Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie - filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103C-xxxxx-DSP-FIL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie - filozofia
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty kształtujące umiejętności ogólne )--dr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

FIL

Numer wersji:

3

Skrócony opis:

Celem seminarium jest (a) zapoznanie uczestników z klasyczną i współczesną problematyką filozoficzną w zakresie umożliwiającym przygotowanie do egzaminu doktorskiego z filozofii jako dyscypliny dodatkowej, a także (b) pogłębienie wiedzy i rozwój "miękkich" umiejętności w zakresie twórczego i krytycznego myślenia oraz filozoficznych aspektów pracy badawczej i inżynierskiej.

Pełny opis:

Treść zajęć

 1. Powstanie i pierwsze fazy filozofii europejskiej

 2. Idee filozofii średniowiecznej i rewolucja Kartezjańska

 3. Główne zagadnienia i koncepcje filozofii nowożytnej

 4. Współczesna filozofia analityczna i kontynentalna

 5. Główne paradygmaty filozofii

 6. Główne działy i zagadnienia filozofii

 7. Filozofia nauki, filozofia naukowa i filozofia techniki

 8. Filozoficzne aspekty pracy badawczej i inżynierskiej

 9. Filozofia a twórcze i krytyczne myślenie

 10. Tematy wybierane przez uczestników zajęć, w tym m.in.: 1) Czym jest prawda? (Klasyczne vs. nieklasyczne koncepcje prawdy). 2) Czym jest wiedza? (Klasyczne vs. nieklasyczne koncepcje wiedzy). 3) Czy rozum jest ostatecznym sędzią ludzkiego poznania? (Antyirracjonalizm vs. irracjonalizm). 4) Które ze źródeł naszych przekonań są najbardziej wiarygodne? (Aprioryzm vs. empiryzm vs. konwencjonalizm). 5) Jaka jest natura wiedzy naukowej? (Uzasadniający model nauki vs. racjonalizm krytyczny). 6) Jaka jest natura wiedzy matematycznej? (Logicyzm vs. intuicjonizm vs. formalizm). 7) Czy przedmioty abstrakcyjne istnieją? (Realizm vs. antyrealizm pojęciowy). 8) Czy nieskończoność aktualna istnieje? (Konstruktywizm vs. platonizm matematyczny). 9) Czy światy możliwe istnieją? (Aktualizm vs. realizm modalny). 10) Co jest tworzywem świata? (Starożytna vs. współczesna filozofia przyrody). 11) Jaka jest natura czasu i przestrzeni? (Absolutyzm vs. relacjonizm). 12) Czy każde zdarzenie ma przyczynę? (Determinizm vs. indeterminizm). 13) Czy zasada przyczynowości wyklucza wolną wolę? (Kompatybilizm vs. inkompatybilizm). 14) Jaki jest stosunek umysłu do ciała? (Teorie identyczności vs. teorie korelacyjne). 15) Czy sztuczna inteligencja może być umysłem? (Komputacjonizm vs. antykomputacjonizm). 16) Co sprawia, że pozostaję tą samą osobą pomimo upływu czasu? (Niepsychologiczne vs. psychologiczne kryteria tożsamości osobowej). 17) Co odróżnia ludzką egzystencję od bytu innych zwierząt? (Naturalistyczne vs. antynaturalistyczne koncepcje człowieka). 18) Czy istnieje stała natura ludzka? (Esencjalizm vs. antyesencjalizm). 19) Czy sądy moralne mają charakter poznawczy? (kognitywizm vs. antykognitywizm). 20) Co jest podstawą moralnej oceny czynu? (Etyka zasad vs. etyka konsekwencji). 21) Czy normy prawne są zależne od norm moralnych? (Stanowisko prawnonaturalne vs. pozytywizm prawniczy). 22) Co jest ostatecznym podmiotem życia społecznego? (Indywidualizm vs. kolektywizm). 23) Czy wszyscy ludzie są równi? (Elitaryzm vs. egalitaryzm). 24) Co jest ostateczną podstawą demokracji? (Zasada legitymizacji władzy vs. zasada unikania tyrani).

Literatura:

  1. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, PWN (wiele wydań)

  2. Blackburn S., Oksfordzki słownik filozoficzny, Warszawa: Książka
   i Wiedza, 2004

  3. Encyklopedia Stanfordzka (http://plato.stanford.edu/)

  4. Internetowa Encyklopedia Filozofii (http://www.iep.utm.edu/)

  5. Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Kęty-Warszawa:
   Wydawnictwo Antyk-Fundacja Aletheia, 2004,

  6. Hempoliński M., Filozofia współczesna. Wprowadzenie do zagadnień
   i kierunków, Warszawa: PWN, 1989

  7. Teichman J., K.C. Evans, Filozofia. Przewodnik dla
   początkujących, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1994.

  8. Martens E., H. Schnädelbach (red.), Filozofia. Podstawowe
   pytania, Warszawa: Wiedza Powszechna 1995

  9. Stępień A., Wstęp do filozofii, Lublin: TN KUL, 1989

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest aktywność na zajęciach i uzyskanie pozytywnej oceny z wygłoszonego referatu na jeden z wybranych tematów. Autor referatu może korzystać z materiałów uzyskanych od Prowadzącego lub z materiałów własnych uzgodnionych z Prowadzącym.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni"

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Biłat
Prowadzący grup: Andrzej Biłat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Biłat
Prowadzący grup: Andrzej Biłat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Biłat
Prowadzący grup: Andrzej Biłat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Biłat
Prowadzący grup: Andrzej Biłat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Biłat
Prowadzący grup: Andrzej Biłat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Jednostka realizująca:

100000 - Politechnika Warszawska
103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Przewidywana liczba studetów:

004

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Biłat
Prowadzący grup: Andrzej Biłat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Biłat
Prowadzący grup: Andrzej Biłat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Biłat
Prowadzący grup: Andrzej Biłat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.