Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103C-TLSST-ISP-LCPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obowiązkowe )-Systemy i sieci telekomunikacyjne-inż.-EITI
( Przedmioty obowiązkowe )-Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Elektronika i informatyka w medycynie-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Mikrosystemy i systemy elektroniczne-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

LCPS

Numer wersji:

3

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi praktyczną ilustrację zagadnień prezentowanych na wykładach z cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi praktyczną ilustrację zagadnień prezentowanych na wykładach z cyfrowego przetwarzania sygnałów.


Zakres laboratorium
Laboratorium obejmuje 7 czterogodzinnych ćwiczeń:

 • Próbkowanie i kwantyzacja sygnałów ciągłych - celem ćwiczenia
  jest przedstawienie zależności jakości próbkowania/odtwarzania od
  właściwego doboru parametrów procesów próbkowania i kwantyzacji:


- Ocena wymaganej częstotliwości próbkowania, zniekształcenia widma
spowodowane zjawiskiem zachodzenia (aliasing).

- Odtwarzanie sygnału, ocena błędów odtwarzania na przykład w sensie
błędu średniokwadratowego.

- Szum kwantyzacji, zależność szumu kwantyzacji od doboru poziomów
kwantyzacji.

- Ocena jakości odtwarzania kształtu sygnału na podstawie jego wersji
cyfrowej.

 • Właściwości dyskretnej transformaty Fouriera (DTF) - celem
  ćwiczenia jest porównanie czasów wykonywania obliczeń "bezpośrednich" i
  obliczeń według szybkich algorytmów oraz podstawowych symetrii
  transformat:

- Ocena czasu obliczeń "bezpośrednich" i porównywanie ich z czasem
obliczeń "szybkich" (FFT).

- Symetrie dyskretnej transformaty Fouriera.

- Wpływ opóźnienia cyklicznego na postać transformaty.

 • Wykorzystanie DTF do szacowania widm sygnałów ciągłych - celem
  ćwiczenia jest przedstawienie wpływu wyboru parametrów obliczeń
  (częstotliwości próbkowania i liczby próbek) na jakość oszacowania
  widma sygnałów:

- Związek transformaty Fouriera sygnału ciągłego z dyskretną transformatą Fouriera ciągu jego próbek.

- Wpływ wyboru częstotliwości próbkowania i długości ciągu próbek na
rozdzielczość uzyskiwanego oszacowania widma.

 • Właściwości liniowych filtrów cyfrowych - celem ćwiczenia jest
  przedstawienie związku właściwości filtru cyfrowego z postacią jego
  transmitancji:

- Zależność charakterystyk częstotliwościowych filtru od rozmieszczenia
zer i biegunów jego transmitancji na płaszczyźnie zespolonej.

- Stabilność, minimalnofazowość.

 • Projektowanie filtrów cyfrowych - celem ćwiczenia jest
  przedstawienie zależności charakterystyki częstotliwościowej filtru i
  opisującego go równania różnicowego:

- Określanie transmitancji filtru na podstawie zadanej charakterystyki
częstotliwościowej.

- Określanie równania różnicowego i odpowiadającej mu truktury filtru.

- Opracowanie programu realizującego filtrację zgodną z otrzymanym
równaniem.

- Przeprowadzenie filtracji zadanego sygnału i ocena właściwości sygnału wyjściowego.

 • Operacja splotu - celem ćwiczenia jest przedstawienie właściwości operacji splotu :

- Wyznaczanie efektów splatania za pomocą dyskretnego przekształcenia
Fouriera.

- Wykorzystanie operacji splotu do opisu systemu liniowego.

 • Identyfikacja systemów metodą LS i techniką korelacji - celem
  ćwiczenia jest poznanie praktycznych metod oszacowania odpowiedzi
  impulsowej systemów liniowych:

- Generacja ciągów pseudolosowych o cechach dyskretnego szumu białego.

- Szacowanie odpowiedzi impulsowej wybranych systemów metodą LS i
techniką korelacji.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Stępniak
Prowadzący grup: Tomasz Czarnecki, Grzegorz Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Stępniak
Prowadzący grup: Tomasz Czarnecki, Grzegorz Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Stępniak
Prowadzący grup: Tomasz Czarnecki, Grzegorz Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Stępniak
Prowadzący grup: Michał Marzęcki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Misiurewicz, Grzegorz Stępniak
Prowadzący grup: Tomasz Czarnecki, Grzegorz Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Stępniak
Prowadzący grup: Grzegorz Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Misiurewicz, Grzegorz Stępniak
Prowadzący grup: Grzegorz Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Stępniak
Prowadzący grup: Grzegorz Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Stępniak
Prowadzący grup: Grzegorz Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Stępniak
Prowadzący grup: Grzegorz Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Stępniak
Prowadzący grup: Grzegorz Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Maksymiuk
Prowadzący grup: Łukasz Maksymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jakubiak
Prowadzący grup: Andrzej Jakubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jakubiak
Prowadzący grup: Andrzej Jakubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jakubiak
Prowadzący grup: Andrzej Jakubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jakubiak
Prowadzący grup: Andrzej Jakubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jakubiak
Prowadzący grup: Andrzej Jakubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jakubiak
Prowadzący grup: Andrzej Jakubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jakubiak
Prowadzący grup: Andrzej Jakubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.