Warsaw University of Technology - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Event-Driven Programming

General data

Course ID: 103C-INxxx-ISP-PROZ Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Event-Driven Programming Name in Polish: Programowanie zdarzeniowe
Department: The Faculty of Electronics and Information Technology
Course groups: ( Computer Science )-Automatic Control and Robotics-B.Sc.-EITI
( Programming Methods )-Computer Science-B.Sc.-EITI
( Technical Courses )---EITI
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
Language: Polish
(in Polish) Jednostka decyzyjna:

(in Polish) 103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

(in Polish) Kod wydziałowy:

(in Polish) PROZ

(in Polish) Numer wersji:

(in Polish) 3

Short description: (in Polish)

Przedmiot obejmuje wykład i projekt. Wykład ma na celu zapoznanie z zasadami pisania programów interakcyjnych i wielowątkowych z wykorzystaniem podstawowych klas i komponentów języka Java 6. Zakłada się znajomość języka C++ i zasad programowania obiektowego. Celem projektu jest poznanie zasad projektowania, uruchamiania i testowania programów napisanych w języku Java (aplikacji i apletów) wykorzystujących graficzny interfejs użytkownika i techniki programowania współbieżnego. Zajęcia projektowe zostały przygotowane i będą prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych i kreatywnych form kształcenia..

Full description: (in Polish)

Przedmiot obejmuje wykład i projekt. Wykład ma na celu zapoznanie z zasadami pisania programów interakcyjnych i wielowątkowych z wykorzystaniem podstawowych klas i komponentów języka Java 6. Zakłada się znajomość języka C++ i zasad programowania obiektowego. Celem projektu jest poznanie zasad projektowania, uruchamiania i testowania programów napisanych w języku Java (aplikacji i apletów) wykorzystujących graficzny interfejs użytkownika i techniki programowania współbieżnego.Zajęcia projektowe zostały przygotowane i będą prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych i kreatywnych form kształcenia.


Treść wykładu

 • Informacje wstępne o środowisku języka Java: Język, program
  źródłowy, kompilator, maszyna wirtualna, biblioteki API, konfiguracja
  JDK, pakiety. Podstawowe elementy programu, typy języka Java, typy
  wbudowane, stałe, zmienne, operatory i wyrażenia, instrukcje
  strukturalne i sterujące - porównanie z C++. Bloki, zakresy
  interpretacji nazw. Obsługa sytuacji wyjątkowych.

 • Klasy i obiekty, definiowanie klas, tworzenie obiektów,
  cykl życia obiektu, odśmiecanie pamięci. Definiowanie metod,
  przeciążenie, sygnatury, metody statyczne, abstrakcyjne,
  synchronizowane. Tablice. Dziedziczenie i polimorfizm. Interfejsy.
  Zarządca bezpieczeństwa. Systemowe obiekty wejścia/wyjścia.

 • Przegląd klas i pakietów podstawowych. Klasy pakietu
  java.lang (Object, obiektowe klasy numeryczne, klasa String, hierarchia
  wyjątków, System, Runnable, Thread). Klasy pakietu java.util,
  java. math, java.io.

 • Java Beans: idea i konstrukcja, indekser, wzorzec
  projektowy obserwator, powiadamianie o zmianie własności, kontrola i
  zatwierdzanie zmiany własności. Trwałość obiektów. Odzwierciedlenie i
  introspekcja.

 • Programowanie wielowątkowe: Sytuacje wymagające
  współbieżności, reagowanie na zdarzenia i wątki. Tworzenie wątków,
  wątek główny, wątki - demony. Stany wątków, priorytety. Anomalie w
  programach wielowątkowych, wyścigi, impas, synchronizowanie wątków;
  instrukcje synchronizujące, metody synchronizowane, monitory.

 • Wzorzec Model-View-Controller: okoliczności stosowania,
  alternatywy.

 • Programowanie interfejsu: Abstract Window Toolkit -
  elementy interfejsu, zdarzenia.

 • Programowanie interfejsu: Swing

 • Programowanie interfejsu: Swing cd.

 • Klasa Aplet

 • Klasa Graphics

 • Programowanie zaawansowane wejścia/wyjścia

 • Kod uogólniony (generics). Kolekcje.

