Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Spawalnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-00000-IZP-SPAWL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Spawalnictwo
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy: Przedmioty specjalności MT dla sem.6, Mechanika i Budowa Maszyn, st. niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy związanej z szeroko pojętym spawalnictwem. W ramach wykładu omówione zostaną przede wszystkim metody spawania, lutowania, zgrzewania oraz procesy pokrewne. W ramach laboratorium przedstawione zostaną praktycznie wybrane procesy spawalnicze oraz inne zagadnienia związane ze spawaniem. W ramach projektu student zapozna się z procesem projektowania procesu technologicznego wybranej konstrukcji spawanej.

Pełny opis:

Wykład

Charakterystyka spajania, definicje, klasyfikacja. Złącza spawane, spoiny, przygotowanie brzegów do spawania, pozycje spawania.

Źródła energii i źródła ciepła przy spawaniu. Pole temperatury, cykl cieplny spawania. Model źródeł ciepła i modele ciała do obliczeń cieplnych. Metody numeryczne wyznaczania pola temperatury.

Krystalizacja pierwotna i wtórna, strefa wpływu ciepła w złączu spawanym. Procesy metalurgiczne podczas spawania.

Spawalność, pękanie gorące, pękanie zimne, pękanie lamelarne, pękanie kruche.

Charakterystyka metod spawania – spawanie gazowe, łuk elektryczny, charakterystyki statyczne i dynaniczne, spawanie elektrodą otuloną, spawanie łukiem krytym pod topnikiem, spawanie w osłonach gazowych MIG, MAG, TIG, spawanie plazmowe, nikoenergetyczne metody spawania, spawanie wiązką laserową, spawanie elektronowe.

Charakterystyka metod zgrzewania – zgrzewanie rezystancyjne, zgrzewanie tarciowe, zgrzewanie ultradźwiękowe, zgrzewanie dyfuzyjne, zgrzewanie wybuchowe.

Charakterystyka lutowania – lutowanie miękkie i twarde.

Procesy pokrewne spajania – cięcie termiczne, natryskiwanie cieplne i napawanie.

Kontrola jakości spajania – podział i charakterystyka niezgodności spawalniczych, nieniszczące metody kontroli złączy spawanych.

Laboratorium

Pole temperatury w procesach spajania.

Spawanie w osłonach gazowych metodami MIG/MAG i TIG.

Zgrzewanie rezystancyjne.

Badania metalograficzne złączy spawanych.

Kontrola jakości złączy spajanych.

Projektowanie

Projekt procesu technologicznego spawania konstrukcji obejmujący:

- Analizę technologiczności wyrobu i ewentualne wprowadzenie zmian.

- Wybór z uzasadnieniem metod spawania najbardziej uzasadnionych ze względu na rodzaj materiału i wyrobu, wielkości produkcji, czynników ekonomicznych.

- Opracowanie planu wykonania i kontroli (PWK) wyrobu ze szczególnym uwzględnieniem spawania.

- Opracowanie instrukcji technologicznych cięcia termicznego, spawania, obróbki cieplnej i kontroli jakości.

- Zaliczenie projektu.

Literatura:

Ferenc K. "Spawalnictwo", WNT 2010

Chmielewski T. "Projektowanie procesów technologicznych – spawalnictwo", OWPW 2013

B.Pierożek, J.Lassociński: „Spawanie łukowe stali w osłonach gazowych”, WNT 1987.

Praca zbiorowa: Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo. Tom 1, Tom 2, WNT 1983, WNT 2003, 2005, 2017

Jakubiec M., Lesiński K., Czajkowski H.: Technologia konstrukcji spawanych. WNT 1986.

Ferenc K., Ferenc J.: Konstrukcje spawane. Projektowanie połączeń. WNT 1999.

Normy PN-EN 729 (1-3), 719.

Materiały ze strony http://www.zis.wip.pw.edu.pl

Metody i kryteria oceniania:

1. Sposób zaliczenia części składowych przedmiotu.

Wykład - zaliczenie na podstawie kolokwium końcowego z tematyki omówionej na wykładzie oraz zawartej w literaturze. Maksymalnie 2 terminy poprawkowe. Można poprawiać ocenę pozytywną jeden raz, w takim przypadku dotychczasowa ocena pozytywna jest anulowania.

Laboratorium – zaliczenie na podstawie średniej ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Można mieć jedno ćwiczenie niezaliczone (nieobecność lub ocena niedostateczna), ale średnia ze wszystkich ćwiczeń musi być powyżej 3,0. Ocena z ćwiczenia wystawiana jest na podstawie kartkówki na początku ćwiczenia oraz sprawozdania z ćwiczenia. Można poprawić maksymalnie jedno niezaliczone ćwiczenie (w terminie przewidzianym na poprawę ćwiczenia lub uzgadniając termin z prowadzącym ćwiczenie)

Projektowanie – zaliczenie na podstawie oceny końcowej za wykonany projekt. Projekt ma charakter zespołowy. Projekt należy złożyć w ostanim terminie zajęć. Powinien zawierać całą omówioną przez prowadzoącego dokumntację (opis, analiza, rysunki, obliczenia). Poprawa projektu wg uzgodnień z prowadzącym.

2. Ocena końcowa

Do oceny końcowej (wg skali ocen) brana jest średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych za wykład, laboratorium i projekt przy czym ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną ze wszystkich ćwiczeń.

Skala ocen:

Obliczona średnia Ocena końcowa

3,00 – 3,39 >>> 3,0

3,40 – 3,79 >>> 3,5

3,80 – 4,19 >>> 4,0

4,20 – 4,59 >>> 4,5

4,60 i więcej >>> 5,0

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Golański
Prowadzący grup: Mariusz Bober, Dariusz Golański, Jarosław Grześ, Jerzy Jakubowski, Arkadiusz Krajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Golański
Prowadzący grup: Konstancja Bobecka-Wesołowska, Mariusz Bober, Dariusz Golański, Jarosław Grześ, Jerzy Jakubowski, Arkadiusz Krajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Golański
Prowadzący grup: Mariusz Bober, Dariusz Golański, Jarosław Grześ, Jerzy Jakubowski, Arkadiusz Krajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.