Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obwody i sygnały

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103D-ETRTM-IWP-OSRM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obwody i sygnały
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Elektronika )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-inż. wi.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

OSRM

Numer wersji:

4

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie sposobów opisu sygnałów i modeli elementów występujących w obwodach elektrycznych. Poznanie opisu i metod analizy obwodów. Przedmiot wprowadza również w problematykę transmisji sygnałów i jej związków z charakterystykami czasowymi i częstotliwościowymi obwodów. Ćwiczenia laboratoryjne stanowią praktyczną ilustrację i eksperymentalną weryfikację materiału prezentowanego na wykładzie. Ćwiczenia rachunkowe pogłębiają rozumienie materiału wykładowego oraz wyrabiają biegłość obliczeniową analizie obwodów elektrycznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest poznanie sposobów opisu sygnałów i modeli elementów występujących w obwodach elektrycznych. Poznanie opisu i metod analizy obwodów. Przedmiot wprowadza również w problematykę transmisji sygnałów i jej związków z charakterystykami czasowymi i częstotliwościowymi obwodów. Ćwiczenia laboratoryjne stanowią praktyczną ilustrację i eksperymentalną weryfikację materiału prezentowanego na wykładzie. Ćwiczenia rachunkowe pogłębiają rozumienie materiału wykładowego oraz wyrabiają biegłość obliczeniową analizie obwodów elektrycznych.

Treść wykładu

 • Klasyfikacja sygnałów. Podstawowe sygnały czasu ciągłego. Energia i moc sygnału. Wartość średnia i skuteczna sygnału okresowego. 1 godz.

 • Elementy i obwody o stałych skupionych/rozłożonych,
  stacjonarne/niestacjonarne, liniowe/nieliniowe. Źródła niezależne. 2
  godz.

 • Elementy czterozaciskowe: indukcyjności sprzężone, transformator
  idealny, źródła sterowane, wzmacniacz operacyjny. Elementy pasywne i
  aktywne. 2 godz.

 • Obwody prądu stałego liniowe i nieliniowe. Prawa Kirchhoffa.
  Łączenie elementów. Zamiana źródeł. Analiza obwodów. Moc prądu stałego.
  2 godz.

 • Twierdzenie Thevenina i Nortona. Źródła zastępcze. Zasada
  superpozycji. 2 godz.

 • Analiza obwodów liniowych przy wymuszeniach sinusoidalnych.
  Metoda amplitud zespolonych. Wykresy wskazowe. Immitancja dwójnika.
  Moce: czynna, bierna i zespolona. Dopasowanie na maksimum mocy czynnej.
  2 godz.

 • Obwody rezonansowe: szeregowy i równoległy. Parametry obwodów:
  częstotliwość rezonansowa, dobroć, pasmo przenoszenia, opór dynamiczny.
  1 godz.

 • Obwody z wymuszeniami okresowymi. Szereg Fouriera. Widmo
  amplitudy i fazy sygnału. Analiza obwodów z wymuszeniami okresowymi.
  Zawartość harmonicznych. 2 godz.

 • Stany nieustalone w obwodach elektrycznych. Prawa komutacji.
  Obwody pierwszego i drugiego rzędu. 1 godz.

 • Przekształcenie Laplace`a i jego zastosowanie do analizy stanu
  nieustalonego. Impedancja operatorowa dwójnika. 1 godz.

 • Elementy teorii czwórników elektrycznych. Pojęcie czwórnika, opis
  macierzowy: interpretacja parametrów. Parametry robocze. 2 godz.

 • Czwórnik jako element transmisyjny. Transmitancja.
  Charakterystyki częstotliwościowe. Odpowiedź impulsowa i jednostkowa.
  Splot. 2 godz.


 • Treść ćwiczeń
  1. Parametry sygnałów (0.5 godz.)

  2. Elementy liniowe i nieliniowe prądu stałego. - Łączenie szeregowe
   i równoległe(1 godz.)

  3. Elementy aktywne. Źródła napięć i prądów, źródła sterowane (0.5
   godz.)

  4. Analiza obwodów prądu stałego. - Prawa Kirchhoffa, moc prądu
   stałego, dopasowanie na maksimum mocy, zasada superpozycji, twierdzenie
   Thevenina i Nortona. (2 godz.)

  5. Kolokwium I. (1 godz.)

  6. Analiza obwodów liniowych dla wymuszeń sinusoidalnych. - Metoda
   amplitud zespolonych, imitancja dwójnika, wykresy wskazowe, obwody
   rezonansu szeregowego i równoległego, dopasowanie na maksimum mocy
   czynnej. (2 godz.)

  7. Kolokwium II. (0.5 godz.)

  8. Przekształcenie Laplace`a. - Zastosowanie do analizy stanów
   nieustalonych, impedancja operatorowa dwójnika. (1 godz.)

  9. Szereg Fouriera. Widmo amplitudy i fazy. - Transmitancja,
   charakterystyka amplitudowa i fazowa, odpowiedź impulsowa i
   jednostkowa, czwórniki (1 godz.)

  10. Kolokwium III. (0.5 godz.)


  Zakres laboratorium
  1. Badanie obwodów prądu stałego. (3 godz.)

  2. Badanie obwodów prądu sinusoidalnie zmiennego. (3 godz.)

  3. Obwody rezonansowe. (3 godz.)

  4. Szereg Fouriera. (3 godz.)

  5. Stany nieustalone. (3 godz.)

Literatura:

  podstawowa:

  1. J.Osiowski, J.Szabatin, Podstawy teorii obwodów. WNT, Warszawa,
   t.I,II 1993, t.III 1995 (bibl. IR - 6 egz.).

  2. J.Szabatin, E.Śliwa, Zbiór zadań z teorii obwodów, Część 1 i 2.
   Skrypt PW. Warszawa 1991.

  3. K.Cieslicki, A.Syrzycki, Zbiór zadań z elektrotechniki ogólnej,
   OWPW, Warszawa 2003 (bibl. IR - 10 egz.).

  uzupełniająca:

  1. A. Papoulis, Obwody i układy, WKiŁ, Warszawa 1988 (bibl. IR - 10 egz.).

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki
Prowadzący grup: Jacek Cichocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Dziewiecki
Prowadzący grup: Michał Dziewiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)