), realizującego samodzielnie zaproponowane zadanie, z wykorzystaniem narzędzi Oracle i zaawansowanych cech SZBD Oracle. Zaprojektowany system powinien obejmować m.in. aplikacje dla użytkownika (w tym aplikację zbudowaną za pomocą Oracle ApEx), elementy analizy danych i/lub raportowania, wymianę danych między b.d. a światem zewnętrznym. Projekt prowadzony w kilku szczegółowo ocenianych etapach, wykonywany w zespołach kilkuosobowych z dokładnie określonymi rolami poszczególnych członków zespołu.

Literatura:

 1. W. Harris, Bazy danych nie tylko dla ludzi biznesu, WNT.
 2. Wellesley Software, SQL. Język relacyjnych baz danych, WNT.
 3. Ulka Rodgers, Oracle. Przewodnik projektanta baz danych, WNT.
 4. Dokumentacja Oracle, http://docs.oracle.com/
 5. B. Pribyl, S. Feuerstein, Oracle PL/SQL. Wprowadzenie, Helion.
Efekty uczenia się:

Wiedza

 • Zna podstawowe i zaawansowane cechy SZBD Oracle
 • Ma wiedzę na temat infrastruktury technicznej towarzyszącej współczesnej zaawansowanej bazie danych

Umiejetności

 • Umie wykorzystać zaawansowane cechy SZBD Oracle oraz infrastrukturę i narzędzia towarzyszące bazie danych
 • Umie zaprojektować i zrealizować system informatyczny z zaawansowaną bazą danych, używając właściwie dobranych środków technicznych i narzędzi
 • Umie ocenić przydatność dostępnych rozwiązań technicznych do rozwiązywania konkretnych problemów praktycznych
 • Umie pracować w zespole, pełniąc w nim wyznaczoną mu rolę

Kompetencje społeczne

 • Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia przypadających mu ról zawodowych
 • Rozumie znaczenie wiedzy eksperckiej w rozwiązywaniu problemów inżynierskich

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Traczyk
Prowadzący grup: Tomasz Traczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-11)