Warsaw University of Technology - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Fields and Waves

General data

Course ID: 103C-TExxx-ISP-POFA Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Fields and Waves Name in Polish: Pola i fale
Department: The Faculty of Electronics and Information Technology
Course groups: ( Fundamentals )-Microelectronics, Photonics and Nanotechnologies-M.Sc.-EITI
( Fundamentals of Physics for Electronics )-Electronics, Telecommunications-B.Sc.-EITI
( Technical Courses )---EITI
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00
Language: Polish
(in Polish) Jednostka decyzyjna:

(in Polish) 103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

(in Polish) Kod wydziałowy:

(in Polish) POFA

(in Polish) Numer wersji:

(in Polish) 3

Short description: (in Polish)

Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne zawierają cechy fizyczne i opis matematyczny (równania Maxwella) fal elektromagnetycznych w przestrzeni nieograniczonej, w różnych rodzajach ośrodków oraz fal na granicy ośrodków. Omawiane są fale bieżące, stojące, cechy energetyczne pól elektromagnetycznych oraz porównanie cech fal elektromagnetycznych i akustycznych. Ponadto opisano pola w liniach transmisyjnych TEM, falowodach i pola w rezonatorach oraz wprowadzono odpowiednie parametry obwodowe. Omówiono sposoby obliczania pól pochodzących od ładunków i prądów (potencjały) oraz pola promieniowane przez antenę elementarną (dipol Hertza).

Full description: (in Polish)

Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne zawierają cechy fizyczne i opis matematyczny (równania Maxwella) fal elektromagnetycznych w przestrzeni nieograniczonej, w różnych rodzajach ośrodków oraz fal na granicy ośrodków. Omawiane są fale bieżące, stojące, cechy energetyczne pól elektromagnetycznych oraz porównanie cech fal elektromagnetycznych i akustycznych. Ponadto opisano pola w liniach transmisyjnych TEM, falowodach i pola w rezonatorach oraz wprowadzono odpowiednie parametry obwodowe. Omówiono sposoby obliczania pól pochodzących od ładunków i prądów (potencjały) oraz pola promieniowane przez antenę elementarną (dipol Hertza).


Treść wykładu
Fala płaska w przestrzeni nieograniczonej - Klasyczna teoria pól i fal. Rodzaje i zastosowanie fal elektromagnetycznych i akustycznych. Analiza wektorowa. Prawa indukcji. Założenia i ograniczenia upraszczające układ równań Maxwella. Rodzaje ośrodków materialnych. Równania falowe w dielektryku (bezstratnym/stratnym). Fala płaska. Polaryzacja fali. Analogie między falowymi zjawiskami elektromagnetycznymi i akustycznymi (5h).
Fala na granicy dwóch ośrodków - Warunki brzegowe. Fala padająca prostopadle na granicę ośrodków. Ośrodki uwarstwione. Ekranowanie pól(6h).
Zależności energetyczne w polu elektromagnetycznym - Straty. Energia magazynowana. Twierdzenie Poyntinga dla pól rzeczywistych. Bilans energii (2h).
Fala w różnych rodzajach ośrodków - Fala w plazmie. Własności plazmy a propagacja fal w atmosferze (2h).
Prowadnice falowe - Rodzaje fal i prowadnic falowych. Rozwiązanie zagadnienia polowego w rowadnicach (liniach) TEM. Najczęściej stosowane linie TEM, parametry obwodowe oraz rozkłady pól. Falowody o przewodzących ściankach. Fale typu E i H, rozkłady pól w falowodach o przekroju prostokątnym/kołowym. Inne rodzaje prowadnic falowych. Ogólna informacja o falowodach dielektrycznych i światłowodach (8h).
Pola w rezonatorach - Ogólne cechy rezonatorów. Rezonatory zbudowane z odcinków linii TEM i falowodów, rozkłady pól, częstotliwość rezonansowa, dobroć. Inne rezonatory (4h).
Źródła pól i promieniowanie - Potencjały pól w przypadku: statycznym, dynamicznym i quasistatycznym. Dipol Hertza. Proste anteny i ich parametry (3h).Zakres laboratorium

  1. Symulacja propagacji fali na komputerze. Badania fal bieżących i stojących w ośrodkach: bezstratnym i stratnym.
  2. Prędkość fazowa i grupowa.
  3. Komputerowa analiza fal w prowadnicach falowych typu TEM.
  4. Pola w prowadnicach falowych.
  5. Rezonatory. Dielektryki w falowodach i rezonatorach.

Bibliography: (in Polish)

    1. T. Morawski, W. Gwarek, Pola i fale, WNT 1998.
    2. T. Morawski (praca zbiorowa), Zbiór zadań z teorii pola elektromagnetycznego, WNT, 1990.

