Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Optyka fourierowska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1050-00000-ISP-6OFO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Optyka fourierowska
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

OFo

Skrócony opis:

Rozumienie następujących zagadnień optycznych i ich praktycznych zastosowań: metoda prowadzenia promieni (metoda ray-tracing’u ), dyfrakcja skalarna, zaawansowana teoria formowania obrazów, holografia optyczna, optyczne przetwarzanie informacji, optyka dyfrakcyjna, koherencja czasowa i przestrzenna

Pełny opis:

1) Funkcje specjalne w optyce.

2) Transformata Fouriera, częstości przestrzenne, metoda ray-tracing’u (równań promieni świetlnych)

3) Układy liniowe w optyce i twierdzenie o próbkowaniu.

4) Skalarna teoria dyfrakcji – dyfrakcja Kirchhoffa i Sommerfelda.

5) Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera.

6) Analiza koherentnego układu optycznego z soczewką (układ realizujący transformatę Fouriera, układ obrazujący).

7) Częstotliwościowa analiza obrazowania w optycznym układzie koherentnym i niekoherentnym przestrzennie (częstości przestrzenne). Rozdzielczość obrazowania.

8) Holografia – omówienie różnych typów hologramów.

9) Optyczne przetwarzanie informacji:

a) filtracja przestrzenna

b) korelacja optyczna - rozpoznawanie obrazów

c) poprawianie obrazów

10) Elementy optyki dyfrakcyjnej.

a) fabrykacja elementów dyfrakcyjnych

b) kodowanie fazy i wydajność dyfrakcyjna

c) holografia syntetyczna (generowana komputerowo)

11) Koherencja przestrzenna (twierdzenie van Citterta-Zernike) i czasowa.

Literatura:

1) J. D. Gaskill “Linear Systems, Fourier Transforms and Optics”

2) J.W. Goodman “Introduction to Fourier Optics”

3) Kazimierz Gniadek, „Optyczne przetwarzanie informacji”. PWN, 1992.

4) J. Petykiewicz “Optyka falowa”

Efekty uczenia się:

Umie matematycznie opisywać zjawiska dyfrakcji, interferencji, koherencji, obrazowania.

Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę zakresie:

- optoelektroniki, optyki falowej i fourierowskiej, optyki.

Ma wiedzę o tendencjach rozwojowych i najistotniejszych osiągnięciach z zakresu fotoniki.

Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia z ćwiczeń 25% punktów.

Aktywność na ćwiczeniach 25% (prace domowe i zgłaszanie się do rozwiązywania zadań domowych)

Wynik egzaminu końcowego 50%.

Ocena łączna z kolokwiów i egzaminu.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Andrzej Kołodziejczyk, Krzysztof Petelczyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Andrzej Kołodziejczyk, Krzysztof Petelczyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Andrzej Kołodziejczyk, Krzysztof Petelczyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Andrzej Kołodziejczyk, Krzysztof Petelczyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Andrzej Kołodziejczyk, Krzysztof Petelczyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Andrzej Kołodziejczyk, Krzysztof Petelczyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Andrzej Kołodziejczyk, Krzysztof Petelczyc, Agnieszka Siemion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-11)