Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

CAD - ProEngineer

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-MB000-MZP-CADPE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: CAD - ProEngineer
Jednostka: Instytut Mechaniki i Poligrafii
Grupy: Przedmioty POSP dla MK dla sem.4, MiBM, st. niestacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi parametrycznymi metodami projektowania wspomaganego komputerowo oraz nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się systemem CAD/CAM – Creo Parametric (dawniej ProENGINEER) w zakresie dotyczącym trójwymiarowego, parametrycznego modelowania części maszyn, tworzenia zespołów oraz wykonywania dokumentacji technicznej (płaskich rysunków wykonawczych detali i zespołów). Efektem ćwiczeń jest umiejętność zastosowania systemu CAD do rozwiązywania typowych problemów inżynierskich związanych z projektowaniem konstrukcji i jej zapisem. Zajęcia są również podstawą do dalszej pracy związanej z poznawaniem zaawansowanych technik projektowania i wytwarzania części maszyn.

Treści kształcenia:

Wykład:

1. Charakterystyka systemu Creo Parametric (Pro/ENGINEER). Moduły systemu. Interfejs. Parametryczność systemu. Konfiguracja systemu. Zasady tworzenia geometrycznych modeli parametrycznych, opartych na tzw. cechach. Zależności między cechami.

2. Zasady wykonywania parametrycznych szkiców.

3. Przegląd podstawowych cech (operacji) modelowania geometrycznego: wymagających użycia szkicu, nie wymagających użycia szkicu, pomocniczych elementów konstrukcyjnych.

4. Modyfikacje modelu geometrycznego – zalety modelowania parametrycznego.

5. Kopiowanie – z tymi samymi odniesieniami, z różnymi odniesieniami. Kopiowanie zależne i niezależne.

6. Rodzaje szyków – ich tworzenie i modyfikacja.

7. Wprowadzanie relacji wymiarowych, użycie parametrów globalnych modelu.

8. Zasady tworzenia dokumentacji technicznej (dwuwymiarowej).

9. Zasady tworzenia zespołów – więzy statyczne i kinematyczne.

10. Tworzenie mechanizmów i symulacja ich działania.

11. Wprowadzenie do zaawansowanych modułów systemu.

Projektowanie:

• Wprowadzenie do systemu Pro/ENGINEER i jego charakterystyka. Wyjaśnienie pojęć: system oparty na cechach, zintegrowany, parametryczny. Moduły systemu. Interfejs systemu: układ ekranu, wprowadzanie poleceń, praca z modelami: wyświetlanie, obroty, przesunięcia, powiększenia modelu na ekranie, itp. Idea i sposób tworzenia modeli parametrycznych.

• Konfiguracja systemu. Korzystanie z predefiniowanych szablonów. Przygotowanie plików konfiguracyjnych.

• Tworzenie trójwymiarowych, parametrycznych modeli części maszyn, takich jak np. korpusy, koła zębate i łańcuchowe, wały itp., obejmujące:

– Tworzenie parametrycznych szkiców: zasady szkicowania, wybór płaszczyzny szkicowania, wybór odniesień, polecenia rysowania i modyfikacji geometrii szkicu, wymiarowanie, nadawanie tzw. więzów, regeneracja szkicu.

– Tworzenie cech (operacji) wymagających użycia szkicu – dodanie lub usunięcie materiału poprzez: 1) wyciągnięcie szkicu, 2) obrót szkicu wokół osi, 3) przeciągnięcie szkicu po trajektorii, 4) łączenie przekrojów, itp.

– Tworzenie cech nie wymagających użycia szkicu, takich jak: otwory (proste, pogłębiane oraz gwintowane), zaokrąglenia i sfazowania krawędzi, powłoki, itp.

– Tworzenie pomocniczych elementów konstrukcyjnych, m.in. płaszczyzn, osi i punktów.

– Modyfikacja geometrii modelu: modyfikacja cech poprzez zmianę wartości wymiarów oraz ich właściwości (parametrów), usuwanie cech, zmiana kolejności cech.

– Kopiowanie cech oraz wykonywanie szyków (wzorów) cech.

• Tworzenie zespołów: wstawianie detali do zespołu i ich usuwanie, ustalenie wzajemnych powiązań między częściami (detalami) w zespole – więzy statyczne i kinematyczne. Definicja mechanizmów i symulacja ich działania – animacja ruchu części zespołu.

• Tworzenie dokumentacji technicznej – płaskich rysunków wykonawczych części i zespołów na podstawie modeli przestrzennych. Wstawianie oraz usuwanie widoków i przekrojów modelu. Wykonywanie przekrojów prostych i złożonych. Wymiarowanie.

Literatura:

• Lisowski E.: Automatyzacja i integracja zadań projektowania z przykładami dla systemu Pro/Engineer Wildfire. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2007.

• Lisowski E.: Modelowanie geometrii elementów maszyn i urządzeń w systemach CAD 3D z przykładami w SolidWorks, Solid Edge Pro/Engineer, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2003.

• Lisowski E., Modelowanie geometrii elementów, złożeń oraz kinematyki maszyn w programie Pro/Engineer. Wildfire, Politechnika Krakowska, Kraków 2005.

• http://www.ptc.com

• http://www.prodart.pl

• http://www.3dpro.pl

• www.grabcad.pl strona z różnymi modelami

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z dwóch kolokwiów (każde kolokwium musi być zaliczone na ocenę pozytywną) zamienianej wg schematu:

3,00 – 3,49 >> 3,0;

3,50 – 3,89 >> 3,5;

3,90 – 4,29 >> 4,0;

4,30 – 4,69 >> 4,5;

4,70 i więcej >> 5,0.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Domański
Prowadzący grup: Janusz Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Domański
Prowadzący grup: Janusz Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Domański
Prowadzący grup: Janusz Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.