Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie konstrukcji maszyn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-MB000-MZP-PKOMA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie konstrukcji maszyn
Jednostka: Instytut Mechaniki i Poligrafii
Grupy: Przedmioty specjalności MK dla sem.1, MiBM, st. niestacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Cel przedmiotu: Zapoznanie studenta z zagadnieniami projektowania przekładni obiegowych, zbiorników ciśnieniowych, podstawą teorii maszyn i mechanizmów oraz podstawowymi informacjami na temat wytrzymałości zmęczeniowej Treści kształcenia: 1.Wybrane zagadnienia wytrzymałości zmęczeniowej zbiorników ciśnieniowych

Zjawiska zmęczenia w metalach. Mikro- i makrobudowa przełomów. Klasyfikacja obciążeń. Zasady określania dopuszczalnych obciążeń statycznych. Naprężenia zmęczeniowe. Wykresy Woehlera, Smitha, Haigha, Goodmana. Wyznaczanie granicy zmęczenia. Działanie karbu; rozkłady naprężeń. Wpływ różnych czynników na wytrzymałość zmęczeniową. Wyznaczanie dopuszczalnych naprężeń przy obciążeniach zmiennych. Metody określanie rzeczywistego współczynnika bezpieczeństwa przy obciążeniach prostych i złożonych.

2. Przekładnie obiegowe

Klasyfikacja przekładni obiegowych. Zalety i wady. Sformułowanie problemu analizy i syntezy.

Odtwarzanie schematu przekładni na podstawie jej rysunku złożeniowego. Liczba stopni swobody przekładni obiegowych. Wyznaczanie przełożenia metoda graficzna Kutzbacha i analityczna Willisa.

Przełożenia ekstremalne. Przykłady. Warunki montażowe (współosiowości, sąsiedztwa, równomiernego rozmieszczenia satelitów) dla przekładni jedno- i dwu- rzędowych. Dobór liczb zębów zapewniających uzyskanie zadanego przełożenia. Obliczanie prędkości obrotowych elementów przekładni. Obciążenia elementów i obliczenia wytrzymałościowe przekładni obiegowych.

3. Wybrane zagadnienia TMM

Podstawowe definicje (człon, para, łańcuch, mechanizm, maszyna). Główne zagadnienia TMM. Klasyfikacja mechanizmów. Przykłady zastosowania mechanizmów w różnych dziedzinach techniki.

Czworobok przegubowy: warunki istnienia i warunki jednoznaczności odmiany (korbowo-wahaczowy, dwuwahaczowy, dwukorbowy). Modyfikacje czworoboku przegubowego. Mechanizm korbowo-wodzikowy symetryczny i niesymetryczny, mechanizm jarzmowy: analiza, obliczanie położenia członów, obliczanie współczynnika asymetrii ruchu. Mechanizmy ruchu przerywanego.

5. Podstawy konstrukcji zbiorników ciśnieniowych

Przykłady konstrukcji zbiorników ciśnieniowych i ich zastosowanie w

różnych dziedzinach techniki. Podział i klasyfikacja zbiorników ciśnieniowych. Zagrożenia występujące podczas eksploatacji zbiorników ciśnieniowych. Przewidywanie skutków ewentualnej awarii i przeciwdziałanie im. Osprzęt zbiornika ciśnieniowego: zawory bezpieczeństwa, mierniki ciśnienia, osłony.

Wymagania prawne i dozór techniczny. Obliczenia wytrzymałościowe zbiorników ciśnieniowych. Zbiorniki cienkościenne i grubościenne pracujące w zakresie odkształceń sprężystych. Konstrukcje monolityczne, wielopłaszczowe, wzmocnione nawojem drutu lub taśmy. Konstrukcja i obliczanie uszczelnień.

Literatura:

Podstawy konstrukcji maszyn. Połączenie i przekładnie zębate. Zbiór zadań - Jerzy Iwaszko . Oficyna wydawnicza PW 2012 Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z egzaminu pisemnego

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bajkowski
Prowadzący grup: Mariusz Magier, Marek Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bajkowski
Prowadzący grup: Mariusz Magier, Marek Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bajkowski
Prowadzący grup: Marcin Bajkowski, Marek Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.