Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1050-MA000-NSP-0112 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka matematyczna
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Inżynieria i analiza danych, II st. - przedmioty obowiązkowe, sem. 2 z 3
Inżynieria i analiza danych, II st. - przedmioty obowiązkowe, sem. 3 z 4
Przedmioty obowiązkowe, sem. 1 MNI (rozpoczęcie w r. ak. parzystym)
Przedmioty obowiązkowe, sem. 3 MNI (rozpoczęcie w r. ak. nieparzystym)
Przedmioty obowiązkowe, sem. 3, MUF
Przedmioty obowiązkowe, sem. 3, SMAD
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1. Mechanika klasyczna – mechanika punktu materialnego

2. Mechanika klasyczna – praca, moc, energia, mechanika bryły sztywnej

3. Mechanika klasyczna – grawitacja

4. Drgania i fale, elektrodynamika

5. Mechanika i elektrodynamika relatywistyczna

6. Mechanika kwantowa – postulaty i podstawy

7. Mechanika kwantowa – studnia potencjału, zjawisko tunelowe

8. Termodynamika

9. Fizyka ciała stałego – stany materii i wiązania chemiczne

10. Fizyka ciała stałego – krystalografia

11. Fizyka w medycynie

12. Źródła światła

13. Podstawy fizyczne energetyki jądrowej

14. Magazynowanie i konwersja energii

15. Nanomateriały

Literatura:

1. W. Bogusz, J. Garbarczyk, F. Krok: Podstawy Fizyki. Oficyna Wydawnicza PW.

2. D.H. Halliday, R. Resnick, J.Walker: Podstawy fizyki. PWN, Warszawa, 2005.

3. L. Adamowicz: Mechanika kwantowa. Formalizm i zastosowania. Oficyna Wydawnicza PW, 2005.

4. J. Garbarczyk: Wstęp do fizyki ciała stałego. Oficyna Wydawnicza PW, 2000.

5. W. Bogusz: Elementy fizyki ciała stałego. Oficyna Wydawnicza PW, 2016.

6. J.E. Garbarczyk, M. Wasiucionek, T.K. Pietrzak: Zadania i przykłady z fizyki. Oficyna Wydawnicza PW, 2017.

Metody i kryteria oceniania:

1. Egzamin połówkowy #1 (obejmuje wyk. 1-4) — 20

2. Egzamin połówkowy #2 (obejmuje wyk. 5-8) — 20

3. Projekt #1 (teoretyczny, obejmuje wyk. 9-10)— 20

4. Projekt #2 (komputerowy, obejmuje wyk. 1-8) — 20

5. Aktywność na części ćwiczeniowej — 2x5

6. Obecność na wykładach 1–10 — 10x1

7. Obecność na wykładach 11–15 — 5x2

Każdy egzamin połówkowy zawierać będzie po 2 pytania teoretyczne i po 2 zadania rachunkowe. W trakcie egzaminów nie wolno korzystać z żadnych materiałów pomocniczych ani telefonu komórkowego. „Nietypowe” wzory matematyczne zostaną udostępnione na tablicy w trakcie trwania egzaminu.

Wyniki będą udostępniane poprzez link rozsyłany Słuchaczom poprzez USOSmail. Do poprawy egzaminów można przystąpić w zimowej sesji egzaminacyjnej. Poprawy projektów nie przewiduje się.

Końcowe oceny pozytywne wylicza się na podstawie sumy zdobytych punktów wg klasycznych „widełek” 50%, 60%, 70%,…, 90%, przy czym za 100% uznaje się wynik 100 pkt. (10 możliwych do zdobycia punktów uznaje się za „bonusowe”)

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pietrzak
Prowadzący grup: Tomasz Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pietrzak
Prowadzący grup: Tomasz Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pietrzak
Prowadzący grup: Tomasz Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pietrzak
Prowadzący grup: Tomasz Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.