Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technika mikrofalowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103D-TLRTM-ISP-TMO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika mikrofalowa
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obowiązkowe )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

TMO

Numer wersji:

4

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką opisu, projektowania i realizacji powszechnie stosowanych układów i urządzeń mikrofalowych w systemach łączności bezprzewodowej, radarowych i grzania mikrofalowego. Program wykładu obejmuje rozwiązanie równania linii długiej, macierzowy opis obwodów mikrofalowych, zobrazowanie na wykresie Smitha, podstawowe techniki pomiarowe w pasmie mikrofal oraz metody projektowania typowych mikrofalowych układów pasywnych i aktywnych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką opisu, projektowania i realizacji powszechnie stosowanych układów i urządzeń mikrofalowych w systemach łączności bezprzewodowej, radarowych i grzania mikrofalowego. Program wykładu obejmuje rozwiązanie równania linii długiej, macierzowy opis obwodów mikrofalowych, zobrazowanie na wykresie Smitha, podstawowe techniki pomiarowe w pasmie mikrofal oraz metody projektowania typowych mikrofalowych układów pasywnych i aktywnych.


Treść wykładu
Wstęp

Warunki zaliczenia.

Mikrofale - zdefiniowanie pojęcia, podział na pasma i przykłady
zastosowań (m.in. kuchenka mikrofalowa) - 2 godz.

Model linii długiej

Obwodowy 1-wymiarowy model linii długiej w dziedzinie czasu i
częstotliwości - pojęcie napięcia, prądu i mocy fali w linii długiej,
rozwiązanie równań Telegrafistów. Rozkład amplitud i transformacja
impedancji. Wykres Smitha - 2 godz.

Zagadnienie dopasowania

Dopasowanie impedancji, warunek dopasowania energetycznego i sposoby
dopasowania zespolonej impedancji - przykłady - 2 godz.

Podstawowe prowadnice falowe

Prowadnice falowe - konstrukcja, parametry, zastosowania: linie TEM
(współosiowa), niesymetryczna linia paskowa, falowód koplanarny,
falowody o metalowych ściankach (prostokątny i cylindryczny), rodzaje
złącz i gniazd. - 2 godz.

Podstawowe pomiary mikrofalowe - 1

Dioda Schottyk`ego, detektor i mieszacz. Metody pomiaru mocy. Pomiar
długości fali, częstotliwości i impedancji - linia pomiarowa ze
szczeliną. Pomiar modułu współczynnika odbicia i fali stojącej (WFS). -
2 godz.

Opis macierzowy liniowych N-wrotników mikrofalowych

Zespolone amplitudy napięcia fal padających i odbitych. Definicja
macierzy rozproszenia [S], transmisyjnej [T]. Klasyfikacja układów
mikrofalowych (odwracalność, symetria stratność). Przykłady macierzy
[S] prostych 2-wrotników. Graf przepływu sygnału. - 2 godz.

Podstawowe pomiary mikrofalowe - 2

Pomiar wyrazów macierzy rozproszenia [S] - wektorowy analizator
obwodów, reflektometr, mostek kierunkowy. Zagadnienie kalibracji
analizatora obwodów. Analizator widma - zasada działania, budowa. - 2
godz..

Mikrofalowe układy pasywne - 1

Elementy bierne RLC (SMD) i podzespoły pasywne - dopasowane obciążenia,
tłumiki, dzielniki mocy, sprzęgacze kierunkowe. Metoda pobudzeń w fazie
i w przeciwfazie w projektowaniu wybranych układów pasywnych. - 2 godz..

Mikrofalowe układy pasywne - 2

Filtry - klasyfikacja, techniki realizacji. Cyrkulatory. Parametry i
budowa układów stosowanych w praktyce. - 2 godz..

Diody PIN, waraktor i układy przełączane

Parametry i zastosowania diod: PIN, waraktorowej. Modulatory amplitudy
i fazy - analogowe i cyfrowe. - 2 godz.

Szumy i tranzystory mikrofalowe

O szumach. Tranzystory (bipolarny Si-BJT, MESFET, MOS, HBT, HEMT. - 2-3
godz.

Wzmacniacze mikrofalowe

Wzmacniacze niskoszumne i nadawcze. Parametry i projektowanie - 2-3
godz.

Generatory i pętla fazowa PLL

Warunki generacji. Parametry i przykłady konstrukcji generatorów
mikrofalowych. Pętla fazowa PLL. Syntezer częstotliwości. - 2-3 godz.


Zakres laboratorium


 1. Metody pomiaru podstawowych parametrów obwodów mikrofalowych -
  linia pomiarowa ze szczelinowa,

 2. Pomiary parametrów detektora, mieszacza oraz praca z analizatorem
  sieci i widma.

 3. Pomiary parametrów obwodów pasywnych: tłumiki, izolatory,
  sprzęgacze, dzielniki mocy, cyrkulatory, rezonatorów i filtrów.

 4. Pomiar parametrów diod PIN i waraktorowych.

 5. Pomiary parametrów wzmacniaczy i generatorówPoprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1103A-TExxx-ISP-SYMSESygnały, modulacje i systemy
Wymagany2103C-TExxx-ISP-POFAPola i fale
Wymagany2103A-TExxx-ISP-ANL2Analiza 2

Literatura:

  Literatura podstawowa:


  1. Rosłoniec S. - Liniowe obwody mikrofalowe - Metody analizy i
   syntezy, WKiŁ, Warszawa 1991

  2. Galwas B. - Miernictwo mikrofalowe, WKiŁ, Warszawa 1985

  3. Mikrofalowe generatory i wzmacniacze tranzystorowe, WKiŁ,
   Warszawa 1991

  4. Dobrowolski J. - Projektowanie mikrofalowych wzmacniaczy z
   tranzystorami MESFET, WNT, Warszawa 1991.


  Literatura uzupełniajaca:


  1. Dobrowolski J. - Mikrofale, WPW, Warszawa 1991

  2. Matthaei G., Young L., Jones E. - Microwave filters, impedance -
   matching networks and coupling structures, Mc Graw Hill, NY 1994

Metody i kryteria oceniania:


 1. Zaliczenie przedmiotu, to minimum 50% punktów z egzaminu i ocena
  minimum 3 z każdego z ćwiczeń laboratoryjnych.

 2. Udział laboratorium w końcowej ocenie wynosi 30%.

 3. 10% udziału można zdobyć z kartkówek w trakcie wykładów.

 4. Pozostałe 60% przypada na wynik z egzaminu.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Rosołowski, Wojciech Wojtasiak
Prowadzący grup: Daniel Gryglewski, Dawid Rosołowski, Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Rosołowski, Wojciech Wojtasiak
Prowadzący grup: Daniel Gryglewski, Dawid Rosołowski, Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Rosołowski, Wojciech Wojtasiak
Prowadzący grup: Daniel Gryglewski, Dawid Rosołowski, Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Rosołowski, Wojciech Wojtasiak
Prowadzący grup: Daniel Gryglewski, Dawid Rosołowski, Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wojtasiak
Prowadzący grup: Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wojtasiak
Prowadzący grup: Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wojtasiak
Prowadzący grup: Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wojtasiak
Prowadzący grup: Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wojtasiak
Prowadzący grup: Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wojtasiak
Prowadzący grup: Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wojtasiak
Prowadzący grup: Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wojtasiak
Prowadzący grup: Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wojtasiak
Prowadzący grup: Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wojtasiak
Prowadzący grup: Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wojtasiak
Prowadzący grup: Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wojtasiak
Prowadzący grup: Wojciech Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.