Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka jądra i cząstek elementarnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1050-FTFTJ-MSP-2FJC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka jądra i cząstek elementarnych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://magierski.fizyka.pw.edu.pl/wyklady.html
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kod wydziałowy:

FJC

Skrócony opis:

Na wykładzie student zapoznaje się z podstawami fizyki cząstek elementarnych:

własnościami cząstek, ich klasyfikacją i prawami zachowania w reakcjach cząstek

elementarnych. Ponadto zapoznaje się z własnościami oddziaływań jądrowych i jąder

atomowych. Jest w stanie oszacować energię wiązania danego jądra atomowego,

wyznaczyć niektóre własności stanu podstawowego i niskoenergetycznych wzbudzeń

jądra, oraz wyznaczyć możliwe kanały rozpadu.

Pełny opis:

1. Elementy fizyki cząstek elementarnych

Klasyfikacja cząstek.

Podstawowe własności oddziaływań fundamentalnych.

Liczby kwantowe, prawa zachowania.

2. Oddziaływanie nukleon-nukleon

Ogólna postać oddziaływania nukleon-nukleon w próżni.

Własności deuteronu.

Oddziaływanie nukleon-nukleon w materii jądrowej: równanie Bethego-Goldstone'a.

Anomalne rozwiązanie równania Bethego-Goldstone'a: efekt parowania nukleonów.

3. Podstawowe własności jąder atomowych

Rozmiar jądra atomowego, rozkład gęstości nukleonów w jądrze.

Energia wiązania jąder atomowych, formuła kroplowa.

Stabilność jąder atomowych: rozpad alfa, rozpad beta, spontaniczne rozszczepienie jądra.

4. Modele jądrowe

Model gazu Fermiego: energia symetrii, gęstość stanów.

Model powłokowy: liczby magiczne, efekty powłokowe.

Metoda Hartree-Focka otrzymywania średniego potencjału jądrowego.

Modele kolektywne: rotacje i wibracje jąder atomowych.

5. Reakcje jądrowe

Wychwyt nukleonów.

Reakcje poprzez jądro złożone.

Reakcje bezpośrednie. Model optyczny.

Zderzenia ciężkich jonów przy wysokich energiach: produkcja cząstek.

Powstawanie pierwiastków w przyrodzie: powstawnie lekkich pierwiastków, wybuch

supernowej, proces r.

Literatura:

1. B. Nerlo-Pomorska, K.Pomorski, Wybrane działy teorii jądra atomu.

2. G.E. Brown, Unified Theory of Nuclear Models and Forces (North Holland

Publ. Co., Amsterdam, 1967) – istnieje polski przekład.

3. T. Mayer-Kuckuk, Fizyka jądrowa

4. E.Leader, E.Predazzi, Wstęp do teorii oddziaływań kwarków i leptonów.

5. D.H. Perkins, Wstęp do fizyki wysokich energii

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Ocenie podczas egzaminu podlega stopień przyswojenia i zrozumienia materiału

wyłożonego na wykładzie.

Uwaga dot. sytuacji epidemicznej: egzaminy będą odbywać się w trybie stacjonarnym.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Magierski
Prowadzący grup: Piotr Magierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Magierski
Prowadzący grup: Piotr Magierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Magierski
Prowadzący grup: Piotr Magierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Magierski
Prowadzący grup: Piotr Magierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Magierski
Prowadzący grup: Piotr Magierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-11)