Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy i układy elektroniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103C-TExxx-ISP-ELIU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy i układy elektroniczne
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy elektroniki )-Elektronika, Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Elektronika i informatyka w medycynie-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Elektronika i informatyka w medycynie-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

ELIU

Numer wersji:

3

Skrócony opis:

Wiedza: Charakterystyki i modele podstawowych elementów elektronicznych, ich parametry i ograniczenia oraz sposoby wykorzystania przy realizacji układów elektronicznych. Podstawowe rodzaje stosowanych w praktyce układów analogowych oraz wybranych układów impulsowych w zastosowaniach cyfrowych, ich parametry i metody analizy.
Umiejętności: Wyznaczanie podstawowych parametrów modeli elementów układów elektronicznych wykorzystywanych w symulatorze obwodowym. Analiza i projektowanie prostych układów metodami elementarnymi i z wykorzystaniem symulacji komputerowej. Eksperymentalna weryfikacja właściwości elektrycznych wybranych układów.

Pełny opis:

Wiedza: Charakterystyki i modele podstawowych elementów elektronicznych, ich parametry i ograniczenia oraz sposoby wykorzystania przy realizacji układów elektronicznych.
Podstawowe rodzaje stosowanych w praktyce układów analogowych oraz wybranych układów impulsowych w zastosowaniach cyfrowych, ich parametry i metody analizy.

Umiejętności: Wyznaczanie podstawowych parametrów modeli elementów układów elektronicznych wykorzystywanych w symulatorze obwodowym. Analiza i projektowanie prostych układów metodami elementarnymi i z wykorzystaniem symulacji komputerowej. Eksperymentalna weryfikacja właściwości elektrycznych wybranych układów.Treść wykładu
Wprowadzenie

Fazy procesu projektowania systemu elektronicznego (specyfikacja,
projektowanie funkcjonalne, projektowanie logiczne, projektowanie
układowe, projektowanie fizyczne) i sposoby reprezentacji. Style
projektowania i metody CAD. Przypomnienie parametrów czwórników.

Diody półprzewodnikowe

Podsumowanie właściwości złącza p-n. Modele diody półprzewodnikowej,
parametry stałoprądowe i małosygnałowe.

Konstrukcje i zastosowania: diody Zenera, dioda Schottky`ego,
prostowanie, stabilizacja napięcia, detekcja, przełączanie, układy
odcinające i przesuwania napięcia odniesienia.

Tranzystory złączowe bipolarne (BJT)

Przypomnienie zasady działania, konfiguracje, charakterystyki
statyczne, modele, parametry stałoprądowe i małosygnałowe.

Tranzystor bipolarny w układzie wzmacniacza: układy polaryzacji -
stabilizacja punktu pracy, parametry robocze, ograniczenia
częstotliwościowe. Właściwości w różnych konfiguracjach. Tranzystor
bipolarny jako sterowane źródło prądowe.

Przełączanie tranzystora bipolarnego: przebiegi czasowe, fazy
przełączania, inwerter.

Tranzystory polowe (FET)

Przypomnienie zasady działania tranzystora polowego złączowego (JFET)
oraz tranzystora polowego MOS (MOSFET), charakterystyki statyczne,
modele, parametry stałoprądowe i małosygnałowe, zastosowania.

Tranzystory polowe w układzie wzmacniacza: układy polaryzacji i
stabilizacja punktu pracy dla tranzystorów z kanałem zubożanym i
wzbogacanym, parametry robocze, ograniczenia częstotliwościowe.
Tranzystor unipolarny jako sterowane źródło prądowe.

Przełączanie: inwerter CMOS, przebiegi czasowe, fazy przełączania.

Podstawowe układy analogowe

Wzmacniacz różnicowy: zasada działania, parametry, charakterystyki.
Źródła prądowe i napięciowe.

Wzmacniacze operacyjne

Zasada działania, parametry, realizacja sprzężenia zwrotnego.
Zastosowania: analogowe operacje matematyczne, wtórnik, układy z
nieliniowym sprzężeniem zwrotnym, komparator, przerzutnik Schmitta.