 • Komunikacja sieciowa - gniazdka, obsługa http, RMI, JMS.

 • Mechanizm adnotacji.


Zakres projektu
Celem projektu jest poznanie zasad projektowania, uruchamiania i testowania przenośnych programów napisanych w języku Java (aplikacji i apletów) wykorzystujących graficzny interfejs użytkownika i techniki programowania współbieżnego.


Przedmioty podobne
Kod przedmiotuNazwa przedmiotuDyskonto ECTS
103B-xxxxx-ISP-PPOJPraktyka programowania obiektowego w języku Java1
103B-xxxxx-ISP-PPOJPraktyka programowania obiektowego w języku Java1
103A-TExxx-ISP-PROZEProgramowanie zdarzeniowe4
103A-TExxx-ISP-PROZEProgramowanie zdarzeniowe3
103A-ELxxx-ISP-PPOJPraktyka programowania obiektowego w języku Java1
103A-ELxxx-ISP-PPOJPraktyka programowania obiektowego w języku Java1

Bibliography: (in Polish)

Mary Campione, Kathy Walrath, Hunt: The Java Tutorial, online:

http://java.sun.com/docs/books/tutorialKathy Walrath, Mary Campione: The JFC Swing Tutorial. online:

http://java.sun.com/docs/books/tutorial


Classes in period "Summer Semester 2019/2020" (in progress)

Time span: 2020-02-22 - 2020-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 136 places more information
project , 30 hours, 136 places more information
Coordinators: Roman Podraza
Group instructors: Piotr Andruszkiewicz, Konrad Grochowski, Jakub Koperwas, Mateusz Modrzejewski, Roman Podraza, Dominik Ryżko, Leszek Śliwa, Piotr Witoński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2019/2020" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-02-21
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 105 places more information
project , 30 hours, 105 places more information
Coordinators: Mariusz Kamola
Group instructors: Piotr Arabas, Mariusz Kamola, Mateusz Klimaszewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2019-02-18 - 2019-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 128 places more information
project , 30 hours, 128 places more information
Coordinators: Roman Podraza
Group instructors: Konrad Grochowski, Mateusz Modrzejewski, Roman Podraza, Łukasz Skonieczny, Leszek Śliwa, Piotr Witoński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2018-10-01 - 2019-02-17
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 105 places more information
project , 30 hours, 105 places more information
Coordinators: Mariusz Kamola
Group instructors: Piotr Arabas, Mariusz Kamola
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2018-02-19 - 2018-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 128 places more information
project , 30 hours, 128 places more information
Coordinators: Roman Podraza
Group instructors: Łukasz Dąbała, Konrad Grochowski, Marek Kozłowski, Mateusz Modrzejewski, Roman Podraza, Leszek Śliwa, Piotr Witoński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2017-10-01 - 2018-02-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 100 places more information
project , 30 hours, 100 places more information
Coordinators: Mariusz Kamola
Group instructors: Mariusz Kamola
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2017-02-20 - 2017-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 128 places more information
project , 30 hours, 128 places more information
Coordinators: Roman Podraza
Group instructors: Roman Podraza
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2016-10-01 - 2017-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 72 places more information
project , 30 hours, 72 places more information
Coordinators: Mariusz Kamola
Group instructors: Mariusz Kamola
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2016-02-23 - 2016-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 128 places more information
project , 30 hours, 128 places more information
Coordinators: Roman Podraza
Group instructors: Roman Podraza
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2015-10-01 - 2016-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 100 places more information
project , 30 hours, 100 places more information
Coordinators: Mariusz Kamola
Group instructors: Mariusz Kamola
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2015-02-23 - 2015-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 128 places more information
project , 30 hours, 128 places more information
Coordinators: Roman Podraza
Group instructors: Roman Podraza
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2014-09-29 - 2015-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 100 places more information
project , 30 hours, 100 places more information
Coordinators: Mariusz Kamola
Group instructors: Mariusz Kamola
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2014-02-24 - 2014-09-28
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 110 places more information
project , 30 hours, 110 places more information
Coordinators: Roman Podraza
Group instructors: Roman Podraza
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Warsaw University of Technology.