Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Automatyzacja i robotyzacja procesów wytwórczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-MB000-MZP-AIRPW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Automatyzacja i robotyzacja procesów wytwórczych
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy: Przedmioty specjalności MC dla sem.1, MiBM, st. niestacjonarne II stopnia
Strona przedmiotu: http://www.cim.pw.edu.pl/lzp/opis-AiRPW-onet.html
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

AiRPW

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Wykład:

- Celowość automatyzacji i robotyzacji wytwarzania: przesłanki, opłacalność i ryzyka.

- Automatyzacja a robotyzacja. Formy zautomatyzowanego i zrobotyzowanego wytwarzania. Elastyczność wytwarzania i jej aspekty. Koncepcje elastycznej automatyzacji. Środki elastycznej automatyzacji.

- Przykłady zastosowań robotów przemysłowych w wytwarzaniu.

- Planowanie i wdrażanie automatyzacji i robotyzacji przy projektowaniu procesu technologicznego nowego wyrobu. Integracja projektowania i wytwarzania produktu. Inżynieria współbieżna.

- Analiza technologiczności wyrobu pod kątem produkcji zrobotyzowanej.

- Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych obróbki skrawaniem. Automatyzacja i robotyzacja montażu.

- Uchwyty obróbkowe w produkcji zautomatyzowanej i zrobotyzowanej.

- Zasady projektowania operacji obróbkowych realizowanych na obrabiarkach CNC.

- Metody i zasady programowania robotów. Współrzędnościowe programowanie off-line robotów.

- Automatyczna analiza obrazu w robotyce.

- Sterowanie głosowe w zautomatyzowanych systemach wytwarzania.

- Wybrane zagadnienia manipulacji częściami niesztywnymi.

Laboratorium:

– Programowanie współrzędnościowe robota manipulacyjnego

– Projektowanie trajektorii przemieszczania części elastycznych

– Zastosowanie analizy obrazu do sterowania robotem przemysłowym

– Sterowanie głosowe robotem przemysłowym

Literatura:

- Treść wykładu w postaci slajdów dostępna na stronie http://www.cim.pw.edu.pl/lzp/opis-AiRPW-onet.html

- J. Honczarenko, Elastyczna automatyzacja wytwarzania, WNT 2000

- M. Marciniak (red.), Elementy automatyzacji we współczesnych procesach wytwarzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2007

- A. Rogowski, Analiza i synteza systemów sterowania głosowego w zautomatyzowanym wytwarzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2012

- Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych na stronie internetowej http://www.cim.pw.edu.pl/lzp/opis-AiRPW-onet.html

Efekty uczenia się:

Znajomość aktualnego stanu techniki oraz trendów rozwojowych w dziedzinie automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych a także praktyczne zapoznanie (w ramach laboratorium) z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi zastosowania elastycznych środków produkcji oraz nowoczesnych technik komunikacji z tymi urządzeniami.

Student ma szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą środków technologicznych i ich eksploatacji, pod kątem automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych obróbki. Zna uwarunkowania rynkowe i tendencje rozwojowe w automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych. Zna sposób programowania maszyn i urządzeń służących do automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych, uwzględniając podstawowe zagadnienia związane z programowaniem urządzeń manipulacyjnych przenoszących części niesztywne. Zna podstawy stosowania nowoczesnych technik programowania, uwzględniających automatyczną analizę obrazu i mowy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest ocena conajmniej 3.0 zarówno z wykładu jak i z laboratorium. Ocena końcowa wystawiana jest wówczas w następujący sposób na podstawie średniej arytmetycznej z tych ocen:

3,00 – 3,25 >>> 3,0

3,26 – 3,75 >>> 3,5

3,76 – 4,25 >>> 4,0

4,26 – 4,75 >>> 4,5

4,76 i więcej >>> 5,0

Przy zaliczeniu jednej części składowej przedmiotu (W lub L), można przepisać tę ocenę na rok następny tylko dla ocen min. 3.5.

Ocena z wykładu wystawiana jest według tego samego co wyżej schematu na podstawie średniej arytmetycznej ocen z dwóch kolokwiów. Forma kolokwiów jest pisemna, w przypadku ew. terminów poprawkowych może też być forma ustna. Podczas kolokwiów nie jest dozwolone korzystanie z urządzeń elektronicznych.

Termin pierwszego kolokwium jest podawany na wykładzie co najmniej na tydzień wcześniej. Drugie kolokwium odbywa się na ostatnim wykładzie.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium oznacza ocenę 0. Nieobecność usprawiedliwia się na podstawie zwolnienia lekarskiego: wówczas dane kolokwium nie jest uwzględniane przy wystawieniu oceny końcowej. Nieobecność (nawet usprawiedliwiona) na obu kolokwiach oznacza niezaliczenie przedmiotu.

Ew. termin poprawkowy może być ustalony podczas ostatniego wykładu (nie może być on późniejszy niż ostatni dzień zajęć w semestrze). Można poprawić ocenę tylko z jednego kolokwium (ale nie takiego, na którym student był nieobecny bez usprawiedliwienia). Uczestnictwo w kolokwium poprawkowym wiąże się z anulowaniem oceny otrzymanej na poprzednim terminie.

Zajęcia laboratoryjne realizowane są w postaci ćwiczeń od 2- do 4-godzinnych. O ocenie z ćwiczenia decyduje tylko jego wykonanie. Nieusprawiedliwiona nieobecność oznacza wystawienie oceny cząstkowej 0. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej (zwolnienie lekarskie) dane ćwiczenie nie jest brane pod uwagę przy obliczaniu oceny końcowej. Oceny niższe od 3.0 z trzech lub więcej ćwiczeń lub nieobecność na 6 i więcej godzinach lekcyjnych oznaczają niezaliczenie laboratorium. Z powyższym zastrzeżeniem, ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rogowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rogowski
Prowadzący grup: Tadeusz Kowalski, Piotr Skrobek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rogowski
Prowadzący grup: Adam Rogowski, Piotr Skrobek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rogowski
Prowadzący grup: Adam Rogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.