Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja sektora telekomunikacyjnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103C-TLTTI-ISP-OST Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja sektora telekomunikacyjnego
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Systemy i sieci telekomunikacyjne-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Techniki teleinformatyczne-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

OST

Numer wersji:

3

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest uświadomienie słuchaczom istotności aspektów pozatechnicznych (prawnych, ekonomicznych, społecznych i biznesowych) w wykształceniu inżyniera, wskazanie ich ścisłego powiązania z obszarem technicznym. Na przykładzie telekomunikacji przedstawiane są problemy występujące w otoczeniu absolwenta Uczelni. Kształtowana jest postawa uważnego obserwatora rynku, umiejętność zarówno wielopłaszczyznowego patrzenia na telekomunikację, jak i identyfikowania wpływu zmian otoczenia technicznego. Przewidywanie konsekwencji zarówno w organizacji sektora, jak i zmianach tendencji w rozwoju usług, czy też pojawianiu się innowacyjnych rozwiązań.

W ramach projektu przeprowadzana jest „gra rynkowa”. Członkowie zespołów wcielają się w role kadry kierowniczej istniejących, bądź nowych, na rynku podmiotów i opracowują cele strategiczne firmy dla realistycznych uwarunkowań rynkowych.

Literatura:

Materiały dydaktyczne – prezentacje i inne materiały przedstawione podczas wykładów - dostępne w Internecie.

W Internecie dostępne są także wszystkie informacje organizacyjne (m.in. komunikaty bieżące i materiały dotyczące projektów).

W związku z szybko zmieniającym się otoczeniem brak literatury przeglądowej.

Materiały z wykładów są udostępniane na bieżąco w postaci elektronicznej na platformie edukacyjnej.


Literatura (uzupełniająca do umiejętności prezentacyjnych):

  • J. L. Doumont, Delivering your presentation remotely [e-book], Principiae, Belgium, 2020.
  • N. Duarte, Slide:ology, O'Reilly Media, Sebastopol, Canada, 2008, https://issuu.com/maltob/docs/slideology
  • A. Karia: TED Talks Storytelling: 23 Storytelling Techniques from the Best TED Talks, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Ojrzeńska-Wójter
Prowadzący grup: Danuta Ojrzeńska-Wójter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.