Warsaw University of Technology - Central Authentication System
You are not logged in | log in
course directory - help

Fundamentals of Telecommunications

General data

Course ID: 103C-INxxx-ISP-PTT Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Fundamentals of Telecommunications Name in Polish: Podstawy telekomunikacji
Department: The Faculty of Electronics and Information Technology
Course groups: ( Fundamentals of Systems )-Computer Science-B.Sc.-EITI
( Technical Courses )---EITI
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00
Language: Polish
(in Polish) Jednostka decyzyjna:

(in Polish) 103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

(in Polish) Kod wydziałowy:

(in Polish) PTT

(in Polish) Numer wersji:

(in Polish) 3

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zasadami działania nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych, zasadami przetwarzania sygnałów (kodowanie transmisyjne, modulacja, kodowanie nadmiarowe) oraz z zasadami działania systemów teletransmisyjnych. Omawiana jest koncepcja telefonicznej sieci cyfrowej z integracją usług (ISDN) oraz systemy telefonii bezprzewodowej GSM i UMTS pod kątem struktury dostępu abonenckiego i oferowanych usług.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zasadami działania nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych, zasadami przetwarzania sygnałów (kodowanie transmisyjne, modulacja, kodowanie nadmiarowe) oraz z zasadami działania systemów teletransmisyjnych. Omawiana jest koncepcja telefonicznej sieci cyfrowej z integracją usług (ISDN) oraz systemy telefonii bezprzewodowej GSM i UMTS pod kątem struktury dostępu abonenckiego i oferowanych usług.

Treść wykładu
Wprowadzenie (2h)

Zapoznanie z tematyką wykładu, przedstawienie modelu systemu
telekomunikacyjnego oraz omówienie podstawowych pojęć z zakresu
trasmisji danych. Przedstawienie problematyki standaryzacji w
telekomunikacji - organizacje standaryzacyjne (ITU, ETSI)Kodowanie źródła (2h)

Analiza sygnału audio w dziedzinie czasu i częstotliwości. Cyfryzacja
sygnału audio - próbkowanie i kwantyzacja. Techniki kompresji.
Omówienie standardu PCM.Metody zabezpieczania danych przed błędami (6h)

Twierdzenie Shannona. Porównanie wad i zalet systemów ARQ i FEC.
Parametry i możliwości korekcyjne kodów nadmiarowych. Kody blokowe:
kody z kontrolą parzystości, kody cykliczne, kody Reeda-Solomona.
Przedstawienie protokołu HDLC jako przekładu systemu ARQ. Kodowanie
splotowe i algorytm Viterbiego. Zastosowanie kodowania nadmiarowego w
systemie telefonii komórkowej GSM.Transmisja w paśmie podstawowym (4h)

Transmisja synchroniczna i start-stopowa, widma sygnałów elementarnych,
okresowych i losowych. Przedstawienie najczęściej stosowanych kodów
transmisyjnych, cel i zasada operacji skramblingu, twierdzenie Nyquista.Modulacje cyfrowe (2h)

Pojęcie szybkości modulacji i efektywności widmowej. Omówienie
modulacji binarnych ASK, PSK i FSK oraz modulacji wielowartościowych
QAM. Przedstawienie celu stosowania kodowania różnicowego.Współczesne metody transmisji w systemach bezprzewodowych (2h)

Przedstawienie problemu interferencji i wielodrogowości, transmisja w
paśmie poszerzonym - spread spectrum i transmisja wielotonowa OFDM.
Metody wielodostępu: TDMA, FDMA i CDMA.Współczesne systemy telefoniczne (6h)

Pojęcie komutacji kanałów i pakietów, sygnalizacja abonencka
impulsowa i DTMF, dostęp analogowy POTS, struktura dostępu abonenckiego
w ISDN, koncepcja sieci zintegrowanych ISDN, usługi w sieci ISDN,
protokół sygnalizacyjny DSS1, modemy xDSLSystemy telefonii komórkowej (2h)

Schemat blokowy systemu GSM, podstawowe parametry systemu GSM, usługi w
telefonii komórkowej GSM. Systemy transmisji w 2.5G - GPRS, HSCSD,
EDGE. Podstawowe parametry systemu UMTS i jego rozszerzenia HSPA.Bezprzewodowe systemy transmisji danych (2h)

Sieci bezprzewodowe PAN, LAN, MAN i WAN, systemy satelitarne -
podstawowe parametry i przykłady współczesnych sieci (Bluetooth, WLAN,
WIMAX).Zakres laboratorium
Modulacja PCM telefonicznego sygnału mowy. Analiza sygnału mowy.
Analiza parametrów próbkowania i kwantowania. Badanie wpływu
charakterystyki kanału na jakość sygnału mowy.Badanie protokołu HDLC. Badanie efektywnej szybkości transmisji w sytemach ARQ: SAW, GBN i SR w zależności od długości bloku, jakości
kanału, szybkości transmisji i opóźnienia. Wybór optymalnej długości
ramki i metody ARQ w systemach kablowych i bezprzewodowych.Pomiar BER w kanale AWGN ze zniekształceniami nieliniowymi. Badanie BER systemu z pojedynczą nośną i systemu wielotonowego z modulacjami QPSK i 16 QAM. Badanie wpływu zniekształceń nieliniowych powodowanych przez wzmacniacz dużej mocy na jakość transmisji w systemie OFDM.

Bibliography: (in Polish)

    1. A. Dabrowski"Podstawy transmisji cyfrowej"
    2. K. Wesołowski "Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych"

    3. K. Wesołowski "Systemy radiokomunikacji ruchomej"

    4. S. Haykin "Systemy telekomunikacyjne"

    5. K. Brzeziński " Istota sieci ISDN"


Classes in period "Summer Semester 2019/2020" (past)

Time span: 2020-02-22 - 2020-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 50 places more information
lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Ewa Obarska
Group instructors: Ewa Obarska, Krzysztof Włostowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Winter Semester 2019/2020" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-02-21
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 112 places more information
lectures, 30 hours, 112 places more information
Coordinators: Ewa Obarska
Group instructors: Łukasz Chorchos, Ewa Obarska, Krzysztof Włostowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Summer Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2019-02-18 - 2019-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Ewa Obarska
Group instructors: Ewa Obarska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Winter Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2018-10-01 - 2019-02-17
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Ewa Obarska
Group instructors: Ewa Obarska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Summer Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2018-02-19 - 2018-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Ewa Obarska
Group instructors: Ewa Obarska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Winter Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2017-10-01 - 2018-02-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 125 places more information
lectures, 30 hours, 125 places more information
Coordinators: Ewa Obarska
Group instructors: Ewa Obarska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Summer Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2017-02-20 - 2017-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Ewa Obarska
Group instructors: Ewa Obarska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Winter Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2016-10-01 - 2017-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Ewa Obarska
Group instructors: Ewa Obarska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Summer Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2016-02-23 - 2016-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Ewa Obarska
Group instructors: Ewa Obarska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Winter Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2015-10-01 - 2016-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Ewa Obarska
Group instructors: Ewa Obarska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Summer Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2015-02-23 - 2015-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 130 places more information
lectures, 30 hours, 130 places more information
Coordinators: Ewa Obarska
Group instructors: Ewa Obarska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Winter Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2014-09-29 - 2015-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 130 places more information
lectures, 30 hours, 130 places more information
Coordinators: Ewa Obarska
Group instructors: Ewa Obarska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Summer Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2014-02-24 - 2014-09-28
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 130 places more information
lectures, 30 hours, 130 places more information
Coordinators: Ewa Obarska
Group instructors: Ewa Obarska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Warsaw University of Technology.