Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

CAD w technologii materiałowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-00000-MZP-CADTM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: CAD w technologii materiałowej
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmiot obieralny specjalności MO dla sem.3, MiBM, st. niestacjonarne II stopnia
Przedmioty POSP dla MK dla sem.3, MiBM, st. niestacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie zintegrowanego projektowanie wyrobów i narzędzi przy zastosowaniu komputerowych systemów klasy CAD/CAE (w odniesieniu np. do zastosowań w przetwórstwie tworzyw). Te systemy stanowią obecnie standardy przy opracowywaniu produkcji nowoczesnych wyrobów w różnej skali.

Studenci po odbyciu zajęć z tego przedmiotu zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie opracowywania i wdrażania nowych wyrobów z wykorzystaniem systemów CAD/CAE. Poznanie tych systemów ułatwi im podjęcie pracy w zakładach o nowoczesnej strukturze i wyposażeniu, o dużym nasyceniu technikami komputerowymi.

Treści kształcenia:

Wykład:

– Wprowadzenie do zagadnień komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Systemy CAD, CAE, CAM.

– Przegląd systemów komputerowego wspomagania projektowania (np. AutoCAD, AutoDesk Inventor, Solidworks, Moldflow, Cadmould).

– Struktura systemów komputerowego wspomagania projektowania. Metodyka projektowania.

– Modelowanie geometryczne w systemach CAD.

– Obliczenia projektowe w systemach CAD/CAE.

Ćwiczenia:

– Sformułowanie zadania projektowego. Analiza techniczno-ekonomiczna projektu.

– Projektowanie w środowisku programu SolidWorks – rysunek 3D.

– Projektowanie w środowisku programu SolidWorks – rysunek złożeniowy.

– Obliczenia projektowe w środowisku programu SolidWorks – symulacje.

– Projektowanie w środowisku programu Moldflow – budowa modelu geometrycznego wyrobu.

– Projektowanie w środowisku programu Moldflow – generacja siatki elementów skończonych.

– Projektowanie w środowisku programu Moldflow – budowa modelu geometrycznego narzędzia.

– Projektowanie w środowisku programu Moldflow – organizacja zadania obliczeniowego.

Literatura:

1. K. Wilczyński, A. Lewandowski, K.J. Wilczyński:: "Komputerowe wspomaganie projektowania w przetwórstwie tworzyw sztucznych", WPW, Warszawa 2014.

2. Praca zbiorowa (red. K. Wilczyński): "Wybrane zagadnienia przetwórstwa tworzyw sztucznych", WPW, Warszawa 2011.

3. K. Wilczyński : "Reologia w przetwórstwie tworzyw", WNT, Warszawa 2001.

4. Praca zbiorowa (red. K. Wilczyński): "Przetwórstwo tworzyw sztucznych", WPW, Warszawa 2000.

5. E. Chlebus: „Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji”, WNT, Warszawa 2000.

Materiały wewnętrzne Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych.

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 1

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 2

Uzasadnienie punktów ECTS:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

- obecność na wykładach 10h

- obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych 10h

- konsultacje 5h

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

- przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 10h

- zapoznanie się z literaturą 10h

- wykonanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych 20h

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 65

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po otrzymaniu pozytywnych ocen końcowych z wykładu i ćwiczeń projektowych. Ocena końcowa z przedmiotu jest wyznaczana na podstawie średniej z ocen cząstkowych w następujący sposób:

O=0,5*W+0,5*C

W – ocena końcowa z wykładu,

C – ocena końcowa z ćwiczeń.

Ocena jest ustalana przez zaokrąglenie średniej do 0.5 stopnia.

Brak zaliczenia części składowej przedmiotu (W lub C) powoduje, że w roku następnym student jest zobowiązany odrabiać cały przedmiot – oceny pozytywne nie są przepisywane na rok następny.

Wykład jest zaliczany na podstawie kolokwium. Kolokwium składa się z kilku pytań mających na celu sprawdzenie wiedzy studenta. Techniczny sposób przeprowadzenia kolokwium, liczba pytań oraz sposób oceny zostaną podane na pierwszych zajęciach. Student ma prawo wglądu do pracy zaliczeniowej. Przewidziany jest jeden termin zasadniczy zaliczenia i dwa terminy poprawkowe. Student ma prawo do poprawy oceny, jednak jeżeli zdecyduje się na poprawę oceny pozytywnej, to wiąże się to z anulowaniem oceny otrzymanej w poprzednim terminie.

Ćwiczenia są zaliczane na podstawie ocen cząstkowych prac wykonywanych przez studenta w trakcie zajęć. Pozytywna ocena końcowa może zostać wystawiona tylko w przypadku zaliczenia wszystkich przewidzianych harmonogramem zadań. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności, ale zadania przewidziane do zrealizowania na tych zajęciach muszą być przez studenta odrobione. Sposób odrabiania zadań zostanie podany na pierwszych zajęciach.

Wszelkie pozostałe kwestie oceny są regulowane zgodnie z Regulaminem Studiów PW.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wilczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Ocena łączna
Wykład - Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wilczyński
Prowadzący grup: Kamila Buziak, Andrzej Nastaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Ocena łączna
Wykład - Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wilczyński
Prowadzący grup: Krzysztof Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Ocena łączna
Wykład - Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nastaj
Prowadzący grup: Andrzej Nastaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Ocena łączna
Wykład - Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.