Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie nowego wyrobu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-00000-IZP-PNOWY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie nowego wyrobu
Jednostka: Instytut Mechaniki i Poligrafii
Grupy: Przedmioty obieralne POKI dla sem.7, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, st. niestacjonarne I stopni
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami projektowania inżynierskiego nowych obiektów (projekt, dokumentacja, prototyp, wdrożenie)

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Wykład: Potrzeby i ich hierarchia, cykl życia produktu. Rodzaje produkcji. Etapy przygotowania produkcji. Technologiczność konstrukcji na etapach projektowania,wykonania i montażu. Normalizacja i prawo własności przemysłowej w przygotowaniu produkcji. Ergonomia i bhp. Kryteria optymalizacji konstrukcji.

Laboratorium: Wykonanie zadanych modeli różnymi metodami (forma żywiczna, forma silikonowa,zalewanie formy silikonowej, wtrysk w formę żywiczna). pomiary dokładnosci wykonania formy. Wirtualne prototypowanie, szybkie prototypowanie. Inżynieria współbieżna i odwrotna. Formaty zapisu bryły. Szybkie wytwarzanie gotowych wyrobów.Zastosowanie stereolitografii do wykonywania prototypów. Skanowanie i druk modelu 3D.

Literatura:

M Feld Technologia budowy maszyn PWN Warszawa 1993

K Okraszewski Ćwiczenia konstrukcyjne WSiP Warszawa 1993

J Bartosiewicz Obróbka i montaż części maszyn WSiP Warszawa 1985

Chlebus E Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji WNT Warszawa 2000

Prawo własności przemysłowej ( ustawa z dnia 30.06 2000r.Dz.U.49/2000 poz.508)

Ustawa o normalizacji (ustawa z dnia 12.09.2002r. Dz. U. 169/2002 poz.1386)

Juchnikowski W. Zółtowski J. Podstawy konstrukcji maszyn, Oficyna Wydawnicza PW Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 1 Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 2

Uzasadnienie punktów ECTS:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

25 godzin ( 10 godzin wykład, 10 godzin laboratorium, 5 godzin konsultacje)

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

25 godzin przygotowanie do kolokwium zaliczającego wykład ( w tym przegląd literatury i norm)

25 godzin przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych i wykonanie sprawozdań.

suma 50 godzin

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 75 - 3 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się: pisemne kolokwium zaliczeniowe wykładu, lub wykonanie projektu węzła kratownicy (W), pisemne sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych(L).

Zaliczenie przedmiotu następuje po otrzymaniu pozytywnych ocen końcowych z wykładu i laboratorium. Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie średniej z ocen cząstkowych w następujacy sposób:

O=(W+L)/2

W – ocena końcowa z zaliczenia wykładu

L - ocena końcowa z laboratorium (średnia ocena ze sprawozdań)

W zależności od wyznaczonej średniej (z dwóch ocen pozytywnych) ocena końcowa ustalana jest w następującysposób:

Obliczona średnia ocena końcowa:

3,00 – 3,49 >>> 3,0

3,50 – 3,89 >>> 3,5

3,90 – 4,29 >>> 4,0

4,30 – 4,69 >>> 4,5

4,70 i wiecej >>> 5,0

Brak zaliczenia czesci składowej przedmiotu (W , lub L) powoduje, ze w roku nastepnym student jest zobowiązany odrabiać cały przedmiot – oceny pozytywne nie sa przepisywane na rok nastepny.

Student ma prawo do 1 poprawy kazdej otrzymanej oceny, jednak jeżeli zdecyduje sie na poprawe oceny pozytywnej, to wiąże się to z anulowaniem oceny otrzymanej w poprzednim terminie.

Obecność na zajeciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne sa dwie nieusprawiedliwione nieobecności, ale zadania przewidziane na tych zajeciach musza byc przez studenta odrobione. Sposób odrabiania zajęć podany zostanie na pierwszych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Barcz, Roman Grygoruk
Prowadzący grup: Katarzyna Barcz, Roman Grygoruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julian Sawicki
Prowadzący grup: Katarzyna Barcz, Roman Grygoruk, Julian Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julian Sawicki
Prowadzący grup: Katarzyna Barcz, Roman Grygoruk, Julian Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julian Sawicki
Prowadzący grup: Katarzyna Barcz, Roman Grygoruk, Julian Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julian Sawicki
Prowadzący grup: Katarzyna Barcz, Roman Grygoruk, Julian Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.