Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy transmisji cyfrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103C-TLTLK-MSP-PTC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy transmisji cyfrowej
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy telekomunikacji )-Elektronika, Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Telekomunikacja-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PTC

Numer wersji:

3

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do transmisji sygnałów cyfrowych. Kolejno omawiane są poszczególne części składowe (bloki) systemu transmisji cyfrowej, m.in. kodowanie źródłowe, media transmisyjne, modulacja i kodowanie transmisyjne, odbiór optymalny i suboptymalny, korekcja sygnałów, kodowanie nadmiarowe, synchronizacja.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do transmisji sygnałów cyfrowych. Kolejno omawiane są poszczególne części składowe (bloki) systemu transmisji cyfrowej, m.in. kodowanie źródłowe, media transmisyjne, modulacja i kodowanie transmisyjne, odbiór optymalny i suboptymalny, korekcja sygnałów, kodowanie nadmiarowe, synchronizacja.Treść wykładu
Kodowanie źródeł

System kodowania źródłowego sygnałów. Cel kodowania źródłowego. Rodzaje
kompresji. Parametry algorytmów kompresji. Kodowanie bezstratne i
stratne. Kodowanie sygnałów audio. Podstawowe informacje dot. sygnału
mowy. Kwantyzacja.Techniki kodowania stratnego: PCM, DPCM.

Sygnał video - definicja i podstawowe paramtery. Kompresja MPEG:
stopień kompresji, redundancja (a) kodu, (b) przestrzenna, (c)
psychowizualna; Dwuwymiarowa transformata DCT, kwantyzacja, Zig-Zag,
kodowanie RLE, kod Huffmana. Ocena jakości sygnału audio i video.

Media transmisyjne

Zasadnicze właściwości i fizyczne podstawy działania kanału. Linie
kablowe. Transmisja sygnałów z bardzo dużymi prędkościami (falowód,
światłowód). Źródła sygnałów dla światłowodów. Elementy fotoczułe w
odbiornikach. Linia długa. Radiolinie i radiotelefonia. Czynniki
zakłócające transmisję: szumy, zakłócenia zewnętrzne, wielotorowość,
efekt Dopplera.

Sygnały cyfrowe naturalne i zmodulowane

Widma sygnałów. Transmisja w paśmie podstawowym (baseband). Impulsy
elementarne, sygnały okresowe i cyfrowe sygnały o charakterze losowym.
Widmowa gestość mocy. Metody kształtowania widma sygnałów w
paśmie podstawowym: kodowanie transmisyjne, skrambling. Modulacje
cyfrowe proste: ASK, FSK, PSK. Modulacje o stałej obwiedni
sygnału: O-QPSK, pi/4-QPSK. Widma sygnałów zmodulowanych.
Efektywność widmowa, jakość transmisji cyfrowej. Generacja sygnałów
zmodulowanych,modulator kwadraturowy. Modulacje mieszane - QAM.
Systemy wieloczęstotliwościowe, OFDM (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing).

Celowe rozpraszanie widma, zwielokrotnianie

Definicja systemu z celowym rozpraszaniem widma (spread spectrum),
ogólne schematy systemów spread spectrum, najważniejsze modulacje
(Direct Sequence,Frequence Hopping, Time Hopping). Metody
zwielokrotniania sygnałów cyfrowych (częstotliwościowe, czasowe i
kodowe).

Odbiór sygnałów

Model kanału z szumem białym gaussowskim. Twierdzenie Shannona o
przepustowości kanału i jego interpretacja. Odbiór optymalny symboli w
obecności szumu białego: korelator i filtr dopasowany. Odbiorniki
kodu unipolarnego, bipolarnego, sygnałów FSK, PSK. Odbiornik
kwadraturowy dla sygnałów PSK oraz AM-PM. Odbiór sygnałów DPSK:
koherentny i niekoherentny. Porównanie modulacji cyfrowych.

Filtracja i adaptacyjna korekcja sygnałów cyfrowych

Model kanału ze zniekształceniami interferencyjnymi (ISI- intersymbol
interference), eliminacja ISI przez kształtowanie widma sygnału-
kryteria Nyquista. Charakterystyki "podniesiony kosinus". Wpływ
zniekształceń amplitudowych i fazowych na ISI. Korektor
transwersalny i jego zastosowania do eliminacji ISI. Algorytmy
automatycznej i adaptacyjnej pracy korektora.

Kody blokowe i splotowe

Cel kodowania nadmiarowego. Zysk kodowy. Możliwości detekcyjne i
korekcyjne kodów. Dekodery twardo- i miękko-decyzyjne. Rodzaje kodów
nadmiarowych. Ogólna zasada konstrukcji kodu blokowego. Kody cykliczne
systematyczne i niesystematyczne. Kody BCH i Reeda-Solomona. Zasada
pracy systemów ze sprzężeniem zwrotnym ARQ. Budowa kodera splotowego.
Algorytm Viterbiego. Model kodera TCM. Metoda Ungerboecka
"przyporządkowania przez podział zbioru". Pojęcie błędów
seryjnych. Kodowanie kaskadowe i przeplot blokowy.

Synchronizacja

Cel stosowania i rodzaje synchronizacji. Model idealnej analogowej
pętli fazowej. Analiza dynamiczna pętli. Dyskretna pętla fazowa DPLL.
Metody odtwarzania fali nośnej. Odtwarzanie elementowej podstawy czasu.
Metoda zdejmowania obwiedni.

Literatura:

  • A. Dąbrowski, P. Dymarski (red.) Podstawy transmisji cyfrowej,
    Oficyna Wydawnicza PW, 2004.

  • S.Haykin "Systemy telekomunikacyjne", WKiŁ, 1998.

  • A.Drozdek "Wprowadzenie do kompresji danych", WNT, 2007

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Dymarski
Prowadzący grup: Przemysław Dymarski, Marcin Golański, Artur Janicki, Sławomir Kula, Ewa Obarska, Krzysztof Włostowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Dymarski
Prowadzący grup: Przemysław Dymarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Dymarski
Prowadzący grup: Przemysław Dymarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Dymarski
Prowadzący grup: Przemysław Dymarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Dymarski
Prowadzący grup: Przemysław Dymarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Dymarski
Prowadzący grup: Przemysław Dymarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dąbrowski
Prowadzący grup: Andrzej Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dąbrowski
Prowadzący grup: Andrzej Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dąbrowski
Prowadzący grup: Andrzej Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 84 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dąbrowski
Prowadzący grup: Andrzej Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dąbrowski
Prowadzący grup: Andrzej Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dąbrowski
Prowadzący grup: Andrzej Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 215 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dąbrowski
Prowadzący grup: Andrzej Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dąbrowski
Prowadzący grup: Andrzej Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dąbrowski
Prowadzący grup: Andrzej Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.