Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-00000-ISP-OWINT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Celem kształcenia będzie wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnej analizy w zakresie zarządzania własnością intelektualną, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych, w stopniu umożliwiającym samodzielne rozwiązywanie prostych problemów, jak również przekazanie niezbędnych podstaw teoretycznych w tym zakresie.

Przewiduje się, że w wyniku kształcenia studenci zdobędą umiejętność poruszania się w krajowym oraz wybranych międzynarodowych systemach ochrony własności intelektualnej.

Treści kształcenia:

2h –.Wprowadzenie: cel i zakres ochrony

3h – Przedmioty ochrony własności intelektualnej

3h - Podstawy w zakresie identyfikacji odpowiednich instrumentów ochrony własności intelektualnej

4h – Informacje dotyczące obowiązujących aktów prawnych krajowych i międzynarodowych w zakresie ochrony własności intelektualnej. W szczególności omówienie Ustawy o ochronie własności przemysłowej oraz Ustawy prawo autorskie

2h – Informacje na temat instytucji występujących w systemie ochrony własności intelektualnej

6h – Procedura uzyskania praw wyłącznych w Polsce i w Unii Europejskiej

2h - Źródła i sposoby pozyskiwania informacji patentowej

2h – Konsekwencje powstałe w wyniku naruszenia praw cudzych

4h –Wybrane aspekty zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwach przemysłowych

2h – Podsumowanie.

Literatura:

1. Własność przemysłowa w działalności gospodarczej – przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, UPRP, EPO, WIPO, PARP, Warszawa listopad 2003.

2. Umowy jako prawne narzędzie transferu technologii, Szwec A., Zioło K., Grzesiak M., PARP 2005 – 2006.

3. Prawo autorskie i prawa pokrewne – poradnik przedsiębiorcy, Kuś I., Senda Z., PARP 2004.

4. Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej, ORGMASZ Warszawa 2000.

5. Ochrona Własności Przemysłowej – poradnik przedsiębiorcy, Biegański L. PARP 2004.

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 1

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 1

Uzasadnienie punktów ECTS:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

- obecność na wykładach - 30 godz,

- konsultacje - 2 godz.

RAZEM: 32 godz.

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

1. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 10 godz.

2. Przygotowanie się do zaliczenia - 10 godz.

RAZEM: 30 godz.

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 52

Metody i kryteria oceniania:

Dwa kolokwia (w formie testów) w trakcie trwania wykładów.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Buczacki
Prowadzący grup: Aleksander Buczacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.