Classes in period "Summer Semester 2019/2020" (in progress)

Time span: 2020-02-22 - 2020-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 50 places more information
lectures, 30 hours, 50 places more information
tutorials, 15 hours, 50 places more information
Coordinators: Paweł Kopyt, Bartłomiej Salski
Group instructors: Paweł Kopyt, Dawid Rosołowski, Bartłomiej Salski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2019/2020" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-02-21
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 200 places more information
lectures, 30 hours, 200 places more information
tutorials, 15 hours, 200 places more information
Coordinators: Adam Abramowicz, Paweł Kopyt, Krzysztof Madziar, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Jerzy Piotrowski, Bartłomiej Salski, Agnieszka Szymańska
Group instructors: Adam Abramowicz, Marcin Abramowicz, Jerzy Cuper, Daniel Gryglewski, Paweł Kopyt, Jerzy Piotrowski, Bartłomiej Salski, Maciej Sypniewski, Agnieszka Szymańska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
(in Polish) 103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Classes in period "Summer Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2019-02-18 - 2019-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 100 places more information
lectures, 30 hours, 100 places more information
tutorials, 15 hours, 100 places more information
Coordinators: Paweł Kopyt, Bartłomiej Salski
Group instructors: Paweł Kopyt, Dawid Rosołowski, Bartłomiej Salski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2018-10-01 - 2019-02-17
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 192 places more information
lectures, 30 hours, 192 places more information
tutorials, 15 hours, 192 places more information
Coordinators: Adam Abramowicz, Daniel Gryglewski, Tomasz Karpisz, Paweł Kopyt, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Jerzy Piotrowski, Bartłomiej Salski, Maciej Sypniewski
Group instructors: Adam Abramowicz, Marcin Abramowicz, Daniel Gryglewski, Paweł Kopyt, Jerzy Piotrowski, Dawid Rosołowski, Bartłomiej Salski, Maciej Sypniewski, Agnieszka Szymańska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Summer Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2018-02-19 - 2018-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 100 places more information
lectures, 30 hours, 100 places more information
tutorials, 15 hours, 100 places more information
Coordinators: Monika Feluś, Bartłomiej Salski
Group instructors: Paweł Kopyt, Bartłomiej Salski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2017-10-01 - 2018-02-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
tutorials, 15 hours, 120 places more information
Coordinators: Adam Abramowicz, Andrzej Krawiecki, Bartłomiej Salski
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
(in Polish) 103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Classes in period "Summer Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2017-02-20 - 2017-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 100 places more information
lectures, 30 hours, 100 places more information
tutorials, 15 hours, 100 places more information
Coordinators: Bartłomiej Salski
Group instructors: Bartłomiej Salski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2016-10-01 - 2017-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
tutorials, 15 hours, 120 places more information
Coordinators: Jerzy Piotrowski, Bartłomiej Salski
Group instructors: Jerzy Piotrowski, Bartłomiej Salski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
(in Polish) 103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Classes in period "Summer Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2016-02-23 - 2016-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 80 places more information
lectures, 30 hours, 80 places more information
tutorials, 15 hours, 80 places more information
Coordinators: Adam Abramowicz, Bartłomiej Salski
Group instructors: Bartłomiej Salski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
(in Polish) 103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
(in Polish) 103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Classes in period "Winter Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2015-10-01 - 2016-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 100 places more information
lectures, 30 hours, 100 places more information
tutorials, 15 hours, 100 places more information
Coordinators: Adam Abramowicz, Wojciech Gwarek, Andrzej Krawiecki
Group instructors: Wojciech Gwarek, Andrzej Krawiecki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
(in Polish) 103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Classes in period "Summer Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2015-02-23 - 2015-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 140 places more information
lectures, 30 hours, 140 places more information
tutorials, 15 hours, 140 places more information
Coordinators: Bartłomiej Salski
Group instructors: Bartłomiej Salski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2014-09-29 - 2015-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
tutorials, 15 hours, 120 places more information
Coordinators: Wojciech Gwarek, Jerzy Piotrowski
Group instructors: Wojciech Gwarek, Jerzy Piotrowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
(in Polish) 103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Classes in period "Summer Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2014-02-24 - 2014-09-28
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 100 places more information
lectures, 30 hours, 100 places more information
tutorials, 15 hours, 100 places more information
Coordinators: Wojciech Gwarek
Group instructors: Wojciech Gwarek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
(in Polish) 103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Classes in period "Winter Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2013-10-01 - 2014-02-23
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 100 places more information
lectures, 30 hours, 100 places more information
tutorials, 15 hours, 100 places more information
Coordinators: Adam Abramowicz, Wojciech Gwarek, Andrzej Krawiecki
Group instructors: Wojciech Gwarek, Andrzej Krawiecki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
(in Polish) 103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Classes in period "Summer Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2013-02-20 - 2013-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
tutorials, 15 hours, 120 places more information
Coordinators: Adam Abramowicz, Jerzy Piotrowski
Group instructors: Jerzy Piotrowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
(in Polish) 103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Classes in period "Winter Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2012-10-01 - 2013-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 100 places more information
lectures, 30 hours, 100 places more information
tutorials, 15 hours, 100 places more information
Coordinators: Wojciech Gwarek, Jerzy Piotrowski
Group instructors: Wojciech Gwarek, Jerzy Piotrowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
(in Polish) 103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Warsaw University of Technology.