Warsaw University of Technology - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Radiocommunication Systems

General data

Course ID: 103C-TLRTM-ISP-SRKO Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Radiocommunication Systems Name in Polish: Systemy radiokomunikacyjne
Department: The Faculty of Electronics and Information Technology
Course groups: ( Fundamentals )-Radiocommunications and Multimedia Technology-M.Sc.-EITI
( Obligatory )-Radiocommunications and Multimedia Technology-B.Sc.-EITI
( Technical Courses )---EITI
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
Language: Polish
(in Polish) Jednostka decyzyjna:

(in Polish) 103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

(in Polish) Kod wydziałowy:

(in Polish) SRKO

(in Polish) Numer wersji:

(in Polish) 3

Short description:

The lecture is concerned with a selected theoretical problems of modern radio communication systems. The problems of propagation, radio transmission and interferences are presented. The most important today`s systems are discussed.

Full description: (in Polish)

Przedmiot zapoznaje słuchaczy z wybranymi zagadnieniami teoretycznymi współczesnych systemów radiokomunikacyjnych, zagadnieniami propagacji, transmisji radiowej i zakłóceń oraz z najważniejszymi obecnie systemami radiowymi i tendencjami rozwojowymi.


Treść wykładu:

 • Wprowadzenie (2h) - rola i charakterystyka współczesnych systemów radiokomunikacyjnych

 • Bilans łącza radiowego (2h) - bilans łącza; szumy i zakłócenia

 • Propagacja fal radiowych (2h) - sposoby rozchodzenia się fal radiowych; tłumienie przeszkód terenowych

 • Modele propagacji fal radiowych (2h) - propagacja wielodrogowa - przyczyny i skutki; zaniki wolne i szybkie; modele propagacji Okumury-Haty i COST 231

 • Kanał radiowy zmienny w czasie (2h) - odpowiedź impulsowa, transmitancja, funkcje rozproszenia dopplerowskiego; model WSSUS; profil opóźnień i widmo dopplerowskie; wpływ kanału na odbierany sygnał

 • Transmisja cyfrowa w łączu radiowym (2h) - techniki wielodostępu; podstawowe modulacje cyfrowe; technika OFDM

 • Zadania obliczeniowe (2h) - rozwiązywanie przykładowych zadań obliczeniowych związanych z bilansem łącza oraz charakterystyką kanału radiowego

 • Systemy radiokomunikacyjne w paśmie fal milimetrowych (2h) - specyfika transmisji w zakresie milimetrowym; przykłady systemów transmisyjnych w paśmie 60 GHz

 • Radio kognitywne i technika UWB (2h) - idea radia kognitywnego; sposoby wykrywania transmisji użytkownika pierwotnego; przykładowe standardy; podstawowe zagadnienia związane z transmisją ultraszerokopasmową

 • Systemy radiowo-światłowodowe (2h) - wprowadzenie do techniki RoF; elementy systemu RoF; sposoby wykorzystania w sieciach następnej generacji

 • Technika RFID i sieci WBAN (2h) - architektura systemu RFID; zasada działania i standardy; transmisja krótkiego zasięgu NFC; sieci WBAN


Zakres laboratorium:
  1. Badanie propagacji fal krótkich. (Metody prognozowania propagacji jonosferycznej. Odbiór sygnałów cyfrowych w zakresie HF. Obserwacja zniekształceń w kanale radiowym.)

  2. Badanie systemu telefonii bezprzewodowej w standardzie DECT.

  3. Systemy z rozpraszaniem widma. (Jednym z elementów ćwiczenia jest
   badanie transmisji Bluetooth)

  4. Badanie nadajnika radiotelefonu CB (Ćwiczenie ilustruje
   właściwości modulacji AM, SSB i FM).


Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Wymagany1103C-TExxx-ISP-PRPodstawy radiokomunikacji

Bibliography: (in Polish)

  1. S. Haykin, Systemy telekomunikacyjne, WKiŁ, 1998.

  2. K. Wesołowski, Systemy radiokomunikacji ruchomej, WKiŁ, wyd.3,
   Warszawa 2006

  3. T. Rappaport, Wireless communications, Prentice Hall, 1996.

  4. I.A Glover, P.M. Grant, Digital Communications, Prentice Hall,
   2000.

  5. J.D. Parsons: The Mobile Radio Propagation Channel, 2nd edition,
   Wiley 2000

  6. Recommendation ITU-R P.1546, Method for point-to-area predictions
   for terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 3000 MHz.

