Warsaw University of Technology - Central Authentication System
You are not logged in | log in
course directory - help

Computer Systems

General data

Course ID: 103C-TExxx-ISP-SYKO Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Computer Systems Name in Polish: Systemy komputerowe
Department: The Faculty of Electronics and Information Technology
Course groups: ( Digital Technology and Computer Systems )-Electronics and Computer Engineering-B.Sc.-EITI
( Electives )-Electronics and Computer Engineering-B.Sc.-EITI
( Electives )-Electronics, Telecommunications-B.Sc.-EITI
( Technical Courses )---EITI
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
Language: Polish
(in Polish) Jednostka decyzyjna:

(in Polish) 103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

(in Polish) Kod wydziałowy:

(in Polish) SYKO

(in Polish) Numer wersji:

(in Polish) 3

Short description:

The course is aimed at introduction to architecture and operation of computer systems: processors, memories, input/output circuits, buses. Discussed are basic concepts such as: instruction cycle, memory cycle, addressing modes, interrupts, sequential mode and pipelining, protected virtual mode. The lecture is focused on single-core architecture, but presented are also multi-core systems.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami architektury i funkcjonowania systemów komputerowych: procesorów, pamięci, układów wejścia/wyjścia, magistral. Omawiane są podstawowe pojęcia takie jak: cykl rozkazu, cykl pamięci, tryby adresowania, przerwania, przetwarzanie sekwencyjne i potokowe, tryb wirtualny-chroniony. Treść wykładu jest skupiona głównie wokół architektury jednoprocesorowej, ale także omawiane są systemy wieloprocesorowe.

Treść wykładu

 • Zasada działania maszyny abstrakcyjnej Von Neumanna.

 • Podstawowe typy architektur: akumulatorowa, rejestr-pamięć,
  uniwersalna, rejestrowa z dwoma magistralami, rejestrowa z trzema
  magistralami. Główne bloki i ich zadania.

 • Realizacja cyklu rozkazu, mikrooperacje, przykłady rozkładu cyklu
  rozkazu na mikrooperacje.

 • Jednostka sterująca procesora: architektura, zasada działania
  układu sterowania.

 • Jednostka arytmetyczno-logiczna stałoprzecinkowa i arytmetyka
  stałoprzecinkowa, kody pozycyjne, operacje arytmetyczne i logiczne.

 • Jednostka arytmetyczno-logiczna zmiennoprzecinkowa i arytmetyka
  zmiennoprzecinkowa.

 • Pamięci systemów komputerowych SRAM i DRAM, pamięć podręczna.

 • System I/O: urządzenia I/O, kontrolery I/O, łącza, przestrzeń
  adresowa I/O, sposoby obsługi kontrolerów I/O. Wyjątki i przerwania
  procesorów. Stos.

 • Architektura hierarchiczna z magistralami I/O. Magistrala PCI
  jako przykład równoległej magistrali I/O. Magistrale szeregowe.

 • Przetwarzanie sekwencyjne, potokowe, superpotokowe i
  superskalarne, architektura superskalarna, przewidywanie skoków.

 • Architektury równoległe.

 • Wspomaganie sprzętowe systemu operacyjnego: pamięć w systemach
  wieloprogramowych, tryb chroniony. Segmentacja.

 • Stronicowanie i pamięć wirtualna. Ochrona pamięci.


Zakres projektu
Prowadzący rozdają indywidualne tematy lub projekty są wykonywane w grupach kilkuosobowych. W ramach zajęć projektowych studenci opracowują fragmenty systemu komputerowego i weryfikują je za pomocą symulacji.

Bibliography: (in Polish)

  1. Jan Ogrodzki: Wstęp do systemów komputerowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.

  2. William Stallings: Organizacja i architektura systemu
   komputerowego ? Projektowanie systemu a jego wydajność. WNT, Warszawa
   2000.

  3. Janusz Biernat: Architektura komputerów. Oficyna Wydawnicza
   Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.

  4. Andrew S. Tanenbaum: Strukturalna organizacja systemów
   komputerowych. Helion, Warszawa 2006

Classes in period "Winter Semester 2020/2021" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 45 places more information
project , 15 hours, 45 places more information
Coordinators: Aleksander Pruszkowski
Group instructors: Aleksander Pruszkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Summer Semester 2019/2020" (past)

Time span: 2020-02-22 - 2020-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 45 places more information
project , 15 hours, 45 places more information
Coordinators: Jan Ogrodzki
Group instructors: Jan Ogrodzki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Classes in period "Winter Semester 2019/2020" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-02-21
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 45 places more information
project , 15 hours, 45 places more information
Coordinators: Aleksander Pruszkowski
Group instructors: Aleksander Pruszkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Summer Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2018-02-19 - 2018-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 60 places more information
project , 15 hours, 60 places more information
Coordinators: Aleksander Pruszkowski
Group instructors: Aleksander Pruszkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Winter Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2017-10-01 - 2018-02-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 60 places more information
project , 15 hours, 60 places more information
Coordinators: Jan Ogrodzki
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Classes in period "Summer Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2017-02-20 - 2017-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 80 places more information
project , 15 hours, 80 places more information
Coordinators: Tomasz Jamrógiewicz
Group instructors: Tomasz Jamrógiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2016-10-01 - 2017-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 60 places more information
project , 15 hours, 60 places more information
Coordinators: Aleksander Pruszkowski
Group instructors: Aleksander Pruszkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Summer Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2016-02-23 - 2016-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 60 places more information
project , 15 hours, 60 places more information
Coordinators: Jan Ogrodzki
Group instructors: Jan Ogrodzki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Classes in period "Winter Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2015-10-01 - 2016-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 60 places more information
project , 15 hours, 60 places more information
Coordinators: Aleksander Pruszkowski
Group instructors: Aleksander Pruszkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Summer Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2015-02-23 - 2015-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 80 places more information
project , 15 hours, 80 places more information
Coordinators: Tomasz Jamrógiewicz
Group instructors: Tomasz Jamrógiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2014-09-29 - 2015-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 24 places more information
project , 15 hours, 24 places more information
Coordinators: Jan Ogrodzki
Group instructors: Jan Ogrodzki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Classes in period "Summer Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2014-02-24 - 2014-09-28
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 60 places more information
project , 15 hours, 60 places more information
Coordinators: Aleksander Pruszkowski
Group instructors: Aleksander Pruszkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Classes in period "Winter Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2013-10-01 - 2014-02-23
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 24 places more information
project , 15 hours, 24 places more information
Coordinators: Tomasz Jamrógiewicz
Group instructors: Tomasz Jamrógiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Summer Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2013-02-20 - 2013-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 36 places more information
project , 15 hours, 36 places more information
Coordinators: Jan Ogrodzki
Group instructors: Jan Ogrodzki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Classes in period "Winter Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2012-10-01 - 2013-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 80 places more information
project , 15 hours, 80 places more information
Coordinators: Aleksander Pruszkowski
Group instructors: Aleksander Pruszkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103600 - Instytut Telekomunikacji

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Warsaw University of Technology.