Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strength of Materials 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1080-BU000-ISA-0402
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strength of Materials 1
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Jednostka decyzyjna:

(tylko po angielsku) Zakład Wytrzymałości Materiałów Teorii Sprężystości i Plastyczności

Kod wydziałowy:

(tylko po angielsku) STREN1

Liczba godzin zajęć praktycznych:

(tylko po angielsku) Lecture - 45 h, tutorials - 23 h, design exercises - 22 h, preparation of design assignments - 30 h, preparation for tests - 20 h, preparation for the exam - 25 h, consultation, test and exams 10h. TOTAL - 175 h = 7 ECTS.

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

(tylko po angielsku) Lecture - 45 h, tutorials - 23 h, design exercises - 22 h, consultation, test and exams 10h. TOTAL - 100 h = 4 ECTS.

Numer wersji:

(tylko po angielsku) 2018/2019

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Introduction. Basic assumptions. Types of structures, loads and deformations. External and internal forces. Internal forces in trusses. Shear forces and bending moments in beams. Internal forces in frames. Cross-sectional properties. Stress analysis in members under axial loading, torsion, shear and bending. Welded and bolted connections, calculation of stresses. Triaxial and plane stress, principal stresses and maximum shear stresses. Deflection of beams. Work and energy methods, elastic strain energy. Clapeyron's theorem, Castigliano's theorem. Virtual work. Maxwell-Mohr's formula. Calculation of displacements for beams and frames. Temperature loading, support movements, assembly errors.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Introduction. Basic assumptions. Types of structures, loads and deformations. External and internal forces. Internal forces in trusses. Shear forces and bending moments in beams. Internal forces in frames. Cross-sectional properties. Stress analysis in members under axial loading, torsion, shear and bending. Welded and bolted connections, calculation of stresses. Triaxial and plane stress, principal stresses and maximum shear stresses. Deflection of beams. Work and energy methods, elastic strain energy. Clapeyron's theorem, Castigliano's theorem. Virtual work. Maxwell-Mohr's formula. Calculation of displacements for beams and frames. Temperature loading, support movements, assembly errors.

Literatura: (tylko po angielsku)

ebooks on www.bg.pw.edu.pl:

[1] Nash, William. Schaum's Outline of Strength of Materials. McGraw-Hill Professional Book Group, 1998. p vi. Ebrary;

http://site.ebrary.com/lib/pwarszawa/Doc?id=5002184&ppg=6

[2] Case, J.; Chilver, L.; Ross, C.T.F. Strength of Materials and Structures (4th Edition) © 1999 Elsevier. Knovel;

[3] Patnaik, Surya N.; Hopkins, Dale A. Strength of Materials,

ISBN-13: 9780750674027, 753 pp Butterworth-Heinemann, 2003. Engineering Village.

Other (paper) books:

[4] Gere J.M, Timoshenko S.P.: Mechanics of Materials;

[5] Hibbeler R.C.: Structural Analysis;

[6] Leet K.M., Uang C-M.: Fundamentals of Structural Analysis.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

[K1_W01] The graduates have knowledge of mathematics and physics enabling them to describe and understand the basic phenomena in the field of civil engineering.

[K1_W04] The graduates have knowledge of engineering mechanics, strength of materials, modelling of materials and of the principles applied to shaping and optimization of structures. Have knowledge of the fundamentals of mechanics of bar structures, including their stability and dynamics.

[K1_U05] The graduates have the ability to perform static analysis and analysis of stability and vibrations of bar systems.

[K1_U25] The graduates have understanding of the basic concepts of mechanics and can formulate its basic laws.

[K1_K01] The graduates can work on an assigned task independently or in a team. Can determine priorities to help achieve their goals.

[K1_K06] The graduates formulate conclusions and describe results of their own work. Are communicative in multimedia presentations.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Grades in the course will be based on the attendance, completion of the homework and test scores. The course ends with the Final Exam which consists of two parts, written and oral.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

no

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 23 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 22 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajewski
Prowadzący grup: Marcin Gajewski, Andrzej Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Semestr:

3

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 23 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 22 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajewski
Prowadzący grup: Marcin Gajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Semestr:

3

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 23 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 22 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajewski
Prowadzący grup: Marcin Gajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Semestr:

3

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 23 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 22 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajewski
Prowadzący grup: Marcin Gajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Semestr:

3

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 23 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 22 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajewski
Prowadzący grup: Marcin Gajewski, Ewa Szeliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Semestr:

3

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 23 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 22 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajewski
Prowadzący grup: Marcin Gajewski, Łukasz Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Semestr:

3

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Introduction. Basic assumptions. Types of structures, loads and deformations. External and internal forces. Internal forces in trusses. Shear forces and bending moments in beams. Internal forces in frames. Cross-sectional properties. Stress analysis in members under axial loading, torsion, shear and bending. Welded and bolted connections, calculation of stresses. Triaxial and plane stress, principal stresses and maximum shear stresses. Deflection of beams. Work and energy methods, elastic strain energy. Clapeyron's theorem, Castigliano's theorem. Virtual work. Maxwell-Mohr's formula. Calculation of displacements for beams and frames. Temperature loading, support movements, assembly errors.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Introduction. Basic assumptions. Types of structures, loads and deformations. External and internal forces. Internal forces in trusses. Shear forces and bending moments in beams. Internal forces in frames. Cross-sectional properties. Stress analysis in members under axial loading, torsion, shear and bending. Welded and bolted connections, calculation of stresses. Triaxial and plane stress, principal stresses and maximum shear stresses. Deflection of beams. Work and energy methods, elastic strain energy. Clapeyron's theorem, Castigliano's theorem. Virtual work. Maxwell-Mohr's formula. Calculation of displacements for beams and frames. Temperature loading, support movements, assembly errors.

Literatura: (tylko po angielsku)

ebooks on www.bg.pw.edu.pl:

[1] Nash, William. Schaum's Outline of Strength of Materials. McGraw-Hill Professional Book Group, 1998. p vi. Ebrary;

http://site.ebrary.com/lib/pwarszawa/Doc?id=5002184&ppg=6

[2] Case, J.; Chilver, L.; Ross, C.T.F. Strength of Materials and Structures (4th Edition) © 1999 Elsevier. Knovel;

[3] Patnaik, Surya N.; Hopkins, Dale A. Strength of Materials,

ISBN-13: 9780750674027, 753 pp Butterworth-Heinemann, 2003. Engineering Village.

Other (paper) books:

[4] Gere J.M, Timoshenko S.P.: Mechanics of Materials;

[5] Hibbeler R.C.: Structural Analysis;

[6] Leet K.M., Uang C-M.: Fundamentals of Structural Analysis.

Uwagi: (tylko po angielsku)

no

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)