Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie w zintegrowanym systemie CAx

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-MB000-MZP-CATPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie w zintegrowanym systemie CAx
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy: Przedmioty obieralne POSP dla MC dla sem.4, MiBM, st. stacjonarne II stopnia
Przedmioty POSP dla MK dla sem.4, MiBM, st. niestacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Jednostka decyzyjna:

Instytut Technik Wytwarzania

Kod wydziałowy:

CATPR

Skrócony opis:

Możliwości wykorzystania oprogramowania inżynierskiego CAX w rożnych obszarach działalności projektowej.

Budowa i działanie jednego z najbardziej zaawansowanych systemów oprogramowania inżynierskiego stosowanego powszechnie w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym (CATIA).

Posługiwanie się oprogramowaniem w obszarze projektowania mechanicznego.

Programowanie i symulacja obróbki w modułach CAM oprogramowania oraz realizacja obróbki na obrabiarce CNC.

Stworzenie podstawy do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie specjalistycznych działów wspomaganych przez oprogramowanie.

Pełny opis:

Wykład:

- Koncepcja zintegrowanego środowiska projektowego CAX. CATIA a PLM – zakres realizowanych zadań. Struktura oprogramowania.

- Modelowanie bryłowe części: szkicownik i cechy oparte na szkicach, cechy nie wymagające szkiców.

- Transformacja i modyfikacja modeli części. Operacje Boole’a. Atrybuty.

- Modelowanie złożeń, pozycjonowanie i nadawanie więzów, analiza złożeń.

- Modelowanie w kontekście złożenia.

- Narzędzia gromadzenia i wykorzystania wiedzy.

- Wykonywanie rysunków wykonawczych i złożeniowych.

- Wprowadzenie do grupy modułów „Machining”. Definiowanie procesu technologicznego.

- Modelowanie i symulacja obróbki w programie CATIA.

- Obsługa obrabiarek CNC (generowanie kodu, dokumentacja technologiczna, nastawianie obrabiarki i realizacja obróbki).

Projekt:

Student realizuje w środowisku CATIA zadanie projektowe obejmujące pełny cykl projektowy (koncepcja, modelowanie części, modelowanie złożenia, opracowanie dokumentacji projektowej, proces technologiczny,

programowanie i symulacja obróbki na obrabiarce CNC). Program obróbkowy (lub fragmenty programu) mogą być wykonane na frezarce CNC.

- Sformułowanie zadania, koncepcja rozwiązania, dobór środków.

- Modelowanie bryłowe części.

- Modelowanie ukierunkowane na proces technologiczny.

- Modelowanie i analiza złożeń.

- Modelowanie w kontekście złożenia.

- Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej (rysunków wykonawczych).

- Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej (rysunków złożeniowych, listy kompletacyjnej, rysunków montażowych).

- Opracowanie procesu technologicznego.

- Programowanie i symulacja obróbki na obrabiarce sterowanej numerycznie.

- Przygotowanie obróbki (dokumentacja technologiczna, generowanie i analiza kodu).

- Obróbka na frezarce CNC.

Literatura:

W. Skarka, A. Mazurek: CATIA. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji. Helion 2005.

M. Wyleżoł: Modelowanie bryłowe w systemie CATIA. Przykłady i ćwiczenia. Helion 2002.

A. Wełyczko: CATIA V5. Przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym. Helion

2005.

W. Skarka: CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogenerujacych. Helion 2009.

J. Pobożniak: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie w systemie CAD/CAM CATIA V5. Helion 2014.

CATIA Documentation, Dassault Systemes, 1999-2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

MK2A_W08_MK Procent + (33%)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: Zna zaawansowane metody i techniki oraz narzędzia informatyczne do rozwiązywania zadań z zakresu modelowania procesów technologicznych obróbki.

Sposób sprawdzania: Kolokwium, ocena wykonanych zadań projektowych.

Umiejętności:

MK2A_U16_MK Procent + (33%)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: Ma umiejętność praktyczną tworzenia modeli geometrycznych części i złożeń oraz opracowywania dokumentacji wytwórczej.

Sposób sprawdzania: Ocena poprawności opracowanych w trakcie ćwiczeń projektowych modeli i metodyki modelowania.

MK2A_U17_MK Procent + (33%)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: Potrafi do programowania i modelowania obróbki wykorzystać oprogramowanie CAD/CAM.

Sposób sprawdzania: Ocena poprawności dróg narzędzia wygenerowanych w

modułach CAM systemu CATIA.

Kompetencje społeczne:

MK2A_K04 Procent + (33%)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: Potrafi określić priorytety służące realizacji

określonego przez siebie lub innych zadania.

Sposób sprawdzania: Bieżąca kontrola postępów w realizacji zadań projektowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po otrzymaniu pozytywnych ocen końcowych z wykładu i części projektowej. Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie średniej z ocen cząstkowych w następujący

sposób:

O=0,33*W+0,66*P

W – ocena końcowa (procentowa) z zaliczenia wykładu

P – ocena końcowa (procentowa) z projektu.

W zależności od wyznaczonej średniej (z dwóch ocen pozytywnych - co najmniej 50%) ocena końcowa ustalana jest w następujący sposób:

ponad 50% do 60% - ocena 3

ponad 60% do 70% - ocena 3.5

ponad 70% do 80% - ocena 4

ponad 80% do 90% - ocena 4.5

ponad 90% - ocena 5.

Zaliczenia części składowej przedmiotu (W lub P) powoduje, ze w roku następnym student nie jest zobowiązany do odrabiania całego przedmiotu – oceny pozytywne są przepisywane na rok następny.

Zaliczenie wykładu odbywa się w formie kolokwium na wykładach (terminy podawane są na pierwszych zajęciach) i składa się z kilku/kilkunastu pytań/poleceń, za które student otrzymuje określoną liczbę punktów. Student ma prawo do wglądu do pracy kolokwialnej na zasadach podanych w Regulaminie Studiów PW. Przewidziany jest jeden termin zasadniczy i dwa terminy poprawkowe. Student ma prawo do poprawy każdej otrzymanej oceny, jednak jeżeli zdecyduje się na poprawę oceny pozytywnej, to wiąże się to z anulowaniem oceny otrzymanej na poprzednim terminie.

Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności, ale zadanie przewidziane do wykonania na zajęciach projektowych muszą być przez studenta nadrobione.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Rudaś
Prowadzący grup: Jarosław Chrzanowski, Tadeusz Rudaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Rudaś
Prowadzący grup: Jarosław Chrzanowski, Tadeusz Rudaś, Adam Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Rudaś
Prowadzący grup: Jarosław Chrzanowski, Tadeusz Rudaś, Adam Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.