Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algorytmy genetyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1050-FTFKO-ISP-7ALG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algorytmy genetyczne
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty specjalistyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

ALG

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

30

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy na temat zasad działania i możliwości wykorzystania algorytmów genetycznych

Pełny opis:

1. Zalety i wady tradycyjnych metod optymalizacyjnych

2. Operatory genetyczne: przypomnienie z biologii, podstawy matematyczne, zapis „genowy", etapy reprodukcji, krzyżowania i mutacji,

3. Efektywność algorytmów genetycznych w porównaniu z innymi metodami optymalizacyjnymi

4. Teoria schematów, podstawowe twierdzenie algorytmów genetycznych

5. Kodowanie diploidalne

6. Zagadnienia zwodnicze

7. Optymalizacja wieloparametrowa, problemy z więzami

8. Genetyczne systemy uczące się; układy klasyfikujące

9. Programowanie genetyczne

10. Strategie ewolucyjne

11. Przykłady zastosowań algorytmów genetycznych w problemach fizycznych i inżynierskich

12. Fizyka procesów ewolucyjnych

Literatura:

1. D. Goldberg, „Algorytmy genetyczne i ich zastosowania”

2. Z. Michalewicz, „Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy

ewolucyjne”

3. J. Cytwoski „Algorytmy genetyczne”

4. R. Feistel, W. Ebeling, „Evolution of complex systems”

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium na 10 zajęciach (za max 20 pkt.) oraz wykonanie projektu 10 pkt.

Przedmiot jest zaliczony jeśli ilośc punktów z kolokwium wynosi 10 lub więcej , a ilośc punktów z projektu jest większa lub równa 5 .

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Hołyst
Prowadzący grup: Janusz Hołyst
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Hołyst
Prowadzący grup: Janusz Hołyst
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Hołyst
Prowadzący grup: Janusz Hołyst
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Hołyst
Prowadzący grup: Janusz Hołyst
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Hołyst
Prowadzący grup: Janusz Hołyst
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Hołyst
Prowadzący grup: Janusz Hołyst
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)