Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103C-INxxx-ISP-SKM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Informatyka )-Automatyka i robotyka-inż.-EITI
( Informatyka techniczna - obieralne )-Inżynieria internetu rzeczy-inż.-EITI
( Podstawy informatyki )-Informatyka-inż.-EITI
( Podstawy informatyki )-Informatyka-inż.-EITI
( Podstawy telekomunikacji )-Elektronika, Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Inżynieria internetu rzeczy-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Informatyka w multimediach-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Inteligentne systemy-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Sztuczna inteligencja-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SKM

Numer wersji:

3

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie: terminologii dotyczącej sieci komputerowych, rozumienia zjawisk związanych z przekazem danych, zasad działania i właściwości powszechnie używanych protokołów i technik komunikacyjnych.
Wykład należy traktować jako wprowadzenie do bardzo bogatej i niezwykle szybko rozwijającej się dziedziny informatyki. Treści przekazywane w ramach tego przedmiotu są niezbędne dla projektantów systemów rozproszonych, administratorów sieci komputerowych i programistów aplikacji sieciowych. Przekazywana tu wiedza jest niezbędna do przyszłego studiowania zagadnień bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych oraz technik projektowania współczesnych sieci komputerowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie: terminologii dotyczącej sieci komputerowych, rozumienia zjawisk związanych z przekazem danych, zasad działania i właściwości powszechnie używanych protokołów i technik komunikacyjnych.
Wykład należy traktować jako wprowadzenie do bardzo bogatej i niezwykle szybko rozwijającej się dziedziny informatyki. Treści przekazywane w ramach tego przedmiotu są niezbędne dla projektantów systemów rozproszonych, administratorów sieci komputerowych i programistów aplikacji sieciowych. Przekazywana tu wiedza jest niezbędna do przyszłego studiowania zagadnień bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych oraz technik projektowania współczesnych sieci komputerowych.Treść wykładu

 1. Historia rozwoju sieci komputerowych, standardy dostępu do współczesnych sieci, modele referencyjne ISO/OSI, TCP/IP.
 2. Wybrane zagadnienia transmisji danych: transmisja szeregowa (w tym kodowanie danych, synchronizacja ramkowa), przełączanie pakietów, sterowanie przepływem, rodzaje retransmisji.
 3. Adresowanie w sieciach TCP/IP: MAC, EUI, adresacja IP, ARP, DNS, porty protokołów.
 4. Protokoły RARP, DHCP, IPv4, IPv6, ICMP.
 5. Rutowanie – klasyfikacja i protokoły; rodzaje kolejkowania, QoS.
 6. Ethernet – standardy interfejsów, przełączniki, wirtualne sieci lokalne; EPON, Ethernet przemysłowy.
 7. Protokoły transportowe, w tym UDP i TCP.
 8. System DNS budowa, działanie i konfiguracja. DNS bezpieczny. DNS dynamiczny. DNS podzielony. DNS-SD.
 9. Multicast IP, multicast w warstwie aplikacyjnej i niezawodny multicast.
 10. MPLS/GMPLS, SDN.
 11. Wirtualne sieci prywatne, protokoły PPTP, L2TP i IPsec.
 12. Wybrane aspekty zarządzania sieciami (SNMP, NETCONF).
 13. Wybrane aspekty bezpieczeństwa sieciowego (rodzaje ataków, rodzaje zabezpieczeń). FTP. Protokoły poczty elektronicznej.
 14. Sieci bezprzewodowe WLAN.Zakres laboratorium

Laboratorium ukierunkowane jest na diagnozowanie sieci i konfigurowanie urządzeń sieciowych.

 1. Monitorowanie ruchu sieciowego.
 2. Podstawowa konfiguracja urządzeń sieciowych, routing statyczny, DHCP.
 3. Routing wewnętrzny - protokoły RIP, OSPF.
 4. Routing zewnętrzny - protokół BGP.
 5. Zapory ogniowe, filtracja ruchu.
 6. Translacja adresów.
 7. Sieci wirtualne.
 8. Wirtualne sieci prywatne - IPSec.
 9. Protokół IPv6.
 10. Konfigurowanie serwerów DNS.
Literatura:

 1. James F. Kurose, Sieci komputerowe: ujęcie całościowe, wydanie 7, Helion (2019).
 2. Charles E. Spurgeon, Ethernet: biblia administratora, Helion (2015).
 3. Stanisław Wszelak, Administrowanie sieciowymi protokołami komunikacyjnymi, Helion (2015).
 4. Andrew S. Tanenbaum, Sieci komputerowe, wydanie 5, Helion (2012).
 5. Douglas U. Comer, Sieci komputerowe i intersieci, Helion (2012).
 6. Barrie A. Sosinsky, Sieci komputerowe, Helion (2011).
 7. Peter Dordal, An Introduction to Computer Networks, Loyola University Chicago (2014). https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/353
 8. Olivier Bonaventure, Computer Networking: Principles, Protocols and Practice, Universite catholique de Louvain (2011). https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/computer-networking-principles-protocols-and-practice
 9. Douglas U. Comer, Computer Networks and Internets, 6th Edition, Pearson (2015).
 10. Douglas U. Comer, Internetworking with TCP/IP, 6th Edition, Pearson (2014).
 11. Larry Peterson, Bruce Davie, Computer Network: A Systems Approach, 5th Edition, Elsevier (2011).
Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

 • ocenę wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań laboratoryjnych;
 • ocenę wiedzy i umiejętności wykazanych na kolokwiach o charakterze testowym.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Michał Hałoń, Szymon Kijas, Adam Kozakiewicz, Grzegorz Nieradka, Andrzej Ratkowski, Jerzy Sobczyk, Edward Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Szymon Kijas, Adam Kozakiewicz, Jerzy Sobczyk, Maciej Sosnowski, Edward Śliwa, Piotr Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Szymon Kijas, Adam Kozakiewicz, Andrzej Ratkowski, Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Szymon Kijas, Adam Kozakiewicz, Grzegorz Nieradka, Andrzej Ratkowski, Jerzy Sobczyk, Maciej Sosnowski, Edward Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)