  7. Recommendation ITU-R PI.372. RADIO NOISE

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie obejmuje część wykładową i laboratorium. Zaliczenie części
wykładowej następuje na podstawie dwóch kolokwiów w ciągu semestru, z
których należy uzyskać przynajmniej 25 punktów z 50 możliwych do
uzyskania. Na ostatnich zajęciach jest planowane kolokwium poprawkowe.

Z laboratorium należy także uzyskać przynajmniej 25 punktów na 50
możliwych, przy czym należy uczestniczyć we wszystkich ćwiczeniach
laboratoryjnych i uzyskać z nich ocenę. Ocena końcowa wynika z sumy
uzyskanych punktów:

Punkty Ocena

51-60 3

61-70 3,5

71-80 4

81-90 4,5

91-100 5

Classes in period "Summer Semester 2019/2020" (future)

Time span: 2020-02-22 - 2020-09-30

Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 32 places more information
lectures, 30 hours, 32 places more information
Coordinators: Konrad Godziszewski
Group instructors: Konrad Godziszewski, Wojciech Kazubski, Karol Radecki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2019/2020" (in progress)

Time span: 2019-10-01 - 2020-02-21
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 32 places more information
lectures, 30 hours, 32 places more information
Coordinators: Konrad Godziszewski, Wojciech Kazubski, Karol Radecki
Group instructors: Konrad Godziszewski, Wojciech Kazubski, Karol Radecki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Summer Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2019-02-18 - 2019-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 32 places more information
lectures, 30 hours, 32 places more information
Coordinators: Konrad Godziszewski
Group instructors: Konrad Godziszewski, Wojciech Kazubski, Karol Radecki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2018-10-01 - 2019-02-17
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 32 places more information
lectures, 30 hours, 32 places more information
Coordinators: Konrad Godziszewski, Wojciech Kazubski, Karol Radecki
Group instructors: Konrad Godziszewski, Wojciech Kazubski, Karol Radecki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Summer Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2018-02-19 - 2018-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 32 places more information
lectures, 30 hours, 32 places more information
Coordinators: Konrad Godziszewski
Group instructors: Konrad Godziszewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2017-10-01 - 2018-02-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 40 places more information
lectures, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Tomasz Kosiło
Group instructors: Tomasz Kosiło
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2016-10-01 - 2017-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 40 places more information
lectures, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Tomasz Kosiło
Group instructors: Tomasz Kosiło
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Summer Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2016-02-23 - 2016-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 40 places more information
lectures, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Tomasz Kosiło
Group instructors: Tomasz Kosiło
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2015-10-01 - 2016-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 40 places more information
lectures, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Tomasz Kosiło
Group instructors: Tomasz Kosiło
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Summer Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2015-02-23 - 2015-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 40 places more information
lectures, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Tomasz Kosiło
Group instructors: Tomasz Kosiło
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2014-09-29 - 2015-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 48 places more information
lectures, 30 hours, 48 places more information
Coordinators: Tomasz Kosiło
Group instructors: Tomasz Kosiło
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Summer Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2014-02-24 - 2014-09-28
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 40 places more information
lectures, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Tomasz Kosiło
Group instructors: Tomasz Kosiło
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2013-10-01 - 2014-02-23
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 40 places more information
lectures, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Tomasz Kosiło
Group instructors: Tomasz Kosiło
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Summer Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2013-02-20 - 2013-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 40 places more information
lectures, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Tomasz Kosiło
Group instructors: Tomasz Kosiło
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2012-10-01 - 2013-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 40 places more information
lectures, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Tomasz Kosiło
Group instructors: Tomasz Kosiło
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Warsaw University of Technology.