Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy radiokomunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103C-TLRTM-ISP-SRKO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy radiokomunikacyjne
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obowiązkowe )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SRKO

Numer wersji:

3

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje słuchaczy z wybranymi zagadnieniami teoretycznymi współczesnych systemów radiokomunikacyjnych, zagadnieniami propagacji, transmisji radiowej i zakłóceń oraz z najważniejszymi obecnie systemami radiowymi i tendencjami rozwojowymi.

Pełny opis:

Przedmiot zapoznaje słuchaczy z wybranymi zagadnieniami teoretycznymi współczesnych systemów radiokomunikacyjnych, zagadnieniami propagacji, transmisji radiowej i zakłóceń oraz z najważniejszymi obecnie systemami radiowymi i tendencjami rozwojowymi.


Treść wykładu:

 • Wprowadzenie (2h) - rola i charakterystyka współczesnych systemów radiokomunikacyjnych

 • Bilans łącza radiowego (2h) - bilans łącza; szumy i zakłócenia

 • Propagacja fal radiowych (2h) - sposoby rozchodzenia się fal radiowych; tłumienie przeszkód terenowych

 • Modele propagacji fal radiowych (2h) - propagacja wielodrogowa - przyczyny i skutki; zaniki wolne i szybkie; modele propagacji Okumury-Haty i COST 231

 • Kanał radiowy zmienny w czasie (2h) - odpowiedź impulsowa, transmitancja, funkcje rozproszenia dopplerowskiego; model WSSUS; profil opóźnień i widmo dopplerowskie; wpływ kanału na odbierany sygnał

 • Transmisja cyfrowa w łączu radiowym (2h) - techniki wielodostępu; podstawowe modulacje cyfrowe; technika OFDM

 • Zadania obliczeniowe (2h) - rozwiązywanie przykładowych zadań obliczeniowych związanych z bilansem łącza oraz charakterystyką kanału radiowego

 • Systemy radiokomunikacyjne w paśmie fal milimetrowych (2h) - specyfika transmisji w zakresie milimetrowym; przykłady systemów transmisyjnych w paśmie 60 GHz

 • Radio kognitywne i technika UWB (2h) - idea radia kognitywnego; sposoby wykrywania transmisji użytkownika pierwotnego; przykładowe standardy; podstawowe zagadnienia związane z transmisją ultraszerokopasmową

 • Systemy radiowo-światłowodowe (2h) - wprowadzenie do techniki RoF; elementy systemu RoF; sposoby wykorzystania w sieciach następnej generacji

 • Technika RFID i sieci WBAN (2h) - architektura systemu RFID; zasada działania i standardy; transmisja krótkiego zasięgu NFC; sieci WBAN


Zakres laboratorium:
  1. Badanie propagacji fal krótkich. (Metody prognozowania propagacji jonosferycznej. Odbiór sygnałów cyfrowych w zakresie HF. Obserwacja zniekształceń w kanale radiowym.)

  2. Badanie systemu telefonii bezprzewodowej w standardzie DECT.

  3. Systemy z rozpraszaniem widma. (Jednym z elementów ćwiczenia jest
   badanie transmisji Bluetooth)

  4. Badanie nadajnika radiotelefonu CB (Ćwiczenie ilustruje
   właściwości modulacji AM, SSB i FM).


Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Wymagany1103C-TExxx-ISP-PRPodstawy radiokomunikacji

Literatura:

  1. S. Haykin, Systemy telekomunikacyjne, WKiŁ, 1998.

  2. K. Wesołowski, Systemy radiokomunikacji ruchomej, WKiŁ, wyd.3,
   Warszawa 2006

  3. T. Rappaport, Wireless communications, Prentice Hall, 1996.

  4. I.A Glover, P.M. Grant, Digital Communications, Prentice Hall,
   2000.

  5. J.D. Parsons: The Mobile Radio Propagation Channel, 2nd edition,
   Wiley 2000

  6. Recommendation ITU-R P.1546, Method for point-to-area predictions
   for terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 3000 MHz.

  7. Recommendation ITU-R PI.372. RADIO NOISE

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie obejmuje część wykładową i laboratorium. Zaliczenie części
wykładowej następuje na podstawie dwóch kolokwiów w ciągu semestru, z
których należy uzyskać przynajmniej 25 punktów z 50 możliwych do
uzyskania. Na ostatnich zajęciach jest planowane kolokwium poprawkowe.

Z laboratorium należy także uzyskać przynajmniej 25 punktów na 50
możliwych, przy czym należy uczestniczyć we wszystkich ćwiczeniach
laboratoryjnych i uzyskać z nich ocenę. Ocena końcowa wynika z sumy
uzyskanych punktów:

Punkty Ocena

51-60 3

61-70 3,5

71-80 4

81-90 4,5

91-100 5

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Godziszewski, Wojciech Kazubski, Karol Radecki
Prowadzący grup: Konrad Godziszewski, Wojciech Kazubski, Karol Radecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Godziszewski
Prowadzący grup: Konrad Godziszewski, Wojciech Kazubski, Karol Radecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Godziszewski, Wojciech Kazubski, Karol Radecki
Prowadzący grup: Konrad Godziszewski, Wojciech Kazubski, Karol Radecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Godziszewski
Prowadzący grup: Konrad Godziszewski, Wojciech Kazubski, Karol Radecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Godziszewski, Wojciech Kazubski, Karol Radecki
Prowadzący grup: Konrad Godziszewski, Wojciech Kazubski, Karol Radecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Godziszewski
Prowadzący grup: Konrad Godziszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kosiło
Prowadzący grup: Tomasz Kosiło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kosiło
Prowadzący grup: Tomasz Kosiło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kosiło
Prowadzący grup: Tomasz Kosiło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kosiło
Prowadzący grup: Tomasz Kosiło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kosiło
Prowadzący grup: Tomasz Kosiło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kosiło
Prowadzący grup: Tomasz Kosiło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kosiło
Prowadzący grup: Tomasz Kosiło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kosiło
Prowadzący grup: Tomasz Kosiło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kosiło
Prowadzący grup: Tomasz Kosiło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kosiło
Prowadzący grup: Tomasz Kosiło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.