Wybrane układy analogowe

Lustro prądowe, układ Darlingtona, precyzyjne źródło prądowe, kaskoda.

Zasada działania stopni wyjściowych i wzmacniaczy mocy: klasy pracy,
zniekształcenia, parametry, realizacje na tranzystorach
komplementarnych.

Układy zasilające i stabilizujące (zasilacz sieciowy ze stabilizacją
liniową).

Układy impulsowe i cyfrowe

Realizacje układowe funkcji logicznych: podstawowe bramki cyfrowe,
charakterystyki przejściowe, opóźnienia, rodzaje przerzutników,
realizacja scalonych układów kombinacyjnych i sekwencyjnych.

Przetworniki C/A i A/C.

Zarys realizacji fizycznej układów scalonych

Specyfika układów scalonych. Realizacje elementów aktywnych i biernych.
Elementy pasożytnicze. Tendencje rozwoju mikroelektroniki.
Zakres projektu
Zadania projektowe realizowane są z wykorzystaniem elementarnych metod
analitycznych oraz symulacji komputerowej (obliczenia parametrów i
charakterystyk). Ich tematyka koncentruje się na następujących
elementach i układach:

Dioda półprzewodnikowa

Tranzystor (bipolarny i MOS)

Wzmacniacz z tranzystorem bipolarnym

Układ różnicowy

Liniowe zastosowania wzmacniacza operacyjnego

Bramki cyfrowe

Literatura:

  1. A. Filipkowski, Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe. WNT,
   1995.

  2. W. Marciniak, Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone. WNT,
   1984.

  3. J. Baranowski i in., Układy elektroniczne, cz. I - III. WNT, 1998.

  4. Praca zbiorowa, Elementy i układy elektroniczne, projekt i
   laboratorium. WPW, 2007.

  5. J. Porębski, P. Korohoda. SPICE program analizy nieliniowych
   układów elektronicznych. WNT, 1996


  Literatura uzupełniająca

  1. U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe, WNT 1998

  2. P. Horowitz, P. Hill, Sztuka elektroniki, WKiŁ 1994

  3. M.Rusek, J.Pasierbiński, Elementy i układy elektroniczne w
   pytaniach i odpowiedziach. WNT, 2006

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Opalska, Andrzej Pfitzner, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Katarzyna Opalska, Andrzej Pfitzner, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Czuba, Katarzyna Opalska, Piotr Wieczorek, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Katarzyna Opalska, Piotr Wieczorek, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Opalska, Andrzej Pfitzner, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Katarzyna Opalska, Andrzej Pfitzner, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Czuba, Katarzyna Opalska, Piotr Wieczorek, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Krzysztof Czuba, Bartosz Gąsowski, Katarzyna Opalska, Piotr Wieczorek, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Opalska, Andrzej Pfitzner, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Katarzyna Opalska, Andrzej Pfitzner, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Czuba, Katarzyna Opalska, Piotr Wieczorek, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Krzysztof Czuba, Bartosz Gąsowski, Katarzyna Opalska, Piotr Wieczorek, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Opalska, Andrzej Pfitzner, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Katarzyna Opalska, Andrzej Pfitzner, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Czuba, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Krzysztof Czuba, Katarzyna Opalska, Piotr Wieczorek, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner
Prowadzący grup: Andrzej Pfitzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Czuba, Andrzej Pfitzner, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Krzysztof Czuba, Piotr Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner
Prowadzący grup: Andrzej Pfitzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Czuba, Andrzej Pfitzner, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Krzysztof Czuba, Piotr Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner
Prowadzący grup: Andrzej Pfitzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Czuba, Andrzej Pfitzner, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Krzysztof Czuba, Piotr Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner
Prowadzący grup: Andrzej Pfitzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Czuba, Andrzej Pfitzner, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Krzysztof Czuba, Piotr Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner
Prowadzący grup: Andrzej Pfitzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Czuba, Andrzej Pfitzner, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Krzysztof Czuba, Piotr Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner
Prowadzący grup: Andrzej Pfitzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.